Showing posts with label ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Show all posts
Showing posts with label ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Show all posts

2.4.20

Ελληνικός Στρατός: Η αθέατη όψη των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου

Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος αποτελεί μια από τις αθέατες όψεις των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στη παρούσα ανάλυση δίνεται έμφαση στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου χερσαίων στρατευμάτων και όχι στις αεροπορικές ή ναυτικές επιχειρήσεις, αντικείμενα που έχουμε αναπτύξει ενδελεχώς σε παλαιότερη αρθρογραφία μας.

Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις του Όπλου των Διαβιβάσεων, ένα Όπλο του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) αρκετά παραμελημένο. Ασφαλώς και οι προεκτάσεις του Ηλεκτρονικού Πολέμου αφορούν το σύνολο των Όπλων και Σωμάτων του ΕΣ καθότι οι επικοινωνίες εμπλέκουν το σύνολο των Όπλων Μάχης ή Υποστήριξης Μάχης και φυσικά της Διοικητικής Μέριμνας.

Γενικές αρχές

Ηλεκτρονικός Πόλεμος είναι κάθε στρατιωτική ενέργεια ή δράση, που περιλαμβάνει την έρευνα, την υποκλοπή και την αναγνώριση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, καθώς και τη χρήση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της κατευθυνόμενης ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό ή την παρεμπόδιση της χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον εχθρό και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του από τις φίλιες δυνάμεις.

Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος περιλαμβάνει τα μέτρα υποστήριξης, τα αντίμετρα και τα μέτρα προστασίας.

Τα μέτρα υποστήριξης είναι ενέργειες, που στοχεύουν στην έρευνα, την υποκλοπή, την αναγνώριση της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, καθώς και τον εντοπισμό των πηγών της εκπομπής. Στόχος είναι η επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και η έγκαιρη αναγνώριση της όποιας απειλής. Τα μέτρα υποστήριξης εκτελούνται με στόχο την υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων-επιχειρήσεων και την παραγωγή χρήσιμων ή στρατηγικής σημασίας πληροφοριών όπως η διάταξη μάχης, οι κινήσεις του, οι θέσεις των μονάδων κ.ά. Μέσω την έρευνας συγκεκριμένων συχνοτήτων, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου και σύγχρονου υλικού, επιτυγχάνεται η ανεύρεση, η ταξινόμηση και η αποκάλυψη των εχθρικών ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. Εφόσον μια περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος της υποκλοπής, δηλαδή της καταγραφής των χαρακτηριστικών εκπομπής ενός δικτύου επικοινωνιών, που έχει ανιχνευθεί. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και η μέθοδος του εντοπισμού με ραδιογωνιομέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδική ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τον εχθρό.

Τα αντίμετρα είναι ενέργειες, οι οποίες εκτελούνται προκειμένου να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον εχθρό. Για παράδειγμα, τα αντίμετρα κατά επικοινωνιακών συστημάτων έχουν ως στόχο την άρνηση της δυνατότητας του αντιπάλου να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο των δυνάμεών του στο πεδίο της μάχης, ενώ η εκτέλεση αντιμέτρων κατά μη επικοινωνιακών συστημάτων έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τον εχθρό στις προσπάθειές του για αποτελεσματική αναγνώριση ή επιτήρηση του πεδίου μάχης. Τα αντίμετρα έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως είναι η αποδυνάμωση ή εξουδετέρωση του εχθρικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, η δημιουργία πρόσθετου φόρτου λειτουργίας στις εχθρικές επικοινωνίες και, εν τέλει, η δημιουργία σύγχυσης στα διοικητικά κλιμάκια του εχθρού, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες αιφνιδιασμού των εχθρικών δυνάμεων. Το σημαντικότερο μειονεκτήματα των αντιμέτρων είναι η δυνατότητα του εχθρού, μέσω αντί-αντιμέτρων, να τα εντοπίσει και να τα αδρανοποιήσει.

Τα μέτρα προστασίας είναι ενέργειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις φίλιες δυνάμεις. Με τη χρήση ενεργητικών ή/και παθητικών μέτρων προστασίας, για παράδειγμα με τακτικές και συνεχείς αλλαγές στις παραμέτρους εκπομπής, είναι δυνατή η αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις φίλιες δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση σκοπός των μέτρων προστασίας είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου του αντιπάλου, καθώς και η ορθή χρήση και εκμετάλλευση των φίλιων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει την εγκεφαλική δραστηριότητα σε κείμενο.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να δουλεύει πάνω σε μοτίβα νευρωνικής δραστηριότητας που εντοπίζονται όταν κάποιος μιλάει, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συμβάλει στις επικοινωνίες με ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να μιλήσουν ή να γράψουν. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, μα νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν η βάση μιας πρόσθεσης ομιλίας» είπε ο Dr. Τζόζεφ Μάκιν εκ των συντελεστών της έρευνας από το University of California, San Francisco.

Σε επιστημονικό άρθρο στο Nature Neuroscience ο Μάκιν και οι συνάδελφοί του αποκαλύπτουν το πώς ανέπτυξαν το σύστημα, χάρη στη συνεργασία τεσσάρων ατόμων που είχαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο για την παρακολούθηση κρίσεων επιληψίας. Από τα άτομα αυτά ζητήθηκε να διαβάσουν φωναχτά από 50 προτάσεις πολλαπλές φορές, μεταξύ των οποίων «Tina Turner is a pop singer», «Those thieves stole 30 jewels» κ.α. Όσο μιλούσαν, οι ερευνητές παρακολουθούσαν τη νευρωνική τους δραστηριότητα. Τα δεδομένα αυτά μετά τροφοδοτήθηκαν σε έναν αλγόριθμο machine-learning, ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης που μετατρέπει τα δεδομένα της εγκεφαλικής δραστηριότητας για κάθε πρόταση σε μια ακολουθία αριθμών.

1.4.20

Η.Β: Η παρακολούθηση δεδομένων τοποθεσίας, λόγω κορωνοϊού... δεν παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο - Ρωσία: Έτοιμο το σύστημα παρακολούθησης πολιτών μέσω κινητών τηλεφώνων - Ευρώπη: 8 πάροχοι δίνουν δεδομένα γεωγραφικής θέσης των χρηστών τους σε κρατικές υπηρεσίς

Σύμφωνα με το Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών smartphone για να παρακολουθεί την τοποθεσία τους, αφού αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση και την παρακολούθηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Στο πλευρό της κυβέρνησης είναι και ο Επίτροπος Πληροφοριών.  “Η γενικευμένη ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις τοποθεσίες συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης των κορωνοϊού. Όταν τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα, δεν εμπίπτουν στον νόμο για την προστασία των δεδομένων επειδή δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν παραβιάζεται το ιδιωτικό απόρρητο, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις. Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν με ευελιξία προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων αλλά και της ανθρώπινης ζωής. Η ασφάλεια του κοινού είναι σημαντική." δήλωσε ο αναπληρωτής Επίτροπος, Steve Wood.

28.3.20

New small, precise gyroscope for navigating without GPS

A small, inexpensive and highly accurate gyroscope, developed at the University of Michigan, could help drones and autonomous cars stay on track without a GPS signal. Ιs 10,000 times more accurate and 1,000 times less expensive than much larger gyroscopes with similar performance. [It is 10 times more expensive than gyroscopes used in your typical cell phones].

The device that enables navigation without a consistent orienting signal is called an inertial measurement unit. It is made up of three accelerometers and three gyroscopes, one for each axis in space. But getting a good read on which way you're going with existing IMUs is so pricey that it has been out of range, even for equipment as expensive as autonomous vehicles. The key to making this affordable, small gyroscope is a nearly symmetrical mechanical resonator. It looks like a Bundt pan crossed with a wine glass, made one centimeter wide.

As with wine glasses, the duration of the ringing tone produced when the glass is struck depends on the quality of the glass—but instead of being an aesthetic feature, the ring is crucial to the gyroscope's function. The complete device uses electrodes placed around the glass resonator to push and pull on the glass, making it ring and keeping it going. The glass resonator vibrates in a certain pattern. If you suddenly rotate it, the vibrating pattern wants to stay in its original orientation. So, by monitoring the vibration pattern it is possible to directly measure rotation rate and angle.The way that the vibrating motion moves through the glass reveals when, how fast and by how much the gyroscope spins in space.

27.3.20

COSMOTE: Εμπορική διάθεση δικτύων 5G εντός του 2021

Σε συνεργασία με την Ericsson θα προχωρήσει η COSMOTE στην ανάπτυξη δικτύου 5G στην Ελλάδα, έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η COSMOTE προχωρά στον συνολικό εκσυγχρονισμό του δικτύου πρόσβασης κινητής, αντικαθιστώντας πλήρως τον εξοπλισμό 2G/3G/4G/4G+ με καινούργιο, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης του δικτύου σε 5G.  Το 5G  μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 1.000.000 συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και επιτρέπει μέγιστες ταχύτητες που θα φτάνουν έως και τα 10Gbps. Ο χρόνος απόκρισης (latency) θα κατέβει στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας στο 99,999%.

H ανάπτυξη του COSMOTE 5G θα πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με τη δημοπρασία του φάσματος που απαιτείται, και η οποία προγραμματίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 4ο τρίμηνο του 2020. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G θα ξεκινήσει από την COSMOTE εντός του 2021.  Παράλληλα, η COSMOTE προγραμματίζει να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών 3G μετά το τέλος του 2021, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους του φάσματος σε πιο προηγμένες τεχνολογίες (4G/4G+/5G). Ήδη η COSMOTE έχει υλοποιήσει το πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G στην Ελλάδα, στο Δήμο Ζωγράφου, πετυχαίνοντας live ταχύτητες πάνω από 12Gbps.

24.3.20

Μόσχα: Πάνω από 100.000 κάμερες παρακολουθούν ...

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ. Η ΝΕΟΚΟΠΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ...

Στη Μόσχα η αναγνώριση προσώπων έχει αναχθεί σε εργαλείο-κλειδί στην αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, ένα μεγάλο τεστ για αυτή την αμφιλεγόμενη τεχνολογία, με τους επικριτές της να προειδοποιούν εδώ και καιρό για τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Από τον Φεβρουάριο χιλιάδες Μοσχοβίτες, κυρίως όσοι έχουν επιστρέψει από τις χώρες που έχουν πληγεί από την covid-19, υποβάλλονται σε καθεστώς αυστηρής καραντίνας στα σπίτια τους επί 14 ημέρες με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας. Στις βάσεις δεδομένων είναι καταγεγραμμένες οι διευθύνσεις τους και το νούμερο του τηλεφώνου τους, ενώ υπάρχει αντίγραφο των διαβατηρίων τους. Κάθε ένας έχει ενημερωθεί ότι σε περίπτωση που παραβιάσει τους όρους της καραντίνας θα του επιβληθούν πρόστιμο ακόμη και ποινή φυλάκισης, ενώ οι αλλοδαποί απειλούνται με απέλαση. «Ο σεβασμός του καθεστώτος της καραντίνας ελέγχεται μέσω συνεχούς παρακολούθησης, κυρίως μέσω του συστήματος αναγνώρισης προσώπων», αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στο ιστολόγιό του.

Η ισχύς αυτού του συστήματος βασίζεται στο εύρος του. Δεν υπάρχει ούτε ένας διάδρομος του μετρό, ούτε ένας δρόμος στον οποίο δεν έχει εγκατασταθεί μία από τις 170.000 κάμερες που αναπτύχθηκαν στη Μόσχα την τελευταία δεκαετία στο όνομα της δημόσιας τάξης. Περίπου 100.00 εξ αυτών συνδέονται με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα, ενώ οι υπόλοιπες 70.000 θα συνδεθούν σύντομα. Η αστυνομία της Μόσχας ανακοίνωσε ότι χάρη σε αυτή την παρακολούθηση έχει αναγνωρίσει από τον Φεβρουάριο σχεδόν 200 ανθρώπους που παραβίασαν την καραντίνα που τους είχε επιβληθεί., Η Ρωσία έχει ρίξει και άλλες τεχνολογίες στην υπηρεσία της καταπολέμησης της covid-19, από την τηλεϊατρική ως την παρακολούθηση των διαδρόμων των σούπερ μάρκετ και των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις φήμες και τις «ψευδείς πληροφορίες». Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, οι κάμερες χρησιμεύουν και για την παρακολούθηση του ανεφοδιασμού των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις, την ώρα που πολλοί Μοσχοβίτες, ανήσυχοι για τον κορονοϊό, έσπευσαν αυτή την εβδομάδα να ανεφοδιαστούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

23.3.20

Fronton: Το IoT botnet της FSB

Η ρωσική hacking ομάδα Digital Revolution ισχυρίζεται ότι παραβίασε τα συστήματα ενός εξωτερικού συνεργάτη της FSB, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας, και ανακάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με ένα project που στόχευε στο hacking Internet of Things (IoT) συσκευών. Οι hackers δημοσίευσαν 12 έγγραφα με τεχνικά στοιχεία, διαγράμματα και αποσπάσματα κώδικα για ένα project που ονομάζεται “Fronton“. Τα στοιχεία αυτά κυκλοφόρησαν παντού, αφού λίγες μέρες νωρίτερα το BBC Russia αποκάλυψε την είδηση. Σύμφωνα με τα screenshots που έδειξαν οι hackers και τις αναλύσεις των ερευνητών, το project Fronton περιγράφει μάλλον τα βασικά στοιχεία της κατασκευής ενός IoT botnet. Τα τεχνικά έγγραφα για το Fronton είχαν συνταχθεί από ένα από τα εσωτερικά τμήματα της FSB, μονάδα αρ. 64829, η οποία είναι επίσης γνωστή ως FSB Κέντρο Ασφάλειας Πληροφοριών.

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι η InformInvestGroup CJSC, μια ρωσική εταιρεία που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών, έχει αναλάβει την κατασκευή ενός IoT hacking εργαλείου. H InformInvestGroup φαίνεται να συνεργάζεται και με την εταιρεία λογισμικού ODT (Oday) LLC που εδρεύει στη Μόσχα. Η Digital Revolution ισχυρίζεται ότι είχε παραβιάσει τα συστήματα της ODT (Oday) LLC τον Απρίλιο του 2019. Έτσι, οι hackers απέκτησαν πρόσβαση στα έγγραφα που αναφέρονται στο IoT hacking project της FSB. Με βάση τα έγγραφα, το project άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή το 2017 και το 2018. Τα έγγραφα προτείνουν την κατασκευή ενός IoT botnet που θα διατεθεί στην FSB.

Quantum sensor that covers entire radio frequency spectrum

A quantum sensor could give Soldiers a way to detect communication signals over the entire radio frequency spectrum, from 0 to 100 GHz, said researchers from the Army. Such wide spectral coverage by a single antenna is impossible with a traditional receiver system, and would require multiple systems of individual antennas, amplifiers and other components.

In 2018, Army scientists were the first in the world to create a quantum receiver that uses highly excited, super-sensitive atoms—known as Rydberg atoms—to detect communications signals, said David Meyer, a scientist at the U.S. Army Combat Capabilities Development Command's Army Research Laboratory. The researchers calculated the receiver's channel capacity, or rate of data transmission, based on fundamental principles, and then achieved that performance experimentally in their lab—improving on other groups' results by orders of magnitude. These new sensors can be very small and virtually undetectable, giving Soldiers a disruptive advantage. Rydberg-atom based sensors have only recently been considered for general electric field sensing applications, including as a communications receiver. While Rydberg atoms are known to be broadly sensitive, a quantitative description of the sensitivity over the entire operational range has never been done.

20.3.20

This Drone can dodge (detect and avoid fast-moving objects)

Using a novel type of cameras, researchers from the University of Zurich have demonstrated a flying robot that can detect and avoid fast-moving objects. A step towards drones that can fly faster in harsh environments, accomplishing more in less time.  Drones can do many things, but avoiding obstacles is not their strongest suit yet—especially when they move quickly. Although many flying robots are equipped with cameras that can detect obstacles, it typically takes from 20 to 40 milliseconds for the drone to process the image and react. It may seem quick, but it is not enough to avoid a bird or another drone, or even a static obstacle when the drone itself is flying at high speed. This can be a problem when drones are used in unpredictable environments, or when there are many of them flying in the same area. In order to solve this problem, researchers at the University of Zurich have equipped a quadcopter (a drone with four propellers) with special cameras and algorithms that reduced its reaction time down to a few milliseconds—enough to avoid a ball thrown at it from a short distance.

Η.Π.Α: Δορυφορικός παρεμβολέας το πρώτο όπλο της Διοίκησης Διαστήματος

Η νέα Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ απέκτησε το πρώτο της επιθετικό όπλο. Δεν πρόκειται για κάτι τόσο εντυπωσιακό όσο φαντάζεστε, αλλά για έναν παρεμβολέα ικανό να παρεμποδίζει τις εχθρικές δυνάμεις από το να έχουν πρόσβαση στους δορυφόρους επικοινωνίας τους. Όσο και αν δεν ακούγεται σημαντικό, είναι εξαιρετικής σημασίας για κάθε σύγχρονο στρατό να βασίζεται σε δορυφορικές επικοινωνίες για να λαμβάνει πληροφορίες και εντολές από την ηγεσία του.

Το “όπλο” είναι ένα σύστημα διατάραξης επικοινωνιών Block 10.2 που παραδόθηκε στην 4η Μοίρα Διαστημικού Ελέγχου, η οποία εδρεύει στην Αεροπορική Βάση Peterson, στο Κολοράντο. Το Πεντάγωνο περιγράφει τον παρεμβολέα ως σύστημα … εκστρατευτικό, αναπτυσσόμενο στο πεδίο, διαστημικού επιθετικού ελέγχου (OCS) με μέσα αναστρέψιμων αποτελεσμάτων που εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα των συγκρούσεων. Αποτρέπει τις δορυφορικές επικοινωνίες (SATCOM) των αντιπάλων στην περιοχή ευθύνης (AOR), συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης και Ελέγχου (C2), της έγκαιρης προειδοποίησης και της προπαγάνδας και διαθέτει δυνατότητες ταχείας αντίδρασης σε επείγουσες ανάγκες.

Με άλλα λόγια, το σύστημα μπορεί να μεταφερθεί στο πεδίο της μάχης και να ενεργοποιηθεί αποκόπτοντας τις εχθρικές μονάδες από το να έχουν πρόσβαση στους ίδιους τους τους δορυφόρους καθιστώντες τες “τυφλές” και “κουφές” στη ροή πληροφοριών και διαταγών από το αρχηγείο τους.

18.3.20

Ένας φορητός υπολογιστής του γερμανικού στρατού με απόρρητα δεδομένα πουλήθηκε μέσω eBay για 90 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μια ομάδα ερευνητών ασφαλείας αγόρασε έναν φορητό υπολογιστή του γερμανικού στρατού με 90 ευρώ στο eBay. Όπως αποδείχθηκε, ωστόσο, το laptop περιείχε ορισμένες απόρρητες, αλλά εύκολα ανιχνεύσιμες στρατιωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Ο σκληρός δίσκος περιείχε ακόμη και δεδομένα για την εξουδετέρωση του συστήματος αεράμυνας «LeFlaSys Ozelot» που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πριν από 19 χρόνια και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά εναέριων απειλών και να προστατεύσει κινούμενα στρατεύματα. «Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος στόχου, καθώς και την ίδια την οπλική πλατφόρμα, μπορούν να βρεθούν εκεί (σ.σ. στο laptop) και, φυσικά, οδηγίες για το πώς να καταστρέψεις ολόκληρο το σύστημα για να αποφευχθεί η χρήση του από εχθρικές δυνάμεις», δήλωσε ο ειδικός ασφαλείας, Tim Berghoff, μιλώντας στη Deutsche Welle.

https://sputniknews.gr/amyna/202003176734083-Laptop-tou-germanikou-stratou-me-aporrita-dedomena-poulithike-sto-Ebay-pros-90-euro/

Ψηφιακά αναλφάβητοι και οι νέοι...

There is a belief that younger people are fully engaged with the digital world. But I am currently leading a project exploring people's knowledge and use of online data, and the preliminary findings from our research has found that data literacy is not uniformly high among younger people, as is often assumed. Instead, some young people have very low levels of data literacy.

We are concerned that widespread perceptions of "digital natives" lead people to believe that digital media use is constant across certain ages or generations, and that all members of this generation have similar experiences of technology. This could not be further from the truth. 
 

17.3.20

Samsung: Αναπτύσσει μπαταρία στερεάς κατάστασης

Οι ερευνητές του Samsung Advance Institute of Technology (SAIT), σε συνεργασία με το κέντρο R & D της Samsung στην Ιαπωνία, φαίνεται ότι ανακάλυψαν τον τρόπο να δημιουργήσουν μπαταρίες στερεάς κατάστασης, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσουν τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων-λιθίου στο εγγύς μέλλον. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αλλαγή αυτή θα χρειαστεί χρόνο και δεν αναμένεται να κυκλοφορήσουν οι μπαταρίες αυτού του τύπου νωρίτερα από το 2024. Ωστόσο οι εταιρείες τις προτιμούν λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν σε σχέση με τις κοινές μπαταρίες ιόντων-λιθίου και εργάζονται καιρό πάνω σε αυτό το έργο. Ακόμα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί και θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Οι ερευνητές της Samsung χρησιμοποίησαν ένα πολύ λεπτό (5 μικρομέτρων) στρώμα ασημένιου άνθρακα στην άνοδο των συσσωρευτών, το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό δενδριτών. Μαζί με άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, η νέα μπαταρία έχει διπλάσια ενεργειακή πυκνότητα από τις υπάρχουσες ιόντων-λιθίου και έχει εμβέλεια 800 χιλιομέτρων. Μπορεί να φορτιστεί έως και 1000 φορές, προσφέροντας μέχρι και 800.000 χιλιόμετρα κίνησης σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεδομένου ότι διαθέτουν μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας, αυτές οι μπαταρίες θα είναι μικρότερες σε μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χώρος στα ηλεκτρικά οχήματα για να χρησιμοποιηθεί για διάφορους άλλους σκοπούς.

US Department of Health servers targeted by hackers amidst COVID-19 crisis

A cyberattack, coupled with a disinformation campaign, targeted the computer systems of the United States Department of Health and Human Services (HHS), in what officials believe was an effort to undermine America’s response to the coronavirus pandemic. The cyberattack reportedly took place on Sunday night, when online administrators at HHS noticed an abnormal spike in requests to the department’s servers. The number of requests grew to several million within a few hours, according to Bloomberg News, which first reported the incident. A few hours later, a campaign of disinformation was launched against the HHS, along with text messages warning that martial law would be declared across the nation and a two-week curfew would be imposed by the Armed Forces.

The disinformation campaign prompted a tweet by the US National Security Council on Sunday. The tweet warned against “fake” text messages spreading unsubstantiated rumors. There was no elaboration about the content of these text messages. On Monday, the HHS acknowledged that its computer systems had come under attack the previous evening. However, it said that the hackers behind the attack had failed to compromise the integrity of the Department’s computer systems, and that no data had been stolen. Later on Monday, the HHS said that it was still investigating what it described as “a significant increase in activity” on its computer infrastructure. But it added that its systems remained “fully operational” and that the functionality of its networks had suffered “no degradation”. An HHS spokesman said the Department had augmented its cybersecurity protections in light of the COVID-19 emergency. Consequently, it had suffered no loss of operational capacity or data as a result of the cyberattack.

15.3.20

Ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο λειτουργικό υβριδικό νευρωνικό δίκτυο που συνδυάζει τεχνητούς νευρώνες με οργανικούς

Οι ερευνητές εκτέλεσαν, το κλασικό πείραμα που δείχνει πως εκπαιδεύονται οι νευρώνες του δικτύου με τη μεταφορά πληροφοριών μέσω των συνάψεων τους. Σε ένα κλασικό νευρωνικό δίκτυο, οι διάφοροι νευρώνες “φωτίζονται” ως αντίδραση σε κάποιο ερέθισμα. Με τον καιρό, οι νευρώνες αρχίζουν να φωτίζονται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα ως απόδειξη ότι προσαρμόζονται και εκπαιδεύονται. Αυτές οι συνάψεις έχουν μελετηθεί σε οργανικά νευρωνικά δίκτυα, όπως στον εγκέφαλο, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε δίκτυο με ζωντανούς και τεχνητούς νευρώνες.

Στο πλαίσιο του πειράματος, οι τρεις διαφορετικοί νευρώνες τοποθετήθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες και η διασύνδεση μεταξύ τους έγινε μέσω Internet με standard TCP/IP. Ο πρώτος τεχνητός νευρώνας από πυρίτιο τοποθετήθηκε στο εργαστήριο της Ελβετίας, όπου οι ερευνητές τον χρησιμοποίησαν για να στείλουν πληροφορίες στον δεύτερο τεχνητό νευρώνα στο Ηνωμενό Βασίλειο. Η διασύνδεση των δύο τεχνητών νευρώνων πέρασε μέσα από τον τρίτο βιολογικό νευρώνα που βρισκόταν στο εργαστήριο της Ιταλίας, προερχόταν από τον εγκέφαλο ποντικιού και λειτούργησε ως η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των τεχνητών νευρώνων.

Οι ερευνητές απέδειξαν ότι αυτό το υβριδικό νευρωνικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί, αν τροποποιηθεί η μέθοδος αποστολής της πληροφορίας, έτσι ώστε ο τεχνητός νευρώνας στο τέλος της αλυσίδας να απαιτεί μικρότερο ή μεγαλύτερο ερέθισμα για να ενεργοποιηθεί. Θεωρητικά, το πείραμα τους θα μπορούσε να μεγαλώσει εκθετικά και με τη χρήση αρκετών τεχνητών “γεφυρωμάτων” που θα μιμούνται τις φυσικές συνάψεις, ίσως μια μέρα να μπορέσουν να προσομοιώσουν ολόκληρες περιοχές του εγκεφάλου.

Επίδειξη συστήματος LRAD σε Ε.Δ και Σ.Α

Την παρακολούθησαν στην Αττική, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η επίδειξη έλαβε μέρος στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται από την κυβέρνηση, λόγω της σοβαρής κρίσεως που έχει δημιουργήσει η Τουρκία με την εξαπόλυση κυμάτων λαθρομεταναστών στα ελληνικά σύνορα. Οι Αρχές θεωρούν ότι η κατάσταση θα διαρκέσει και επιδιώκουν την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να επιδειχθεί η αποφασιστικότητα της χώρας και η αποτελεσματική αποτροπή παρανόμων εισόδων σε χερσαία και θαλάσσια σύνορα, σε αυτό τον Υβριδικό Πόλεμο που αντιμετωπίζει.

Πρόκειται για συσκευές που χρησιμοποιούνται ευρέως από Σώματα Ασφαλείας και όχι μόνο, με σκοπό κυρίως τον Μη Φονικό, Μη Κινητικό έλεγχο όχλων, με την εκπομπή ηχητικών μηνυμάτων σε πολύ υψηλότερο τόνο από φυσιολογικές μεγαφωνικές συσκευές.  Η χρήση τους δεν προκαλεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη αλλά λόγω της ενοχλητικής, σε ανυπόφορο βαθμό, εντάσεως των ήχων, αποτρέπει πλήθη από την προσέγγιση στην γραμμή που συνήθως είναι παραταγμένες οι αστυνομικές δυνάμεις ή κάποια αμυντική περίμετρο. Από πλευράς επιδόσεων, μπορούν να εκπεμφθούν καθαρά μηνύματα μέχρι αποστάσεις 1.500 μέτρων ενώ από την απόσταση των 100 μέτρων θεωρείται ότι το ίχνος θορύβου είναι τόσο έντονο, που υποχρεώνει τον οποιονδήποτε να απομακρυνθεί.

13.3.20

Η.Β: Πρώτη φορά από το 1998 και μετά που επικαιροποιούνται οι κανόνες για την προστασία από την ακτινοβολία τηλεφωνικών δικτύων, wi-fi και Bluetooth .

Σε αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα όρια ακτινοβολίας τους θα υπόκεινται τα τηλέφωνα 5G, σύμφωνα με τον διεθνή αρμόδιο φορέα (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP)- ο οποίος ωστόσο έκρινε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας προκαλούν καρκίνο ή άλλες ασθένειες. Όπως αναφέρει το BBC, το ICNIRP εξέταζε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία επί σειρά ετών, και εκτιμά πως οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τα επίπεδα προστασίας όσον αφορά στις επερχόμενες τεχνολογίες 5G που χρησιμοποιούν υψηλές συχνότητες. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 1998 και μετά που οι κανόνες όσον αφορά στην προστασία των ανθρώπων από την ακτινοβολία από τα τηλεφωνικά δίκτυα, το wi-fi και το Bluetooth επικαιροποιούνται. Οι κανόνες αυτοί δεν επιβάλλουν νέα όρια όσον αφορά στις κεραίες, μα αφορούν στα ίδια τα τηλέφωνα, επιβάλλοντας «πιο συντηρητικά όρια» στην ακτινοβολία από συσκευές όταν συνδέονται σε υψηλότερης συχνότητας δίκτυα 5G. Οι αλλαγές επικεντρώνονται σε συχνότητες άνω των 6GHz. Όπως είπε στο BBC ο πρόεδρος της ICNIRP, Έρικ βαν Ρόνγκεν, οι κανόνες αυτοί παρέχουν ένα ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τα υπάρχοντα πλαίσια.

12.3.20

ENTSO-E: Το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έπεσε θύμα hacking επίθεσης

Το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα hacking επίθεσης, καθώς κάποιοι hackers κατάφεραν να παραβιάσουν το δίκτυο των γραφείων της. Η ENTSO-E ή αλλιώς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αντιπροσωπεύει 42 φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ενέργειας από 35 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτοί οι 42 φορείς είναι οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για τη μαζική μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια ηλεκτρικά δίκτυα υψηλής τάσης, όπως το National Grid ESO στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το επίσημο site της, η εταιρεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και στην επίτευξη της απαλλαγής από τον άνθρακα.

Η ENTSO-E ανακάλυψε πρόσφατα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιτυχημένη διείσδυση hackers στο δίκτυο των γραφείων της”, ανέφερε η εταιρεία. Η εταιρεία πήρε τα κατάλληλα μέτρα για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και οι ειδικοί έχουν φροντίσει για τη μείωση του κινδύνου, ώστε να μην πραγματοποιηθούν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ENTSO-E, το δίκτυο της εταιρείας δεν συνδέεται με τα λειτουργικά συστήματα των φορέων. Ωστόσο, όλοι οι φορείς έχουν ενημερωθεί και οι ειδικοί συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση. Δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των επιτιθέμενων ούτε ο λόγος της παραβίασης του δικτύου της ENTSO-E. Ωστόσο, η επίθεση δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη στους ειδικούς ασφαλείας, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επιθέσεις σε εταιρείες στον τομέα της ενέργειας.

Η.Π.Α: Το Π.Ν επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των αεροπλανοφόρων - Συμβόλαια ανάπτυξης φορητών πυρηνικών αντιδραστήρων δρομολογεί το Πεντάγωνο

Επιτροπή θα επαναπροσδιορίσει το μέλλον των αεροπλανοφόρων και των αεροσκαφών (επανδρωμένων και μη) για το 2030 και μετά, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός για θέματα Ναυτικού Τόμας Μόντλυ. Επί έξι μήνες τα μέλη της Blue-Ribbon Future Carrier 2030 Task Force θα εξετάσουν τον ρόλο των εμβληματικών αυτών πολεμικών πλοίων, λαμβάνοντας τις απόψεις της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, νυν και πρώην μελών του Κογκρέσου και του υπουργείου Άμυνας, στελεχών της ναυπηγικής βιομηχανίας, εταιριών τεχνολογίας και ειδικών αναλυτών από think-tanks και Σχολές Πολέμου. Βάσει αυτών θα διαμορφωθούν οι νέες απαιτήσεις που θα διέπουν την ναυπήγηση αεροπλανοφόρων στο μέλλον. Στόχος της μελέτης είναι το πόρισμα που θα δοθεί στον υπουργό Ναυτικού να παρέχει μια λεπτομερή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος ασφαλείας και του ρόλου που θα διαδραματίσει σε αυτό μελλοντικά η Ναυτική Αεροπορία. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις αρχές αποτροπής, στις αποστολές διεθνούς παρουσίας, στην προστασία της οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ και φυσικά σε ενδεχόμενη ένοπλη αντιπαράθεση με εν δυνάμει αντιπάλους.

Πέραν των προτάσεων για την βέλτιστη χρήση και εξέλιξη των εν υπηρεσία αεροπλανοφόρων του Στόλου –συμπεριλαμβανομένων των πιο προσαρμόσιμων σκαφών της κλάσης Ford– απέναντι στην απειλή που συνιστούν τα προηγμένα όπλα μεγάλης εμβέλειας, θα παρέχονται επιλογές απαιτήσεων για τα αεροπλανοφόρα του μέλλοντος, επανδρωμένα και μη, πυρηνοκίνητα ή συμβατικά, ως οδηγός για την ναυπηγική βιομηχανία. Επίσης η FC-2030 θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τεχνολογίες που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη οι οποίες θα άλλαζαν την μορφή της Ναυτικής Αεροπορίας στα αεροπλανοφόρα.

https://www.ptisidiastima.com/us-navy-redifines-carrier-roles/

To Πεντάγωνο ανέθεσε στις τρεις εταιρίες, BWX Technologies, Inc., Westinghouse Government Services και X-energy, LLC, συμβόλαιο για την ανάπτυξη πρωτοτύπων μικρο-αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας κάτω από το αποκαλούμενο “Σχέδιο Pele”.Το σχέδιο καλεί για την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόνομου, μικρού πυρηνικού αντιδραστήρα σε μια ασφαλή, φορητή και κινητή μορφή για να αναπτύσσεται σε απομεμακρυσμένες περιοχές και προκεχωρημένες βάσεις και να υποστηρίζει τις δυνάμεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων με ενέργεια. Το σχέδιο δίνει στις τρεις εταιρίες περιθώριο δύο ετών για να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Μία από αυτές θα επιλεγεί και θα παρουσίασει ένα λειτουργικό πρωτότυπο.Το πρόγραμμα “Pele” έχει τη συνεργασία του υπουργείου Ενεργέιας, της Ρυθμιστικής Επιτροπής Πυρηνικής Ενέργειας, της Εθνικής Διεύθυνσης Πυρηνικής Ασφάλειας και παράγοντες της βιομηχανίας ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη ανάπτυξη του λειτουργικού πρωτοτύπου, η αξιολόγησή του και ο ποιοτικός έλεγχος και τελικά η ασφαλής κατασκευή και δοκιμή του.

11.3.20

Γερμανία: Η Υπηρεσία Πληροφοριών ψάχνει αλλά δεν βρίσκει ειδικούς

Γιατί όμως υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες;

Ο Τόμας Γκάμπριελ Ρίντιγκερ, εγκληματολόγος στο ΑΕΙ της αστυνομίας στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, δηλώνει στην DW ότι ένας ειδικός πληροφορικής βγάζει πολύ περισσότερα στην ελεύθερη αγορά από ότι στο δημόσιο. Έπειτα η φήμη μιας υπηρεσίας δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη μιας νεοφυούς εταιρίας. Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει πολλούς ενδιαφερόμενους. Ο Τόμας Γκάμπριελ Ρίντιγκερ αποδίδει τις ελλείψεις σε ειδικούς πληροφορικής στο γεγονός ότι η Γερμανία ξεκίνησε με καθυστέρηση να ενδιαφέρεται για την ψηφιοποίηση.

Παρόμοια άποψη έχει και ο Χανς Βίλχελμ Ντιν από την επιτροπή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: «Στην κατάταξη Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακής Κοινωνίας, η Γερμανία καταλαμβάνει στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μόλις την 26η θέση σε συνολικά 28 χώρες. Μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία διαθέτουν υπηρεσίες με ακόμα χαμηλότερο επίπεδο ψηφιοποίησης. Οι ειδικοί είναι λίγοι και οι θέσεις πολλές. Εννοείται ότι η πλάστιγγα θα γύρει προς την πλευρά μιας καλοπληρωμένης δουλειάς στον ιδιωτικό τομέα».

Κατά την άποψη του γερμανού ειδικού το γεγονός ότι η Γερμανία είναι ουραγός στη κατάταξη δείχνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, αλλά και το δρόμο που έχει ακόμα μπροστά της για την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών.

https://dia-kosmos.blogspot.com/2020/03/blog-post_11.html