05/03/2020

Επανελλήνιση ή βαρβαρότητα

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, οποιαδήποτε προσπάθεια για (άνευ αμφισβητήσεως) γνώση -και παρά τα ανυπέρβλητα κριτήρια ελέγχου των Σκεπτικών Φιλοσόφων- θα προκύψει από μετρήσεις (αρίθμηση) και συσχετίσεις (λογική), ήτοι ως προσπάθεια μετρησιμότητας (αριθμητικότητας), συσχετικότητας (λογικότητας) και επαληθευσιμότητας (πειραματικότητας). Και επ'αυτού, ας ενθυμούμαστε όλοι, καθώς όσα μνημονεύουμε από το γένος μας, ιστορώντας τα, είναι αξιοθαύμαστα και διδακτικά, ότι χρειάστηκε ένας γίγαντας της νόησης, ο Θαλής, ώστε με τις μετρήσεις και τους συσχετίσεις του, να διαλύσει κάθε πρότερη ονειροφαντασία, περί της φαινομενικά διακριτής και παρατηρήσιμης κίνησης της Σελήνης, την οποία όλοι την αντιλαμβάνονταν (ὁρῶ), αλλά μόνον εκείνος την κατάλαβε (νοώ), με τον τρόπον αυτόν.

Οι πρόγονοί μας λαλούσαν, ομιλούσαν, μύθευαν, και κάποια στιγμή άρχισαν και να λέγουν, πριν φιλοσοφήσουν. Τεράστιο επίτευγμα, νοητικός άθλος και κληροδότημα προς όλους εμάς (αν και, δυστυχώς, κατά τα φαινόμενα, κάποιοι ακόμα λαλούν ή έχουν λαλήσει, αδολεσχίζοντας τα ιμάτια της εικονικότητάς τους). Ας ενθυμούμαστε, επίσης, ότι τα μαθηματικά είναι η μοναδική «γλώσσα» (δηλαδή ο κώδικας), η οποία δεν χρειάζεται μετάφραση. Φερ'ειπείν, τα συμπεράσματα των μετρήσεων και των συσχετίσεων κάποιων εξ'αυτών των πρωτοπόρων της νόησης ισχύουν, άνευ αμφισβητήσεως, διαρκώς και ανελλιπώς, και επαληθεύονται δι'αποδείξεων, από οποιονδήποτε «δεήσει», ἵνα σκεπτεί με τον ίδιον τρόπον· τα παραδείγματα πάμπολλα.

Και από τότε που ενθυμούμαι για πρώτη φορά, να σκέπτομαι το θέμα αυτό και όσα ζητήματα προκύπτουν εξ'αυτού, εμπνευσμένος από αυτόν και από άλλους ένδοξους προγόνους μας, προσπαθώ, μεθοδικώς και επί σειρά ετών, να ενώσω στην σκέψη μου όσα -εκ πρώτης όψεως, μονάχα- φαίνονται ετερόκλητα, αλλά φρονώ ότι δεν είναι. Φρονώ, ότι δυνάμεθα, να νοήσουμε, δηλαδή να γνωρίζουμε δια της νόησης, το μετρήσιμο νόημα, το σημαίνον, αυτό το οποίο σημαίνει κάτι, το περιβάλλον, αυτό που μας περιβάλλει, σε αυτό το απέραντο, επαναλαμβανόμενο, κοσμικό (εύμορφο, ωσάν κόσμημα) σχέδιο (βαρβαριστί: motif, pattern), ήτοι την συχνότητα (όπως, πολύ σωστά, έλεγε και ο Ν. Τέσλα) της μεταβλητότητας της Ολότητας, δηλαδή όλων όσα δύνανται να Είναι. Αναπόφευκτα, αυτή η νοηματοδότηση καθιστά, στην πορεία, κάποια ερωτήματα άνευ νοήματος.

Σκεπτόμενος, ως αντίληψη, την δακτυλιοειδή και απειροστά αυτο-ομοιόμορφη μεταβλητότητα της Ολότητας, καταλαβαίνω ότι η τύρβη αποτελεί το επαναλαμβανόμενο, πολύπλοκο σχέδιο της μεταβλητότητας αυτής (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images), μικροσκοπικώς, μεσοσκοπικώς και μακροσκοπικώς, και διακρίνω, εκ της συχνότητάς της, την (α)προβλεψιμότητα -ουχί (α)προβλεπτότητα- όλων όσα δύνανται να Είναι.

Την απροβλεψιμότητα την ορίζω, ως ελευθερία. Διότι, όπως ακριβώς η διαφορά προϋποθέτει τον χώρο, έτσι και η ελευθερία προϋποθέτει την απροσδιοριστία. Ειδάλλως, εάν δεν είμαστε ελεύθεροι, ώστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε (απ'όπου και η προβληματικότητα περί της ηθικότητας, και η συνεπακόλουθη κανονικότητα, ως απόρροια της ελευθερίας), τότε απλώς συνειδητοποιούμε την ανελευθερία μας, ωσάν βραχνά. Μα, εάν είναι έτσι, τότε ποιά είναι όλα τα ψηφία του αριθμού π; Ουδείς γνωρίζει! Τουτέστιν, είμαστε ελεύθεροι, εξ'ορισμού, επειδή ορίζουμε ότι δεν μπορούμε ούτε καν να προσδιορίζουμε. Είμαστε ελεύθεροι στην τυρβώδη μας σκέψη. Φρονώ, ότι η Ολότητα πάλλεται, κυματίζει, συχνάζει, ρυθμικώς. Θαρρώ, ότι το Είναι και το μη Είναι, ομοιάζουν και τα δύο, ωσάν να «αναβοσβήνουν», ωσάν να αποτελούν το πρωτοπανάρχαιο, μυθολογικό αρχέτυπο όλων των δυισμών. Και Είναι και δεν Είναι (ακυρώνοντας στην πράξη το ψευδοδίλημμα: γιατί Είναι και όχι μη Είναι).

Επίσης, αμφισβητώ, ότι στην Οντολογία το Ον, ως σκέψη, είναι ξέχωρο του φαινομένου (ήτοι της διακριτής σκέψης, καθώς η χρήση του ρήματος φαίνομαι είναι καταχρηστική, λόγω της έμφασής μας στην όραση), και αμφισβητώ ότι οι διακρίσεις της Οντολογίας (δηλαδή η ουσιοκρατία, η προσωποκρατία, και η ατομοκρατία) δεν είναι αυθαίρετες, ποιοτικές κατηγορίες. Με άλλα λόγια, το δίλημμα, ίσως, είναι άνευ νοήματος. Παρομοίως, κρίνω και επί της πραγματοκρατίας, ιδεοκρατίας, φαινομενοκρατίας, επιφαινομενοκρατίας και φαινομενολογίας. Κατά την γνώμη μου, η ερώτηση, εάν στην κειμενικότητα προηγείται η υποκειμενικότητα, έναντι της αντικειμενικότητας, υπαγορεύει την απάντηση. Η κειμενικότητα είναι σκέψη με συγκεκριμένο, τυρβώδες σχέδιο, το οποίο ίσως είναι δυνατόν να μετρηθεί, ως λόγος, δηλαδή ως συσχέτιση σκέψεων. Και εάν, λοιπόν, οι σκέψεις δύνανται να μετρηθούν, τότε, από τις τέσσερις θεμελειώδεις κατηγορίες του Αριστοτέλη, ίσως, η κατηγορία της ποιότητας είναι δυνατόν να καταργηθεί, οριστικώς και αμετακλήτως.

Άραγε, ευφυολογώντας, η σκέψη «έκανε» το φωτόνιο ή το φωτόνιο τη σκέψη; Μα, το φωτόνιο είναι λέξη, είπωμα, θα μπορούσες να απαντήσεις, και οι λέξεις είναι οι φορείς των σκέψεων. Συνεπώς, το φωτόνιο είναι σκέψη, και η σκέψη δεν τέμνεται. Όλα είναι σκέψεις, και η διάκριση του εαυτού είναι, επίσης, σκέψη (παρότι δεν διακρίνουν όλοι εαυτόν, υπάρχουν και άνθρωποι χαμένοι εις την σκέψη των, αποτελώντας αίνιγμα, δια εμάς). Ωστόσο, η σκέψη οριοθετείται. Και, ευτυχώς, αυτά τα όρια των σκέψεών μας τα διερεύνησαν με διάφορους τρόπους (φερ'ειπείν, με διάλληλο τρόπο, με σιωπηρές υποθέσεις, κτλ.) οι Σκεπτικοί Φιλόσοφοι.

Σκέπτομαι, υποθέτοντας. Απορώντας, εάν δεν είμαι μόνο εγώ, σολιψιστικώς. Απορώντας, εάν ονειρεύομαι. Απορώντας, εάν προσομοιώνομαι. Απορώντας, εάν δεν είμαι καλωδιωμένος μυελός σε δοκιμαστικό σωλήνα εργαστηρίου. Απορώντας, εάν μπορώ ρητώς να αληθεύω, καθώς κάθε λογικό σύστημα εμπεριέχει τουλάχιστον μία πρόταση, η οποία δεν είναι ούτε αληθής ούτε ψευδής, όπως το ρήμα ψεύδομαι. Απορώντας, εάν υπάρχει παρελθόν ή μέλλον, καθώς εδώ και τώρα ιστορώ και εδώ και τώρα μέλλω. Απορώντας, ακόμα κι εάν γεννήθηκα, καθώς δε θυμάμαι την γέννησή μου και ούτε γνωρίζω κάποιον, ο οποίος να θυμάται τη δική του. Απορώντας, ακόμα και για το εάν θα πεθάνω. Μα, ζω! Όταν ο άνθρωπος ζει μόνος του, όπως ο Ροβινσώνας, απολαμβάνει πλήρη ελευθερία (άνευ ηθικών περιορισμών, κάνοντας ό,τι θέλει), αλλά ελάχιστη ασφάλεια. Ακόμα κι ένας πονόδοντος αρκεί, ώστε να υποφέρει ή/και να αποβιώσει. Εάν πάλι ζεί με άλλους, περιορίζεται, αλλά είναι πιο ασφαλής. Σήμερα, στην μαζική (α)κοινων(ησ)ία των δισεκατομμυρίων «στοιβαγμένων», οι άνθρωποι ούτε ασφαλείς είναι, ούτε μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ωστόσο, οτιδήποτε κι αν συμβεί με οποιονδήποτε τρόπο κι αν συμβαίνει, η (εδραιωμένη στην απροβλεψιμότητα) προβληματικότητα του ανθρώπου, περί της ηθικότητας και η συνεπακόλουθη κανονικότητα προς επίλυσιν αυτής, δεν θα πάψει, ποτέ. Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν οργανωθούν οι κοινωνούντες, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν παράγουν και αναπαραχθούν. Καθώς το ανθρώπινο δράμα, δηλαδή η προβληματικότητα, συνίσταται από το εξής τρίπτυχο: θνητότητα, φθαρτότητα και συγκρουσιακότητα.

Σχηματικώς και αδρομερώς, μπορούμε να διακρίνουμε, ακόμα και στη εποχή μας, δύο πανάρχαιους τρόπους ηθικότητας, επί της προβληματικότητας, εκ διαμέτρου αντίθετους.
 • Όσοι άνθρωποι νιώθουν ανίσχυροι, ως προς το περιβάλλον, εσωστρέφονται με δέος και δια της παρακλητικότητας, προσεύχονται, ζητώντας έλεος και θαύματα, γονυπετείς. 
 • Αντιθέτως, όσοι άνθρωποι νιώθουν ισχυροί, ως προς το περιβάλλον, εξωστρέφονται με έπαρση και δια της ισχύος τους, βιαίως, το αλλάζουν ως βούλονται και σκοπούν, ορθοί. 
Οι πρώτοι προσεύχονται και θυσιάζουν, ενώ οι δεύτεροι ξορκίζουν και μαγεύουν. Οι πρώτοι θεοποιούν το περιβάλλον, ενώ οι δεύτεροι τον εαυτό τους. Η ηθικότητα των περισσότερων διακρίνεται κάπου μεταξύ των δύο άκρων, στην αδρομέρεια του σχήματος αυτού.

Διαχρονικώς, οι περισσότεροι άνθρωποι -αλλά, όχι όλοι-, όταν προβληματίζονται περί της ηθικότητάς τους, βιώνουν ανείπωτο φόβο επί του θάνατου, δηλαδή επί της αμετάκλητης απώλειας της εμπειρίας του αγαπητού άλλου. Έτσι, καθιστούν την θνητότητα, αενάως, επίκαιρη σκέψη. Αυτή η σκέψη καθίσταται η σκέψη αναφοράς τους, ως προς την ηθικότητά τους. Φερ'ειπείν, το τρίπτυχο της Χριστιανοκρατείας συνοψίζεται, ως εξής: Ο Ιησούς αναστήθηκε, τα πάθη είναι καθαγιασμένα, πίστις και εγκράτεια.

Γενικώς, σχηματικώς και αδρομερώς, μπορούμε να διακρίνουμε λίγα «μεγάλα» προβλήματα, αρκετά «μεσαία», και πολλά «μικρά». Τα περισσότερα προβλήματα είναι υποκειμενικά και ουχί αντικειμενικά. Ως αποτέλεσμα, οι θρησκευτές ασχολούνται, κυρίως, με την θνητότητα και την φθαρτότητα. Οι κυβερνήτες ασχολούνται, κυρίως, με την συγκρουσιακότητα, καθώς τα οργανωτικά προβλήματα είναι δευτερεύοντα (σημειωτέον ότι οι συνταγματικές αρμοδιότητες της παρούσης κυβερνήσεως είναι μόλις 22.000). Ενώ με τα πολλά μικρά προβλήματα της καθημερινότητας ασχολείται ο καθείς μόνος του. (https://1zl13gzmcsu3l9yq032yyf51-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/Seneca-Quotes-on-stress-1024x538.png). Δυστυχώς, είμαστε εγκλωβισμένοι στον λαβύρινθο των σκέψεών μας (https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9cA_95_poZy4_Ee-b4appQlz2_5JR7wXZZndCAx8NKx_KvLVgWM8-KNlikv0Klnj6THks2gXJEPjA1zdNmALp1aNU36Kpr5mJhHeXS9cfsHzy5AJ3uR7Oy0gi_uynVQE2Q7l-BzQYPDE/s1600/Richard+Bandler+nlp+quotes+%25287%2529.png).

Διαχρονικώς, οι άνθρωποι εντέλλονται (εντολές), βούλονται (βουλεύματα), συντάσσουν (συντάγματα), διατάσσουν (διατάγματα), νέμουν (νόμους), νομοθετούν (νομοθετήματα), παραγγέλνουν (παραγγέλματα), θέτουν, ορίζουν, καθορίζουν, περιορίζουν, κτλ. Τι; Κανόνες. Γιατί; Για να αποπροβληματιστούν, ως προς το τι θα κάνουν. Όσο εκπληκτικό κι αν ακούγεται, όλοι οι κανόνες συνοψίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
 • Αναφορικά με τον ίδιο, 
 • αναφορικά με τον άλλον, (Φερ'ειπείν, όσον αφορά τον άλλον, περίπου 50.000 κανόνες ορίζουν περίπου 5.000 πράξεις, ως αδικοπραξίες με ανάλογες ποινές.)
 • αναφορικά με τα αντικείμενα του άλλου, 
 • και αναφορικά με την συναλλαγή των αντικειμένων μεταξύ του ιδίου και του άλλου.
Όταν η προβληματικότητα απομειώνεται, δηλαδή όταν κάποιος βάλλεται λιγότερο, ο άνθρωπος δύναται να συναισθανθεί ευαρέσκεια, ευτυχία, ευδαιμονία, αταραξία, μακαριότητα, ολβιότητα, νιρβάνα, ακόμα και αγάπη. Αντιθέτως, όταν η προβληματικότητα προσαυξάνεται, δηλαδή όταν κάποιος βάλλεται περισσότερο, ο άνθρωπος δύναται να συναισθανθεί δυσαρέσκεια, ακόμα και μίσος. Εάν ενδοβάλλει την δυσαρέσκειά του, εσωστρέφεται και αυτοκαταστρέφεται. Ενώ, εάν προβάλλει την δυσαρέσκειά του, εξωστρέφεται και (κατα)στρέφει ό,τι τον διαβάλλει, τον καταβάλλει, τον υποβάλλει, τον προσβάλλει, τον αναβάλλει, τον περιβάλλει, οτιδήποτε τον βάλλει, τελος πάντων.

Αν το καλοσκεφτείς, όλα είναι «μετρημένα κουκιά». Φαντάσου το εξής: Έστω ότι ένας άνθρωπος ζει εκατό έτη. Εάν κάθε δευτερόλεπτο, προβληματίζεται και αναρωτιέται πώς να πράξει, τότε αυτός ο άνθρωπος δύναται, να προβληματιστεί περίπου τρία δισεκατομμύρια φορές, ηθικώς. Όμως, εάν το καλοσκεφτείς επισταμένως, θα διαπιστώσεις με λογικό τρόπο, ότι θα προβληματιστεί λιγότερες από ένα εκατομμύριο φορές (τις περισσότερες φορές, επί ασήμαντων προβλημάτων). Εάν, τώρα, τοποθετήσεις όλες αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις σε έναν τεράστιο κατάλογο, όπου σε κάθε ερώτηση θα αντιστοιχεί τουλάχιστον μια απάντηση ή και περισσότερες, τότε η σειρά των επιλεγμένων απαντήσεων καθορίζει το ήθος του ανθρώπου. Στην εποχή μας, με το κατάλληλο λογισμικό, θα μπορούσε ο καθείς να (ανα)γνωρίζει τον εαυτό του, απαντώντας το ερωτηματολόγιο αυτό. Η ονοματοδοσία είναι ήδη διαθέσιμη, συνεπώς, δεν χρειάζεται καν να επινοηθούν νέοι όροι.

Τουτέστιν, από τις (δισ)εκατομμύρια εν δυνάμει πράξεις μας, όσες τιμωρούνται, ως αδικοπραξίες, από τους κρατούντες, είναι μονάχα λίγες χιλιάδες. Συνεπώς, για όποιον ενδιαφέρεται και προσπαθήσει, έστω και σε γενικές γραμμές, με απλό, λογικό και ταξινομημένο τρόπο, προκύπτει ότι όλη η οργανωτική προβληματικότητα, μεταξύ διαφορετικών, κοινωνικών ομάδων, οι οποίες αποσκοπούν στον συνολικό έλεγχο, αφορούν περίπου 1.000 κανόνες. Τόση έλλογη και έμπρακτη, ανθρώπινη, συγκρουσιακότητα, για λίγες χιλιάδες απαγορευτικούς κανόνες, εκ των οποίων ελάχιστοι είναι κομβικής σημασίας και αφορούν σε θεμελιώδεις αρχές ηθικότητας!

Όμότοπον, όμαιμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον, ομότροπον και ομόσκοπον (η ταπεινή προσθήκη είναι δικής μου εμπνεύσεως, οι προθέσεις μου αγαθές και επ' ουδενί διεκδικώ δάφνες, εξάλλου ανωνυμογραφώ). Όπως αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις, αποφάσισα να εμβαθύνω, νοηματικώς, τα λόγια του Ηροδότου, προσθέτοντας έδαφος και σκοπό και έχοντας κατα νου έξι υπέροχα ερωτήματα: Ποιος, που, πότε, τι, γιατί, πως. Ουσιαστικώς, η συγκρουσιακότητα περί της (ετερο)κανονικότητας αφορά, κυρίως, στο ομότροπον, με έπαθλο τον τόπον. Το δε ομόσκοπον αποτελεί διαρκές ζητούμενο, καθώς προϋποθέτει ομοψυχία και κυβερνήτη, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, ερίζουμε· κοινώς, η έριδα και διχόνια μας κυβερνούν.

Μα όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα παρόμοια μένουν, θα πεις. Τις πταίει, λοιπόν; Οι άνθρωποι δράττονται της προβλέψιμης, φυσικής μεταβλητότητας και αλληλοκανονίζονται, βιαίως και ενόπλως, επιβάλλοντας τον κώδικα κανόνων, τον οποίο οι ίδιοι κρίνουν εξ'ιδίων, ως ιδανικό και δίκαιο. Οι κώδικες εκπορεύονται από την επίμονη σκέψη, την οποία αποκαλούμε πίστη, ήτοι το ομόθρησκον κάθε ομάδας ανθρώπων. Δεν φταίει, μονάχα, η ανιστορικότητα των ανθρώπων. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και οι άνθρωποι ιστορούν κατά το μάλλον ή ήττον τα ίδια, επειδή τα πάθη των ανθρώπων (έμφυτα και επίκτητα) παραμένουν τα ίδια, και επειδή οι σεισμοί, οι λ(ο)ιμοί, οι καταποντισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες, οι παγετώνες και οι πάσης φύσεως διάφορες, άλλες φυσικές καταστροφές συνεχίζονται με τον ίδιο προβλέψιμο ρυθμό. Όποια κανονικότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή, καταρρέει, όπως ένας ισχυρός τυφώνας δύναται να «καταπιεί» έναν ασθενή τυφώνα, τηρουμένων των αναλογιών, μεσοσκοπικώς.

Κάθε 2150 έτη* καταρρέουν πολιτισμικά συστήματα. Κάθε 309 έτη καταρρέουν αυτοκρατορικά συστήματα. Κάθε 224 έτη καταρρέουν πολιτικά συστήματα. Κάθε 150 έτη καταρρέουν δικαστικά συστήματα. Κάθε 70 έτη καταρρέουν οικονομικά συστήματα. Κάθε 50 έτη καταρρέουν ειρηνικά συστήματα συμβίωσης. Η αιτία είναι, κυρίως, η αυξομειώσιμη ροή ενέργειας του ήλιου, καθώς το όλο ηλιακό σύστημα, εάν δεν το παρατηρήσουμε ηλιοστατικώς, είναι μια τεράστια, δακτυλιοειδής, απειροστά αυτο-ομοιόμορφη, γαλαξιακή τύρβη.

 • Συν τοις άλλοις, οι περισσότεροι άνθρωποι ούτε αντιλαμβάνονται, ούτε καταλαβαίνουν, όσα συμβαίνουν.
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αναζητούν γνώση, αλλά γνώμη.
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κυττούν, αλλά κοιτάνε.
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγωνιούν για την ανυπαρξία των, διότι αν αυτό ήταν αληθές, τότε θα αγωνιούσαν, συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρξαν πριν γεννηθούν (εγώ ακόμα δεν έχω συναντήσει έναν άνθρωπο, ο οποίος να νιώθει δέος, όταν σκέφτεται, ότι πριν γεννηθεί δεν υπήρξε).
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν, πρωτίστως, να ζήσουν και, δευτερευόντως, αναρωτιούνται περί ηθικής.
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι φάσκουν και αντιφάσκουν, ενόσω «πνίγονται» στην χαρακτηρολογική δομή (τύρβη) της προσωπικότητάς τους.

Θαρρώ, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, απλώς, θέλουν να ζήσουν περισσότερα χρόνια και να απολαύσουν περισσότερα. Εξάλλου, το εύχονται, διαρκώς και με κάθε αφορμή, θέλουν να ζήσουν πολλά και καλά χρόνια. Βλέπεις, ο διαχρονικός πόθος του ανθρώπινου είδους, σε ολόκληρη τη διάρκεια της ιστορίας, είναι το ελιξίριο της νεότητος. Ωστόσο, αυτό που δεν σκέφτηκε κανείς σοβαρά, έως σήμερα, είναι ότι εάν αυτό επιτευχθεί, η ανθρωπότητα θα καταρρεύσει, λόγω δομικών, συστημικών προβλημάτων, εντός ολίγων γενεών. Όπως καταλαβαίνεις, η συμπεριφορά της ανθρωπότητας ομοιάζει με μωρού παιδιού. Αλλά στην εποχή αυτή, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο κορεσμού, ώστε απειλείται το ίδιο το είδος, μεταξύ άλλων, ακόμα και με εθελούσιο διανθρωπισμό, καθώς η τεχνητότητα διεισδύει στην (ανθρώπινη) φυσικότητα, αλλοιώνοντάς την. Υπάρχει μια «φυσική τάξη πραγμάτων», και εμείς οι άνθρωποι φαντάζουμε ασήμαντοι, και οι ζωές μας πολύ σύντομες. Εν τέλει, η κοινωνία μας είναι έτσι, επειδή έτσι κοινωνούμε. Και κοινωνούμε έτσι, επειδή έτσι είμαστε: εκ φύσεως, εκ μαθήσεως, εξ επιλογής, εκ της τύχης και, ίσως, εκ πολλών άλλων. Οποιοσδήποτε δεν λαμβάνει υπόψιν του όλα αυτά, ζει στον κόσμο των ονειροφαντασιών του.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι πρόγονοί μας τα είπαν σχεδόν όλα, και δεν άφησαν και πολλά σε εμάς τους απογόνους των, ώστε να τα ανακαλύψουμε. Είναι ωραίο, να πρωτοπορείς. Και, ίσως, είναι προτιμότερο να κληροδοτείς, παρά να κληρονομείς. Καθώς, σίγουρα, δεν τους θυμόμαστε για τα πελεκημένα λιθάρια τους, αλλά για τον τρόπο της σκέψης τους. Διότι όλα εκείνα, τα οποία συνέγραψαν στα 2.500 εναπομείναντα κείμενα (μόλις το 2% της συνολικής, αρχαιοελληνικής γραμματείας), συνιστούν το ανθρώπινο δράμα. Χωρίς αυτά, δεν ομιλούμε περί ανθρώπου. Χωρίς θνητότητα, φθαρτότητα και συγκρουσιακότητα (εντός του ανθρώπου και μεταξύ των ανθρώπων) δεν νοείται άνθρωπος. Και είναι να απορεί κανείς, πού τελειώνει η προβλεψιμότητα και πού αρχίζει η απροβλεψιμότητα; Άραγε, αξιοποιούμε την ελευθερία μας ή μήπως η ελευθερία μας ομοιάζει με το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων μας, το οποίο συμβαίνει αυτομάτως, εκτός από τη στιγμή που εμείς αποφασίζουμε να ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας, σκοπίμως;

Σε 10.000 έτη από τώρα, οι απόγονοί μας -εάν υπάρχουν- ενδέχεται, να σκέπτονται την εποχή μας με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόμαστε εμείς σήμερα τη νεολιθική εποχή. Και σε 100.000 έτη, ενδεχομένως, κάποιο άλλο είδος να κοιτάει τα οστά μας -τα οποία, παρεμπιπτόντως, θα είναι τα μόνα που θα έχουν απομείνει, καθώς ούτε ξύλα, ούτε πέτρες, ούτε μέταλλα, ούτε χαρτιά, ούτε γυαλιά, ούτε πλαστικά θα έχουν απομείνει- με τον ίδιο τρόπο που σκεπτόμαστε εμείς, σήμερα, τα οστά των δεινοσαύρων. Αν και, τώρα που το ξανασκέφτομαι, τα ραδιοκύματα που εκπέμπουμε, ως πολιτισμένο είδος εδώδιμης ύλης, ενδεχομένως, να υπάρχουν ακόμα και μετά από 1.000.000 έτη, αποδεικνύοντας ότι τελικά ήμασταν, μακράν, το καλύτερο "Hell’s Kitchen" δορυφορικό κανάλι στο σύμπαν! Τα υπόλοιπα είναι, απλώς, λεκέδες στο πιγούνι μας, από τους εχθρούς μας που φαγωθήκανε στον αγώνα της επικράτησής μας. Ωμό, κυνικό, ευφυολογηματικό, αλλά με δόση αλήθειας.

Επιγραμματικά...

- Η Ελλάς είναι αιώνια και τα πρωτοπανάρχαια ίχνη της χάνονται στην αχλή την λήθης.
- Η Ελλάς επιβίωσε χωρίς κεντρικό κυβερνήτη και νίκησε τόσο επί Διονυσιακής εκστρατείας, όσο και επί Τρωικής εκστρατείας και Περσικής εκστρατείας. Ο πρώτος κυβερνήτης ήταν ο μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος.
- Η Ελλάς ηττήθηκε από τους λευκούς (ξαδέλφους μας) λατίνους της Ρώμης, 22 αιώνες πριν, εξαιτίας του αλληλοσπαραγμού μας. Κοινώς, με απλά λόγια, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας.
- Η Ελλάς ανασυστάθηκε, ως συνέχεια της Ρώμης με παλιές και νέες ιδέες/νοοτροπίες, και επιβίωσε για περισσότερο από 1.000 χρόνια, την ώρα που η Ευρώπη πέρναγε τον μεσαίωνά της. Ώσπου πολεμήθηκε ανηλεώς, από όλους, παρήκμασε και αλώθηκε.
- Η Ελλάς ήταν 400 χρόνια υπό καθεστώς ανατολικοκρατίας (τουρκοκρατία) και έπειτα παραμένει 200 χρόνια υπό καθεστώς δυτικοκρατίας (εβραιοφραγκοκρατία). Ο πρώτος κυβερνήτης μετά την απελευθέρωση, ο Καποδίστριας, δολοφονήθηκε από τους Βρετανούς, οι οποίοι και ανέλαβαν τον έλεγχο.

- Τον χώρο αυτό, που εμείς νιώθουμε και είναι η Πατρίδα μας, τον διεκδικούν οι αμερικανοί (με άλλα λόγια γερμανοί 5ης γενιάς), οι κινέζοι και οι ρώσσοι, δηλαδή και οι τρεις υπερδυνάμεις (ωσάν αυτοκρατορίες, αλλά άνευ αυτοκράτορα) του πλανήτη.
- Τρεις υπερδυνάμεις, επί δεκαετίες, κάνουν δοκιμές στου κασίδι το κεφάλι, δηλαδή το δικό μας, επεκτείνοντας διαρκώς τα όρια της σφαίρας επιρροής τους. Καθώς κάθε 50 χρόνια γίνεται γενικευμένος πόλεμος και μετά συμφωνούν στην μοιρασιά (συμφωνία Γιάλτας, Μάλτας, κτλ). Οι αλλαγές αργούν, διότι οι νοοτροπίες των ανθρώπων αλλάζουν αργά, ανά γενεά.
- Το μέλημα κάθε εξουσιαστή, σε κάθε αυτοκρατορία, είναι διαχρονικώς, πάντοτε το ίδιο και απαράλλαχτο. Η διατήρηση της εξουσίας του. Εάν ισχυριστεί το αντίθετο, είτε ψεύδεται είτε δε θα είναι για πολύ ακόμα εξουσιαστής στην καρέκλα του. Το πρόβλημα των εξουσιαστών της Δύσης είναι να μην αναδυθούν νέες δυνάμεις, η οποίες να αμφισβητούν το status quo. Και η επιθυμία του, διαχρονικώς, είναι να γίνει πλανητοκράτορας/κοσμοκράτορας.
- Η Δύση ελέγχεται από τους σιωνιστές (εβραίοι οκιουλτιστές/σατανολάτρες), ένα πανίσχυρο δίκτυο ολίγων (ούτε καν 1% του πλανητικού πληθυσμού). Ο τρόπος διοίκησης της Δύσης βασίζεται στην συμβολολογική, αριθμολογική και τελετουργική πανομοιοτυπία (franchise) του ναού του Ηρώδη (σολομώντα), και σύμφωνα με αυτούς είμαστε αντικείμενα, και μπορούν μας δικάζουν ωσάν εμπορευματοκιβώτια με βάση το ναυτικό δίκαιο. Το οικονομικό κέντρο βρίσκεται στο Londinium, το θρησκευτικό στο Βατικανό και το πολιτικοστρατιωτικό στην Washington DC. Η Πατρίδα μας είναι μια επαρχία της Δύσης και την ελέγχουν κατά το μάλλον ή ήττον οι δυτικοί. Οι σιωνιστές «ανέθεσαν» κάποια στιγμή στους Γερμανούς τη διαχείριση του χώρου που εμείς νιώθουμε και όντως είναι η Πατρίδα μας.

- Για να ελεχθεί μια χώρα, δεν χρειάζονται πολλοί. Φερ'ειπείν, επί χούντας, 7 άνθρωποι, ελέγχοντας 7.000 ανθρώπους (σε καίριες θέσεις), κυβέρνησαν 7.000.000 ανθρώπους, επί 7 χρόνια. Η σημερινή Ελλάς χρειάζεται μόνο 10.000 σιωνιστικές μαριονέτες, ώστε να κυβερνηθεί. Αυτοι οι 10.000 υπάρχουν (Αθηναϊκή Λέσχη, Αμερικανικό Κολέγιο, Μασονικές στοές, αργυρώνητοι, εξωνημένοι, εκβιαζόμενοι, οπορτιουνιστές, αμοραλιστές, εξαρτημένοι, τυχάσπαρτοι, φαντασμένοι, διάσημοι, εμμονικοί, γόνοι γνωστών οικογενειών, υπερπροσωπικότητες, χρήσιμοι ηλίθιοι, κτλ) σε όλες τις θέσεις/θεσμούς κλειδιά.
- Αυτοί οι περίπου 10.000 προσπαθούν, νυχθημερών, να πείσουν τους πάντες, παντοιοτρόπως, ώστε να συνεχίζουν το σιωνιστικό έργο τους, με σκοπό να αλλάξουν τις συμπεριφορές των ντόπιων και να υφαρπάξουν τις περιουσίες μας. Κάθε γενιά έχει αρκετούς εύπιστους, ώστε να ξεγελαστεί. Δεν χρειάζονται πολλοί. 1-2 εκ. φτάνουν (και συνήθως οι αναποφάσιστοι βγάζουν κυβέρνηση). Τα λεφτά (δις €, κατά φαντασία χρήματος, fiat money) για την διαδικασία εκμαυλισμού των ντόπιων, έρχονται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό.
- Το 2010, κατά τη διάρκεια της κρίσης αντιπροσωπευτικότητας, αρκετοί αγανάκτησαν με τους κλέφτες, ψεύτες και προδότες και εξέλεξαν καινούργιους. Οστόσο οι καινούργιοι αποδείχθηκαν παρόμοιοι με τους παλιούς, αποδεικνύοντας ότι οι ψεύτες είναι άκρως ταλαντούχοι, ακόμα και όταν μιλούν σε πτυχιούχους ΑΕΙ, εκμεταλλευόμενοι το συναίσθημα δικαίου και υποσχόμενοι σεισάχθεια. Αποτέλεσμα, μισό εκ. ημεδαποί αγανακτισμένοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους και «αντικαταστάθηκαν» από πολλαπλάσιους αλλοδαπούς που ήταν ήδη αγανακτισμένοι/εκδιωγμένοι/ταλαίπωροι/στρατευμένοι από τις δικές τους χώρες.
- Αυτή την περίοδο, οι καινούργιοι και οι παλιοί κλέφτες, ψεύτες και προδότες σε (αγαστή, εν κρυπτώ, καθώς συντονίζονται από τα ίδια αλλοδαπά κέντρα της Δύσης και διαβάζουν τα ίδια κακογραμμένα σενάρια) συνεργασία εκτελούν τα προαποφασισμένα από άλλους.

- Αυτοί που υπαγορεύουν στα αντρείκελα τι να κάνουν, δεν κωφεύουν, απλούστατα δεν θέλουν νέο οικονομικό μοντέλο, ούτε νέο εθνικό νόμισμα, ούτε νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Θέλουν μόνο το οικόπεδο. Εξού και αγοράζουμε ξένα (κυρίως γερμανικά) προϊόντα, όπου το 25% της υπερκοστολογημένης τιμής χρηματοδοτεί τους πολιτικούς τριών κομμάτων (αυτό συμβαίνει σε όλα τα γερμανικά προϊόντα, ενώ στην περίπτωση της Siemens όλο το ποσό πηγαίνει κατευθείαν στους πολιτικούς). Δηλαδή τους πληρώνουν με δικά μας χρήματα. Όλα αυτά για να πάρουν/χρησιμοποιήσουν το οικόπεδο.
- Το οικόπεδο είναι ευάερο, ευήλιο, παραθαλάσσιο, εύφορο (κουκούτσι φτύνεις, δέντρο φυτρώνει), με πλούσιο υπέδαφος και με γεωστρατηγική θέση φρουρίου. Ωστόσο, εμείς δεν διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο, πουθενά. Λίγες γενιές πριν, ζούσαν αμαθείς, αλλά τίμιοι. Ενώ τώρα ζούνε ολιγομαθείς, αλλά εκμαυλισμένοι. Δυστυχώς, η ολιγομάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Από όλους τους Έλληνες, κυρίως οι καραβοκύρηδες διαδραματίζουν σημαντικό διεθνή ρόλο. Επειδή το 94% το εμπορικού φορτίου στον πλανήτη μεταφέρεται με πλοία δια θαλάσσης και τα περισσότερα πλοία τα κατέχουν Έλληνες, σίνες και ιάπωνες.
- Ο πλανήτης είναι χωρισμένος στα τρία: ΗΠΑ, Ρωσσία, και Κίνα. Οτιδήποτε άλλο είναι ενδιάμεσος χώρος. Η λευκή φυλή βρίσκεται στα δύο από τα τρία «στρατόπεδα» (ΗΠΑ και Ρωσσία). Και η Δύση μαστίζεται από δύο κυρίαρχα και συγκρουόμενα «ρεύματα»: τους χριστιανολάτρες και τους σατανολάτρες (ακόμα και αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τις ιδέες ως αληθινές, οι υποστηρικτές των ιδεών αυτών είναι αληθινοί), και κανένα από αυτά τα δυο ρεύματα δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο, είναι δηλαδή οι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος. Με άλλα λόγια, το «λογισμικό» στο μυαλό των λευκών, στην παρούσα υπερδισχιλιετή εποχή των Ιχθύων, είναι συγκρουσιακό.

- Είτε σκοπεύουν να μας πνίξουν στο αίμα των αυτοεκπληρούμενων προφητειών τους, είτε όχι, οι ΗΠΑ (η μόνη χώρα/αυτοκρατορία χωρίς όνομα, δηλαδή η Νέα Ατλαντίδα, διότι έτσι σκόπευαν να την ονομάσουν) φαίνεται να «ενσαρκώνουν» το ρόλο των σατανολατρών, ενώ η Ρωσσία το ρόλο των χριστιανολατρών, στην επικείμενη σύγκρουση. Οι διασπασμένοι (σουνίτες-σιίτες) μουσουλμάνοι, με την τεράστια δυναμική τους, θα χρησιμοποιηθούν, ως πολιορκητικός κριός, τόσο από τους σατανολάτρες, όσο και από τους χριστιανολάτρες, ασχέτως του τι επιδιώκουν οι ίδιοι. Ενώ από ότι φαίνεται θα τους χρησιμοποιήσουν και οι σίνες, μετατρέποντας τον πόλεμο σε φυλετικό.
- Οι σίνες δεν μαστίζονται από τέτοια προβλήματα. Καθώς τα κύρια προβλήματά τους είναι η διατήρηση της άκρως συγκεντρωτικής εξουσίας τους, η συνοχή των επαρχιών τους (ανατολικές-δυτικές, συν το ότι έχουν κι εκεί μουσουλμανικό πρόβλημα), η αντιγραφή/ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, ένα καλό σχέδιο για να κυριαρχήσουν, και η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς για να μην καταρρεύσει η οικονομία τους, μεταξύ των άλλων.
- Αν οι ΗΠΑ συμμαχήσουν με την Κίνα, θα ηττηθεί η Ρωσσία. Αν οι ΗΠΑ συμμαχήσει με τη Ρωσσία, θα ηττηθεί η Κίνα. Αν η Ρωσσία συμμαχήσει με την Κίνα, θα ηττηθούν οι ΗΠΑ (το οποίο και διαβλέπεται). Εκτός και αν όλοι στραφούν εναντίον όλων. Όλοι να συμφιλιωθούν μεταξύ των δεν γίνεται, εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων. Οι ανθρωποι που προσπαθούν να επικρατήσουν είναι άντρες μεγάλης ηλικίας με παγιωμένες απόψεις και δε θα αλλάξουν γνώμη.

- Για άλλη μια φορά, το τέλος της ιστορίας δεν θα έρθει, θα αναβληθεί όπως πάντα, και παρά τις πεποιθήσεις των ανθρώπων που ζούνε την εσχατολογία και την τελεολογία. Όλα τριγύρω αλλάζουνε, και όλα παρόμοια μένουν. Αντ'αυτού, θα γίνει γενικευμένος πόλεμος και θα υπάρξουν γενικευμένες καταστροφικές συνέπειες, κυρίως φυλετικές. Όμως, αυτό το οποίο δεν έχετε καταλάβει είναι ότι, απειλείται πλέον το ίδιο το είδος, διότι η τεχνητότητα διεισδύει στη φυσικότητα, αλλοιώνοντάς την θεμελιωδώς, και όλα αυτά εξαιτίας της ίδιας της ανθρώπινης βούλησης που την αναπτύσσει. Η έλευση της νέας εποχής το 2160, δηλαδή εντός ενός περίπου αιώνα, θα βρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη απέναντι σε ένα νέο αμείλικτο δίλημμα: ανθρωπισμός ή διανθρωπισμός; Η απάντηση θα καθορίσει την νέα εποχή.
- Δυστυχώς, ούτως έχουν τα πράγματα. Ζούμε σε συνθήκες τεχνητής σχιζοφρένειας. Βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι εντός δύο συμπληγάδων: του σιωνισμού και του σινισμού. Είτε θα νικήσουν οι σίνες, είτε οι σατανολάτρες. Εγκλωβιστήκαμε. Ακόμα και όσοι καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ζούμε σε εφιάλτη, ζούμε σε δυστοπία και δεν υπάρχει διέξοδος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος ξυπνάει από το λήθαργο και βλέπει την ωμή, στυγνή, αδυσώπητη, αλήθεια, την αλήθεια η οποία συνήθως πονάει.

Μακρηγορώ, αλλά εάν φτάσατε ως εδώ, ελπίζω να μην σας κούρασα με όσα προσπάθησα να συνοψίσω ως σκιαγράφημα, με αρχή, μέση και τέλος, επί παντός επιστητού. Όπως πάντα, όταν γράφω, συνηθίζω να εκφράζω την αισιοδοξία μου, παρότι αναγνωρίζω ότι ζούμε σε, τεχνηέντως, εφιαλτική δυστοπία, διότι, στην τελική, εάν ήθελα να απαισιοδοξήσω, θα διάβαζα τα γραφόμενα των εχθρών μας. Εξάλλου η αισιοδοξία και η προετοιμασία (διατροφή, άθληση, μόρφωση) δεν έβλαψε κανέναν. Επανελλήνιση ή βαρβαρότητα!

Υ.Γ: Παρεμπιπτόντως, παρότι σπανίως γράφω, ας διευκρινήσω, για άλλη μια φορά, παρενθετικώς, προς όσους δεν με αναγνωρίζουν από τον τρόπο γραφής μου, επειδή -καλώς ή κακώς- δεν γράφω με ψευδώνυμο (αλλά ούτε και προτιμώ να υπογράφω με το ονοματεπώνυμό μου, δημοσίως), ότι είμαι ο ίδιος, ο οποίος έγραψα ως σχόλια, μεταξύ άλλων, και για την «κατά Πλάτωνος Θεωρία του Παντός και την Σπυρίδειο Ενιαία Θεωρία της Ηλεκτροϊσχυράς Αλληλεπιδράσεως» του ιδιοφυή Έλληνα καθηγητή, για τον φιλλέληνα Martin Armstrong και την καινοφανή του θεωρία «Economic Confidence Model», και ανέφερα τις επιστημονικές εργασίες της Ανδρονίκης Μαστοράκη, το βιβλιο «Behold A Pale Horse» του William Cooper, το πόνημα του Jonathan Basile «Library of Babel» και τη συγκλονιστική ιστορία του Τζόζεφ Φρυγανιώτη από το Αλιβέρι της Εύβοιας, καθώς και κάποια άλλη φορά σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, περί του κοσμικού σπιράλ των 2150 (ή 2160, κατ'εσέ) ετών. Ενώ, προσφάτως, προσπάθησα, επιγραμματικώς, να συνοψίσω με παρατηρήσεις το διαχρονικό μας δράμα των Ελλήνων, απαντώντας στον κύριο George Billinis.

Το παρόν αποτελεί συνοπτικό τμήμα από πρωτόλειο σκέψεών μου, προς έκδοσιν βιβλίου. Ένα έργο ζωής! Ωστόσο, τέτοιο εκδοτικό εγχείρημα απαιτεί εξοντωτική προεργασία και πολύ ελεύθερο χρόνο. Αν μη τι άλλο, οι φιλοδοξίες μου δεν συμβαδίζουν με τον ελεύθερο χρόνο μου, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών μου, χωρίς ελλείψεις στην ανελέητη κριτική των έγκριτων -και μη- αναγνωστών, ως προς το καινοφανές περιεχόμενο με την αποδεικτική, μαθηματική επιχειρηματολογία μου.

Η ουσία είναι ότι όλη η μαθηματική θεωρία που αναπτύχθηκε στη μελέτη ενός ενεργειακού συστήματος (π.χ. μηχανική, ηλεκτρονική, κλπ.) μπορεί να εφαρμοστεί και στη μελέτη οποιουδήποτε άλλου συστήματος ενέργειας (π.χ. οικονομικά). Δύναται, να ειδωθούν όλα με όρους φυσικής επιστήμης, ως χωρητικότητα, αγωγιμότητα και επαγωγή. Δηλαδή ως «πυκνωτές», «πηνία», «λυχνίες» και «διακόπτες» της ενέργειας που διακυμαίνεται από το άστρο που μας φωτίζει, στην εναλλαγή των υπερδισχιλιετών «εποχών»*.
 • 21500 - 19350 Ο «αιώνας» του Αιγόκερου (Παγετώνες)
 • 19350 - 17200 Ο «αιώνας» του Τοξότη (;)
 • 17200 - 15050 Ο «αιώνας» του Σκορπιού (;)
 • 15050 - 12900 Ο «αιώνας» του Ζυγού (;)
 • 12900 - 10750 Ο «αιώνας» του Παρθένου (;)
 • 10750 - 8600 Ο «αιώνας» του Λέοντα (Ατλαντίδα;)
 • 8600 - 6450 Ο «αιώνας» του Καρκίνου (;)
 • 6450 - 4300 Ο «αιώνας» των Διδύμων (Μητριαρχία, Μητέρα Θεά)
 • 4300 - 2150 Ο «αιώνας» του Ταύρου/Βοδιού (Αιγύπτιοι/Σουμέριοι/Μινωίτες/Γιλγαμές)
 • 2150 - 1 Ο «αιώνας» του Κριού (Διόνυσος, Ηρακλής, Απόλλων, Δωδεκαθεϊσμός)
 • 1 - 2150 Ο «αιώνας» των Ιχθύων (Χριστός, Χριστιανισμός, Σατανισμός)
 • 2150 - 4300 Ο «αιώνας» του Υδροχόου (Νεα Εποχή, ΝΤΠ)

Παραπομπές σε κείμενα και εικόνες

59 comments :

 1. ΕΥΓΕ6/3/20 03:44

  https://i.postimg.cc/BZjxTyJS/12edro-prakteon.jpg

  ReplyDelete
 2. Anonymous6/3/20 14:56

  Fractal Torus
  https://www.youtube.com/watch?v=ej-0uMSJ4Go

  Fractal Torus - Annihilation (2018), Cosmic Birth Scene
  https://www.youtube.com/watch?v=mAB-hSPmzjk

  Vihart - Twelve Tones
  https://www.youtube.com/watch?v=4niz8TfY794

  TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time
  https://www.youtube.com/watch?v=uD4izuDMUQA

  A Journey to the End of the Universe
  https://www.youtube.com/watch?v=b_TkFhj9mgk

  History of the entire world, I guess, in 20 minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=xuCn8ux2gbs

  The History of the World: Every Year in 20 minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=-6Wu0Q7x5D0

  Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years in 4 Minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo

  The Greeks: Agamemnon to Alexander the Great in 2 minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=NOfwcj4MEQg

  Η ιστορία της Ελλάδας σε 10 Λεπτά
  https://www.youtube.com/watch?v=QeIu2CtyMOs

  Ancient Greece in 18 minutes
  https://www.youtube.com/watch?v=gFRxmi4uCGo

  Κ.ΧΟΛΕΒΑΣ - π.Γ.ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: "Ορθοδοξία & Ελληνισμός"
  https://www.youtube.com/watch?v=izpJqLFCCsQ

  Ἱστορία τοῦ Ἀνθελληνισμοῦ 1453-1821
  https://www.youtube.com/watch?v=Svt9ZBIUwO4

  Ιστορία του Σιωνισμού / π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος
  https://www.youtube.com/watch?v=DpIG1Rx9wqg&list=PLUDx7qciE_QUdrcQOcx5xDwXf2c8E3ePu&index=1

  ΜΑΘΗΜΑ 1 Α΄ΕΤΟΥΣ ΑΝΝΑ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
  https://www.youtube.com/watch?v=dZNcIA2tqSA

  Α. Αντωνάκος - Ελληνική Γλώσσα χθες, σήμερα, αύριο
  https://www.youtube.com/watch?v=fLVdNKBYHyA

  Ορσηίς - Η μητέρα των Ελλήνων
  https://www.youtube.com/watch?v=5arQL_z6u40

  Όσα Μύθια Τόση Αλήθεια - Ευγενία Κούκουρα
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLVydMSnXOT0AZZ85ce3wUDpIW2MrSHFBB

  ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
  https://www.youtube.com/watch?v=LHsozuFSOB8

  «Αγέλαστος Πέτρα» (The Mourning Rock Documentary)
  https://www.youtube.com/watch?v=vCrBYhBAUis

  Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη Ι: Προπύλαια και άγαλμα Προμάχου Αθηνάς
  https://www.youtube.com/watch?v=Uaw39jiTo6E

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnnMrW_DSoAq6z2_zJJNcEaNUoxqQ9FQ

  ΣΜΥΡΝΗ
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLwrevgySTq0IlrlgbPpePWsgV_Y74Kgcj

  ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΟΥΣΑ ΕΛΛΑΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=AYb-qUp8sXc

  George Hatsopoulos
  https://www.youtube.com/watch?v=XM9v5Tm9gn0

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
  https://www.youtube.com/channel/UCUAbfsgn6VTow3qPnmoAu9w/videos

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΙΓΑΣ | Ποιοι πραγματικά κατευθύνουν τον κόσμο
  https://www.youtube.com/watch?v=309qru9t68I

  Ιωάννης Μάζης - «Γεωπολιτική της Παγκοσμιοποιήσεως & των Εθνικών Ταυτοτήτων».
  https://www.youtube.com/watch?v=N2xl6QXVW6Y

  Αθ. Κοσμόπουλος - «Επιχειρήσεις Κυβερνοπολέμου».
  https://www.youtube.com/user/33dogz/videos

  ReplyDelete
 3. Anonymous6/3/20 14:57

  What If Everything You Were Ever Taught Was A Lie?
  https://www.youtube.com/watch?v=1GBWNBvBCJc

  An Inconvenient History
  https://www.youtube.com/watch?v=62Hok9BkYcY

  Laurence Gardener Reveals Secrets of the Ancient Egyptian Alchemists
  https://www.youtube.com/watch?v=29HXSoslkwA

  David Hudson | ORMUS Conference Enota 2011
  https://www.youtube.com/watch?v=0IgYp4Noz90

  Τρεις "Μυστικές" Πόλεις-Κράτη
  https://www.youtube.com/watch?v=VGk2C5_WSjk

  All Wars Are Bankers' Wars
  https://www.youtube.com/watch?v=5hfEBupAeo4

  Mirin Dajo
  https://www.youtube.com/watch?v=LFoctXxfs_A

  Occult Forces (1943)
  https://www.youtube.com/watch?v=AiMR8LuWcLs

  Adolf Hitler: The Greatest Story Never Told
  https://archive.org/details/AdolfHitlerTheGreatestStoryNeverToldFull6HoursDocumentary

  Hellstorm - Exposing The Real Genocide of Nazi Germany
  https://www.youtube.com/watch?v=-rPmpmw-H1k

  Viktor Schauberger and Vortex Mechanics
  https://www.youtube.com/watch?v=NcHA8irLsYQ

  Jeff Rense - Two Stunning Films showing German Flying Discs!
  https://www.youtube.com/watch?v=Q-67kADrIMM

  Admiral Richard E. Byrd - South Pole Video Interview
  https://www.youtube.com/watch?v=czW0iRJuH1A

  Third Reich Operation UFO Nazi Base In Antarctica Complete Documentary
  https://www.youtube.com/watch?v=8ZxNCyIFdqE

  The Secret KGB UFO Files
  https://www.youtube.com/watch?v=_pJii4_7XyQ

  Myron C. Fagan - Illuminati & CFR (1967)
  https://www.youtube.com/watch?v=JSCaITn9Gzc

  Ιουλιανός Βουδούρης - Η κρυφή ιστορία της απίστευτα σατανικής Χαζαρικής Μαφίας
  https://ellaniapili.blogspot.com/2019/05/blog-post_52.html

  The Jews in Israel are not true Jews, they are Khazars Ashkenazi
  https://www.youtube.com/watch?v=iqawsPUyU7k

  Zionist Master Plan for next 50 years (2017-2067)
  https://www.youtube.com/watch?v=qP1nzUOHoWc

  Endgame, του Alex Jones (Greek Subs)
  https://www.youtube.com/watch?v=9uY7vHwLCvU

  CIA DIRECTOR JOHN BRENNAN ADMITS TO CHEMTRAILS
  https://www.youtube.com/watch?v=WBG81dXgM0Q

  5G + Blue Beam = Mind Control Deception - A Documentary
  https://www.youtube.com/watch?v=_Zl2wtPoOas

  Simulation reveals bleak outcome of a US and Russia nuclear war
  https://www.youtube.com/watch?v=k2aGm_oHKh8

  Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία, 28-01-2007
  https://www.youtube.com/watch?v=9ef_scXTbEU

  Ο ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΛΥΝΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ
  https://www.youtube.com/watch?v=6iDqaRz1fAY

  Η Ελληνική καταγωγή του Χριστού
  https://www.youtube.com/watch?v=yo-CKsyRDco

  Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ † Ντιμπέιτ: Σωτηρόπουλος Πλεύρης †
  https://www.youtube.com/watch?v=2jTUQAaVm8M

  Imam Mahdi & The End Time By Sheikh Imran Hosein
  https://www.youtube.com/watch?v=a8_DGU4JnOU

  Why Women DESTROY NATIONS* / CIVILIZATIONS - and other UNCOMFORTABLE TRUTHS
  https://archive.org/details/youtube-UxpVwBzFAkw

  Δ. Κιτσίκης: « Γεωπολιτική των Άκρων με Ιστορία στα Άκρα»
  https://www.youtube.com/watch?v=HYldYMIlvpQ

  ΙΧΘΥΣ / Ichthys Official International Web Trailer
  https://youtu.be/puZ4YgY4_So

  Little Island
  https://vimeo.com/200134185

  Guillaume Néry - One Breath Around The World
  https://www.youtube.com/watch?v=OnvQggy3Ezw

  This Man Thinks He Knows What Causes All Disease Dr. Steven Gundry Health Theory
  https://www.youtube.com/watch?v=q4KfKapvnuI

  Athene's Theory of Everything
  https://www.youtube.com/watch?v=dbh5l0b2-0o

  Tsiriggakis' Gearless Differential
  https://www.youtube.com/watch?v=DG-w3VuYb7o

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=eVk66FjObWE

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  https://www.youtube.com/channel/UCen7fOaF4hz6NXnKDsuPQLg/videos

  Τα Μαθηματικά υδρεύουν τη Σάμο
  https://www.youtube.com/watch?v=AJTwxCaOODM

  Η τέχνη και το πάθος του Κρητικού χορού
  https://www.youtube.com/watch?v=mgRAqPu17IA

  Κρητικοί χορεύουν αντικριστά με Πόντιους
  https://www.youtube.com/watch?v=t1yAv4lrdCI

  Henryk Siemiradzki: A collection of 137 paintings
  https://www.youtube.com/watch?v=0X20TO-8hLo

  REJECTED by DON HERTZFELDT
  https://www.youtube.com/watch?v=W7JyjZI3LUM

  ReplyDelete
 4. Anonymous6/3/20 14:58

  Dr. Thomas Szasz, Professor of Psychiatry, calling psychiatry a pseudoscience
  https://www.youtube.com/watch?v=zQegsqYhuZE

  Jeffrey A. Schaler, Ph.D., Professor of Psychology on pseudoscience
  https://www.youtube.com/watch?v=_-iYngr6N60

  Το βάρος των αλυσίδων (γιατί η Δύση παρενέβη στη Γιουγκοσλαβική σύγκρουση)
  https://www.youtube.com/watch?v=bmGfIWOQ1Jk

  Πρώην Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ παραδέχεται ότι οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι
  https://youtu.be/PVpkQvKmSlU

  Ρεπορτάζ της Βουλγαρικής τηλεόρασης BTV για τα Σκοπια - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=Mm_fiisJFDc

  History of Caucasian Albania
  https://www.youtube.com/watch?v=6D2Dwlhw5dQ

  Thailand's king anoints mistress as his royal noble consort
  https://www.youtube.com/watch?v=COJr6dHZdXg

  Καραγκιόζης
  https://www.youtube.com/watch?v=cRgi5d7XsgY

  ReplyDelete
 5. https://hellenismos.org/skopos/

  https://hellenismos.org/2019/11/07/epanellinisi-h-barbarotita/

  ReplyDelete
 6. Θεοδωράκης Καραμανλής και Αμερικανοί

  https://youtu.be/oWNqpjBhKYI

  ReplyDelete
 7. Anonymous25/3/20 07:14

  Νικόλαος Λάος - Οι μυστικοί φάκελοι της πολιτικής εκτάκτων αναγκών: Η γεωπολιτική και η νοοπολιτική του κορωνοϊού.

  https://libertypress.gr/geopolitiki-noopolitiki-koronoios

  ReplyDelete
 8. 25/3/20 07:14
  https://isxys.blogspot.com/2015/02/blog-post_38.html

  ReplyDelete
 9. Anonymous27/3/20 09:10

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/asking-for-your-help-forward-this-letter-to-whoever-you-may-think-will-help/

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/here-is-the-2nd-letter-to-trump-send-it-everywhere-you-can/

  ReplyDelete
 10. Anonymous30/3/20 09:32

  Άρης Πουλιανός. Ο Άρης των Ανθρώπων.
  https://www.youtube.com/watch?v=wtHFrtmxzYc

  ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Ερμηνεύοντας τα ανεξήγητα
  https://www.youtube.com/watch?v=-1oc2ZHXNbE

  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (La légende des sciences)
  https://www.youtube.com/watch?v=dkCPuRqqs2Y

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ
  https://www.youtube.com/watch?v=jKy8pshUVqM

  ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  https://www.youtube.com/watch?v=mKk2U0WMcVc

  ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
  https://www.youtube.com/watch?v=5TeskbBuvqg

  Λιαντίνης - Γκέμμα (13/5/1998)
  https://www.youtube.com/watch?v=GjfxztitbqU

  Ρένος Αποστολίδης, περί πίστεως
  https://www.youtube.com/watch?v=E8OLxfrTmew

  Η ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 3000 ΠΧ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΧΗΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=dFs6RZ6uBhI

  Ελλάς σε 12 λεπτά
  https://www.youtube.com/watch?v=VKU_mA7MQdg

  Η Δίκη των Δικαστών - Πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων!
  https://www.youtube.com/watch?v=Hlm9YckEDM0

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Α΄ ΜΕΡΟΣ, 17/12/2014)
  https://www.youtube.com/watch?v=SdRxCxulxiI

  Γ. Κοντογιώργης: Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος
  https://www.youtube.com/watch?v=NsJ0pv3mmWQ

  Γ. Κοντογιώργης: Μετά την Πανδημία θα έχουμε αιματοχυσίες. Μια νέα πραγματικότητα αρχίζει…
  https://www.youtube.com/watch?v=B_GTsfI8tCY

  ReplyDelete
 11. Anonymous3/4/20 09:06

  http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Orogramma_Epitomi-1_Fylla001-105.pdf

  ReplyDelete
 12. 3/4/20 09:06

  ΕΠΙΠΟΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΠΩΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ.

  ReplyDelete
 13. ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ4/4/20 04:36

  https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/nonpareilonline.com/content/tncms/assets/v3/editorial/6/e1/6e18ead7-80b8-5ea2-9537-445fcf778027/5e875e514b8f3.image.jpg

  ReplyDelete
 14. Anonymous7/4/20 09:33

  https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2016/09/Meleti-Tekmiriwsis-44.pdf

  ReplyDelete
 15. Anonymous9/4/20 07:41

  https://bostopel.blogspot.com/2020/04/blog-post.html


  Η ανάδειξη τής κυριαρχίας τού θρησκειολογικού γίγνεσθαι, το οποίο συνιστά τόσο από φιλοσοφική σκοπιά. όσο και από πλευράς πρακτικών συνεπειών, την βάση διαμορφώσεως παντός παρεπομένου εποικοδομήματος σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ενάντια στις οικονομιστικού χαρακτήρος παρεκλίσεις, που κυριάρχησαν στο παρελθόν, αλλά και εξακολουθούν να παραμορφώνουν σε μέγιστο βαθμό το είδωλο τής τρέχουσας κοσμοθέασης.
  Η αναφορά στις ανθρωποθυσίες, οι οποίες συνιστούν από χιλιάδων ετών την βάση τής αναπαραγωγής τού εξουσιαστικού συστήματος εποβολής και εξανδραποδισμού τού ανθρωπίνου είδους, στα πλαίσια υποταγής στον “άρχοντα τού κόσμου τούτου”, μέσω τών ιερατείων τού σκότους, που τον υπηρετούν.
  Η αναφορά στον συγκεκριμένο μηχανισμό, ένεκα τού οποίου οι εκπεσσόντες είναι αναγκασμένοι να αντλούν ενέργεια από τούς ανθρώπους, μετατρέποντας τις ανθρώπινες κοινωνίες σε διατροφικό τους κοτέτσι. Υποβιβάζοντας το ανθρώπινο είδος σε κτηνώδη επίπεδα με δήθεν “πολιτισμένη” επίχρωση.
  Την ανακύκλωση τού ανθρωπίνου πολιτισμού ανά διαστήματα διαρκείας – συμφώνως προς τις εκτιμήσεις μου – περίπου 40.000 ετών. Απεμπολίζοντάς την στο τέλος κάθε κύκλου, στα πλαίσια τού φαινομένου που αποκάλεσα “σπειροειδή εξέλιξη τής ιστορίας” , σε συνθήκες πρωτογονισμού. Καταστρέφοντας τίς γνώσεις, που προσπορίστηκε η ανθρωπότητα στα πλαίσια ενός εκάστου ιστορικού σπειρώματος, αποσκοποπούν με την καταστροφή τής αντίστοιχης συνειδητότητας που αποκτήθηκε, να εγκλωβίσουν την ανθρωπότητα εντός ορίων, ευρισκομένων πέραν τής συνειδησιακής ωριμάνσεως, η οποία θα εδύνατο να καταστίση επιτεύξιμη την απαλευθέρωσή της από τα εν λόγω δεσμά.
  Την ψηφιακή (digital) δομή τής ύπαρξης γενικώς, αλλά και αυτήν τών λεγομένων “πεδίων πληροφορίας”. Ώστε, μέσω τής προσβέσεως και παρεμβάσεως σε αυτά, να καταστούν γόνιμες οι προσπάθειες ανατροπής τού γενικού σχεδίου “master plan“ τών μωλοχιστών, με την ενεργό συμμετοχή στην επικράτηση τού Θείου Σχεδίου στα πλαίσια τής “Ογδόης Ημέρας τής Δημιουργίας” (κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή).
  Την πρωτοκαθεδρία τού ΛΟΓΟΥ έναντι τής λογικής, καθώς και τού ΝΟΟΣ έναντι τής διανοίας στην διαδικασία απελευθερώσεως, ως συμπαντικές ουσίες, οι οποίες μάς έχουν κληροδοτηθεί και συνιστούν την περιουσία μας.


  https://courses.washington.edu/rome250/gallery/ROME%20250/210%20Reasons.htm

  ReplyDelete
 16. Anonymous10/4/20 08:14

  Optical vortices 30 years on: OAM manipulation from topological charge to multiple singularities

  https://www.nature.com/articles/s41377-019-0194-2

  ReplyDelete
 17. Anonymous11/4/20 17:36

  Martin Armstrong - The Forecaster (2014)
  PG | 1h 40min | Documentary, Biography |

  http://gomovies.asia/watch/qvo29Odl-the-forecaster.html (Free to Watch)
  https://vimeo.com/ondemand/theforecaster (Pay to Watch)
  https://www.imdb.com/title/tt4103404

  ReplyDelete
 18. Anonymous10/7/20 07:29

  https://www.armstrongeconomics.com/product/the-great-reset/

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/sovereign-debt-crisis/world-economy-preparing-for-collapse/

  ReplyDelete
 19. Anonymous28/7/20 12:01

  @Επανελλήνιση ή βαρβαρότητα & ΚΟΥΡΗΤΗ

  https://www.quora.com/Is-Einsteins-theory-of-relativity-still-a-theory-or-is-it-a-fact-now

  https://www.youtube.com/watch?v=KmotCQCxQEI
  https://www.youtube.com/watch?v=m-2uvQ_MJz8
  https://www.youtube.com/watch?v=p8lKQMEYYLw

  https://i.pinimg.com/originals/e4/02/44/e40244f23923c37b6c41078116650789.jpg
  https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16730176_795446270596460_5186839900582740188_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=8DYy9M0GZrAAX_boYm8&_nc_ht=scontent.xx&oh=73fcb48a1e28a5f7cf362b823f0906e3&oe=5F4536C1
  https://i.pinimg.com/originals/4e/37/98/4e37984881a2b9bdfada1a16e94f7946.jpg


  ΑΝΤΙΝΕΟ†ΑΞΙΤΗΣ

  ReplyDelete
 20. Anonymous29/7/20 12:23

  https://www.youtube.com/c/SkyScholar/videos


  ΑΝΤΙΝΕΟ†ΑΞΙΤΗΣ

  ReplyDelete
 21. Anonymous4/8/20 18:03

  https://www.youtube.com/c/SabineHossenfelder/videos

  ReplyDelete
 22. Anonymous13/8/20 13:02

  https://www.armstrongeconomics.com/armstrongeconomics101/opinion/my-personal-opinion/

  ReplyDelete
 23. Anonymous12/9/20 09:23

  Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=H1qIWXFccLE

  ReplyDelete
 24. Anonymous16/9/20 14:42

  http://me.math.uoa.gr/dipl/dipl_Papanikolaou.pdf

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΕΙΞΞΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ "ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ" (ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΣΗ ΩΡΑ) , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.
   ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΩ ΟΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ , ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ.
   ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ.
   - ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Διαπανεπιστημιακό–Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεπταπτυχιακών Σπουδών«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών». ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΚΠΛΗΞΗ
   - ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΟΣ; ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ.

   Delete
  2. Anonymous17/9/20 10:19

   Μονολεκτικώς, όχι.

   Ευχαριστησή μου.

   Delete
 25. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ, ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ. ΠΡΟΩΘΩ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «Μ Α Ρ Ι - Γ Α Ι Α» ΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ. ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ 5ΦΘΟΓΓΑ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΑΘΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΔΙΑ.

  https://mariastoupi.blogspot.com/2009/09/blog-post_14.html

  ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΣΤΟΥΠΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΠΙΑΝΙΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

  ReplyDelete
 26. Anonymous7/12/20 01:55

  https://www.youtube.com/watch?v=2K6RwoA3EDs

  ReplyDelete
 27. Anonymous7/1/21 22:07

  https://www.armstrongeconomics.com/products_services/socrates/the-future-from-here/

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/biden-will-be-president-even-if-it-leads-to-the-break-up-of-the-usa/

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΩ

   Delete
  2. Anonymous8/1/21 14:26

   "Thomas Malthus’ book which started the entire overpopulation panic and inspired eventually eugenics was published in 1798. Based on our 224-year Cycle of Political Change, this idea should reach its height in 2022. I see Gates and Soros as newcomers who have the money to buy into the club and will make the peak in 2022."

   "Make no mistake about this, we have the merger of three theories as part of this Great Reset which has merged the old ideas of a one-world government with Schwab’s idea of resurrecting Communism for only the lower classes. Gates wants to reduce CO2 and the population, Soros wants a one-world government headed by the United Nations, and Klaus Schwab wants Communism 3.0. Nevertheless, their grand scheme against the people will peak out by 2022."

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/tyranny/the-rise-of-china/

   https://www.armstrongeconomics.com/world-news/banking-crisis/the-3-players-beside-the-central-bankers/

   https://www.armstrongeconomics.com/markets-by-sector/foreign-exchange/usd/who-is-behind-it-central-bankers-can-the-dollar-survive/

   Delete
  3. Anonymous10/1/21 20:42

   "BigTek is out to also overthrow the United States as we have known it and they have been promised the takeover of banking because the end goal is to default on national debts by this Global Cabal which involved the United Nationals, World Bank, and the International Monetary Funds in league with the World Economic Forum where both the head of the IMF and the European Central Bank sits on the board of trustees with Klaus Schwab."

   Delete
 28. Anonymous19/1/21 06:33

  Aristotle face reconstruction
  https://twitter.com/ATomasi__
  https://twitter.com/ATomasi__/status/1322208962993967104

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://youtu.be/r0DBdELnMG4?t=347

   Delete
 29. Anonymous25/1/21 09:08

  https://mpineiolibrary.espivblogs.net/files/2014/11/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A9%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C.pdf

  ReplyDelete
 30. Anonymous27/1/21 09:15

  https://aperopia.fr/01-2021/pagkosmies-imeres-kai-pagkosmia-nychta/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous8/10/21 13:46

   https://aperopia.fr/10-2021/giati-oi-disekatommyrioychoi-kataskeyazoyn-eidika-katafygia/

   Delete
 31. Anonymous8/3/21 17:15


  https://www.stipsi.gr/alphabet/grammatagr.pdf
  https://www.stipsi.gr/glossa/abg-gymnasiou/lexiko-gimn.pdf
  https://www.stipsi.gr/hellas/pdf/tsatsomoiros.pdf
  https://www.stipsi.gr/pegasus/pegasusgr.pdf

  ReplyDelete
 32. Anonymous14/5/21 13:45

  https://chaliasosegrdot.files.wordpress.com/2018/10/plethorismos-skoteine-yle.pdf

  ReplyDelete
 33. Anonymous13/6/21 08:28

  https://www.yumpu.com/user/diodotus

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

   Delete
  2. Anonymous2/9/21 10:45

   Κυριάκος Διακογιάννης - Το πανέρι με τις Οχιές
   https://www.scribd.com/embeds/127832064/content?start_page=1

   Delete
 34. Anonymous8/7/21 19:03

  ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ

  https://www.scribd.com/embeds/178527657/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-14rcxqab3hefs7l385eo&show_recommendations=false

  ReplyDelete
 35. Anonymous14/7/21 19:36

  https://sinomosiologos.blogspot.com/2021/07/blog-post_699.html

  ReplyDelete
 36. Anonymous17/7/21 20:46

  Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του Αρχαίου Ελληνορωμαϊκού Πολιτισμού
  https://jrcasals.artstation.com/projects/

  Μελέτης Μελετόπουλος: Ο αλγόριθμος των Ελλήνων που καταστρέφει αυτοκρατορίες
  https://www.youtube.com/watch?v=Fd-RtFL3nTI

  Ο Μελέτης Μελετόπουλος μιλά για Ρ. Αποστολίδη, τον Π. Κονδύλη και το νέο του βιβλίο
  https://youtu.be/3Q6akzXPYak?list=PL6-CpuFrovzmpD8Hyz9gYDRIPxNB2gV8E

  Μελέτης Μελετόπουλος (Κατάλογος βίντεο)
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-CpuFrovzmpD8Hyz9gYDRIPxNB2gV8E

  ReplyDelete
 37. Anonymous11/8/21 07:14

  The Jew and Human Sacrifice: Human Blood and Jewish Ritual, an Historical and Sociological Inquiry – November 16, 2016
  https://www.amazon.com/Jew-Human-Sacrifice-Historical-Sociological/dp/1330203666
  https://ia800205.us.archive.org/28/items/jewhumansacrific00stra/jewhumansacrific00stra.pdf

  ReplyDelete
 38. Anonymous24/8/21 15:50

  https://dailystormer.su/south-africa-jews-flee-the-country-they-helped-destroy/

  ReplyDelete
 39. Anonymous25/8/21 19:19

  https://attikanea.info/ο-αποκρυφισμοσ-στην-ευρωπη


  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous26/8/21 14:59

   https://attikanea.info/ευα-δουβαρα-μια-συνέντευξη-που-αφυπνί/


   Delete
  2. Anonymous14/9/21 01:43

   https://hellenandchaos.blogspot.com/2021/09/we-are-finding-out-that-by-order-of.html


   ]+[

   Delete
 40. Anonymous28/8/21 09:35

  https://www.nature.com/articles/nnano.2013.232

  ReplyDelete
 41. Anonymous30/8/21 19:26

  https://www.proelasi.com/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83/

  ReplyDelete
 42. Anonymous7/9/21 15:43

  https://humansarefree.com/2021/09/new-world-order-mindset.html

  ReplyDelete
 43. Anonymous15/9/21 18:35

  https://cultural-association.org/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86/

  ReplyDelete
 44. Anonymous24/9/21 19:21

  https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2021/09/Netzwerkanalyse-Corona-Komplex.pdf

  ReplyDelete
 45. Anonymous2/10/21 21:18

  «Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης»
  https://www.politeianet.gr/books/9789605643058-ploutarchos-oselotos-peri-tou-emfainomenou-prosopou-to-kuklo-tis-selinis-252397
  https://issuu.com/ocelotos/docs/peri_emfenomenou

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous3/10/21 08:00

   https://www.youtube.com/watch?v=V3uLP2gaPZA
   https://perseasorion.blogspot.com/2011/10/blog-post_1980.html
   ΚΟΣΜΟΣΚΑΦΟΣ ΣΤΑ-ΓΥΡΟ ΕΨΙΛΟΝ - ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
   https://vdocuments.mx/reader/full/-55720db0497959fc0b8c66ed.html


   ΑΝΤΙΝΕΟ†ΑΞΙΤΗΣ

   Delete
 46. Anonymous8/11/21 22:18

  «Η Επανόρθωση της Αδικίας - Δήμητρα Λιάτσα»
  https://www.youtube.com/watch?v=VJEmOIlrI3c

  ReplyDelete