21.9.17

Φθινοπωρινή Ισημερία 2017: Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Στις 23:02 ώρα Ελλάδας, το βράδυ της Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου, αρχίζει και τυπικά το φθινόπωρο. Στην ισημερία, η νύχτα και η μέρα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια. Στη συνέχεια, στο βόρειο ημισφαίριο η μέρα θα μικραίνει και η νύχτα θα μεγαλώνει, ώσπου η τελευταία θα φθάσει στο ζενίθ της στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Την ίδια την ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας, η «ισοπαλία» μέρας-νύχτας συμβαίνει μόνο στους τόπους που βρίσκονται ακριβώς πάνω στον γήινο ισημερινό. Στις άλλες περιοχές που βρίσκονται είτε πάνω είτε κάτω από τον ισημερινό, η “ίση μέρα-ίση νύχτα” συμβαίνει μερικές ημέρες πριν ή μετά από την “ισημερία”. Αυτό ισχύει και για την Αθήνα, η οποία βρίσκεται 38 περίπου μοίρες βόρεια του ισημερινού. Η “ίση μέρα-ίση νύχτα” για την Αθήνα θα συμβεί στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν η ημέρα θα έχει διάρκεια 11:59:30, ενώ η νύχτα θα έχει διάρκεια 12:00:30.

Τόσο οι ισημερίες, όσο και τα ηλιοστάσια, συμβαίνουν δύο φορές τον χρόνο και σηματοδοτούν την έναρξη των εποχών του έτους. Από τα αρχαία χρόνια, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, τέτοια φαινόμενα γιορτάζονταν από τους λαούς, που τους απέδιδαν ιδιαίτερες σημασίες.

Οι Ορφικοί κατά τη Φθινοπωρινή Ισημερία εκδήλωναν την λατρεία τους προς τη Φύση γιατί έφερνε στο «Είναι» τους τα Όντα. Πρωτίστως όμως ο εορτασμός στρεφόταν στο γεγονός της εμφάνισης της ανθρώπινης ψυχής. Την ψυχή αυτήν την ονόμαζαν Κόρη Πρωτογόνη, σπούδαζαν τις εκδηλώσεις της από τις οποίες έφθασε να διακριθεί ως νοητικό ον της Φύσεως (λογική νόηση). Η πρώτη μύηση στα Ορφικά μυστήρια λάμβανε χώραν αμέσως μετά τη Φθινοπωρινή Ισημερία. Κατά τη μύηση αυτή αποκαλύπτονταν τα περί της συστάσεως της μητέρας Γης και της εμφανίσεως τής ανθρώπινης ψυχής. Η περίοδος από τη Φθινοπωρινή Ισημερία μέχρι την Χειμερινή Τροπή του Ηλίου συμβολίζει την περίοδο κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου θα περάσει το πρώτο στάδιο εξελίξεώς της που είναι η καλλιέργεια των σπερμάτων τών, προς γονιμοποίηση, Ιδεών. Τα σπέρματα αυτά κυοφορούνται κατά τις διαδοχικές ενσαρκώσεις, με την επενέργεια του νόμου της Ειμαρμένης. Κατά την περίοδο αυτήν η ανθρώπινη ψυχή θα δεχθεί τις επιδράσεις του Ουρανού, θα διαπλάσει τον ηθικό χαρακτήρα της και θα διαμορφώσει τη συνείδησή της κατά τρόπον ώστε να διακανονίζει τη ζωή της σε αρμονία προς τους όμοιούς της.

Οι Ορφικοί θεωρούσαν την περίοδο από τη Φθινοπωρινή ισημερία μέχρι τη Χειμερινή τροπή του Ηλίου ως αντιστοιχούσα προς την πρώτη περίοδο του ανθρωπίνου γένους κατά την οποία η ανθρώπινη ψυχή κατόρθωσε να εκδηλώσει τις δυναμικότητές της που της επέτρεψαν να χαρακτηρισθεί ως πραγματικό νοητικό Ον. Έτσι κατόρθωσε να βρει το δρόμο προς σύσταση των ανθρώπινων κοινωνιών οι οποίες θα της εξασφάλιζαν την πρόοδό της. Οι ατμοσφαιρικές μεταβολές αυτήν τη χρονική περίοδο έλεγαν ότι είναι η ζώσα αλληγορική εικόνα της πρώτης ψυχικής ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Η πτώση των υδάτων κατά τη χρονική αυτή περίοδο έλεγαν ότι εικονίζει τις κατερχόμενες από τον ουρανό ακτίνες του φωτός. Επίσης, έλεγαν, ότι όπως καλλιεργείται η Γη για να εκδηλώσει τη βλάστηση, έτσι πρέπει να καλλιεργούνται και οι ανθρώπινες ψυχές για να εκδηλώσουν τις δυνάμεις τους και να τις μεταβάλουν σε Ιδέες και συναισθήματα. Επίσης όπως τα ύδατα καθιστούν γόνιμη τη Γη προς καλλιέργεια των σπερμάτων από τα οποία θα εμφανισθεί η βλάστηση και από αυτήν τα άνθη και οι καρποί, έτσι και οι ανθρώπινες ψυχές πρέπει να εκδηλωθούν.

Γνωρίζουμε ότι οι αρχαίες μυστηριακές τελετές, ήταν πάντοτε άμεσα συνδεδεμένες με κάποια συγκεκριμένα αστρονομικά φαινόμενα. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, το μήνα της διεξαγωγής των Ελευσινίων Μυστηρίων, συμβαίνει ένα αστρονομικό γεγονός κορυφαίας σημασίας, το οποίο δεν θα μπορούσε σε καμμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητο από το, επίσης κορυφαίο αυτό θρησκευτικό γεγονός. Πρόκειται για τη Φθινοπωρινή Ισημερία η οποία πραγματοποιείται 21-23/9. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια διαρκούσαν 9 ημέρες, είναι  λογικό να υποθέσει κανείς ότι η Φθινοπωρινή Ισημερία θα έπρεπε να συμπίπτει με την ημέρα της λήξεώς τους. Στην περίπτωση αυτή είναι εύκολο να υπολογίσουμε την ημέρα της έναρξής τους, η οποία θα έπρεπε να ήταν στις 14/9. Η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι στις 14/9 γιορτάζουμε σήμερα την Ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Το γεγονός αυτό δε θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο, διότι η σχηματική απεικόνιση των δύο αξόνων ενός Σταυρού, υποκρύπτει ακριβώς την εξισορρόπηση δύο αντίθετων δυνάμεων, της οριζόντιας και της κάθετης, οι οποίες εμφανίζονται πλέον συνδεδεμένες και εναρμονισμένες.

Στα Ελευσίνια μυστήρια κατά τη Φθινοπωρινή Ισημερία γινόταν η εισαγωγή των αμύητων. Κατά την εισαγωγή λάμβανε χώραν μακρά τελετή για την εμφάνιση στο «Είναι» της Κόρης της Πρωτογόνης. Έλεγαν ότι η Κόρη η Πρωτογόνη είναι κόρη του Ουρανού και της Γης, δηλαδή αποτέλεσμα της επιμιξίας των δυνάμεων του Ουρανού (που συμβολίζει τον άπειρο χώρο δηλαδή τη Συνεχή ή Αμέριστη ουσία) και της Γης (που συμβολίζει την Ατομική ή Μεριστή ουσία). Με την τελετή αυτήν οι Μύστες της Ελευσίνας απέδιδαν ευγνωμοσύνη προς τη θεία Φύση η οποία έφερε στο «Είναι» το ψυχικό «Είναι» κάθε οντότητας. Έτσι οι Μύστες ως πρώτο αντικείμενο είχαν να εξετάσουν ποια ήταν η Κόρη η Πρωτογόνη, δηλαδή πώς εμφανίσθηκε η ψυχή της Φύσεως. Τα Ελευσίνια Μυστήρια εικόνιζαν, επίσης, την περίοδο από τη Φθινοπωρινή Ισημερία μέχρι τη Χειμερινή Τροπή του Ηλίου ως αντιστοιχούσα στην περίοδο που η μητέρα Γη αναπαύεται και αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της για να παρασκευασθεί να δεχθεί στους κόλπους της προς γονιμοποίηση τα σπέρματα των καρπών. Επίσης εκτός από τις εσωτερικές τελετές, είχαν και εξωτερικές εκδηλώσεις. Έτσι κατά τις αρχές του Φθινοπώρου έρχονταν και παρέμεναν στον παρακείμενο Ναό του Παρθενώνος, παρθένες της πόλεως των Αθηνών, οι οποίες ύφαιναν τον πέπλο της θεάς της Σοφίας, Αθηνάς. Οι παρθένες αυτές, που παρέμεναν εκεί επί έξι μήνες για να φτιάξουν το έργο τους, αλληγορούσαν την αγνότητα της ψυχής η οποία κατά τους μήνες του Φθινοπώρου και του Χειμώνα θα δεχθεί το σπέρμα της θείας ιδεολογίας, θα καλλιεργήσει και θα εκδηλώσει αυτό με τ' αποτελέσματά του και θα υφάνει πέπλο με τον οποίο περιβαλλόμενη θ' αναγορευθεί θυγατέρα της Σοφίας.

ΣΧΟΛΙΟ "ΙΣΧΥΣ": ΩΡΑΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ. ΕΙΧΑΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΘΟΥΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΗΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ, ΗΛΘΕ ΚΑΙ ΠΑΡΗΛΘΕ. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ. ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΣΚΩΠΤΙΚΑ ΛΕΜΕ "ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΑΡ", ΔΛΔ ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ.

4 comments :

Anonymous said...

Eυτυχως που η κατασταση ΔΕΝ γινεται να μεταβληθει. Ακομα δεν ειδατε παρα τις πρωτες ψιχαλες, κατσε να πεσει και η κυριως μπορα, τοτε οχι απλα Αμερικαν μπαρ αλλα Πουτανα μπαρ θα γινει, εδω που εχουν φτασει τα πραγματα μονο με αγριο και βιαιο ξεκαθαρισμα και τον los poulos στους περισσοτερους, δηλαδη στο 90% επι του συνολικου πληθυσμου χρειαζεται , ολη η σαπια γενια και τα τεκνα τους πρεπει να μετακομισουν σε τοπους χλοερους και καταπρασινους.!

Anonymous said...

Ισχυς, τι πληροφοριες εχεις για τον ευρωστρατο; Πως θα μας επιβληθει; Φανταζομαι οτι καποιο στημμενο συμβαν θα βοηθουσε.. Μπορει να συνδεθει με τα γεγονοτα του 2018;
Μενιος

ΙΣΧΥΣ said...

ΜΕΝΙΟΣ
ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. (ΟΥΤΕ ΔΟΜΕΣ, ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ). ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΨΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ(http://www.militaire.gr/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%82%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b4%ce%b1-%ce%b2%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd/) ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ.

ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟ Η.Β ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΩΣ ΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΝΑΤΟ. ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΜΕΣ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, ΟΠΩΣ Η ΚΟΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Κ.Α) ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ , ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΚΕΚΑΛΥΜΕΝΑ ή ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΔΙΕΤΙΑΣ Η ΥΠΑΡΞΗ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ.

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ή ΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε, (ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Κ.Λ.Π) ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟ.

ΕΧΕ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ ΠΩΣ ΣΕ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΧΩΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΘΕΛΕΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ ΕΧΕ ΕΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ ΠΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΦΤΙΑΧΤΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ , ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.

ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΥΥΤΕ ΣΤΟΝ ΝΑΤΟ ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΩΡΑ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΜΑΣ. ΕΑΝ ΛΗΦΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ.Λ.Π ΤΟΤΕ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΦΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ. ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, Ο ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΘΑ ΑΠΟΒΕΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ.

ΤΕΤΟΙΑ ΗΛΙΘΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΕΛΑΒΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ..ΕΘΝΑΡΧΗ) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΛΗΤΕΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΣΟΒΑΡΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟ.

ΙΣΧΥΣ said...

Υ.Γ-1: ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ "ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ" ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΣΤΟ ΜΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ, ΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ Π.Α, ΩΣ "ΕΥΡΟΣΤΡΑΤΟΣ. ΕΦΕΡΑΝ ΔΛΦ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ "E.U" ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΛΙ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ.

Υ.Γ-2: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΝΑΤΟ , ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΙΟΡΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ. Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΥΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΝΕ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ "ΤΣΑΜΙΚΟ". ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ. ΕΤΣΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΩΛΕΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΧΛΟ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΜΟΝΟΙ ΜΑΣΔ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.