1.4.17

Θωράκιση αντίδρασης στα άρματα μάχης, Abrams M1A2SEPv2

Στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των αρμάτων μάχης M1A2SEP (System Enhancement Package)v2 Abrams που επιχειρούν, προχώρησαν τα πληρώματα και το προσωπικό συντήρησης του 1ου Τάγματος (Επιλαρχίας) του 66ου Συντάγματος Τεθωρακισμένων του Στρατού των ΗΠΑ.

«Το ARAT προσθέτει επιπλέον επίπεδα προστασίας στο άρμα και το πλήρωμα. Τοποθετούνται στα πλευρά του πύργου και του σκάφους και εμποδίζουν τη διάτρηση από ποικίλα οπλικά συστήματα όπως τα RPG (Rocket Propelled Grenade). Ανάλογα με το έδαφος που βρίσκεσαι, είτε σε αγροτική ή σε αστική περιοχή, ο σκοπός των τοποθετούμενων υπό κλίση πλακιδίων είναι η εκτροπή της έκρηξης προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να μειωθούν οι επιδράσεις στο πλήρωμα», σημείωσε επίσης ο επιλοχίας Dilling. Άλλο ένα χαρακτηριστικό του συστήματος ARAT είναι η δυνατότητα μεταβολής της κλίσης τους σύμφωνα με την τακτική κατάσταση. Αν υπάρχουν πεζοί πλησίον του άρματος τότε τα πλακίδια θα έχουν κλίση προς τα κάτω ώστε σε περίπτωση έκρηξης το ωστικό κύμα να κατευθυνθεί προς το έδαφος προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσματα επί των πεζών. Αντίθετα σε κατοικημένους τόπους όπου οι εχθροί βάλλουν από το δεύτερο ή τον τρίτο όροφο ή ακόμη και την ταράτσα των κτιρίων τα πλακίδια τοποθετούνται με τέτοια κλίση ώστε σε περίπτωση έκρηξης το ωστικό κύμα να κατευθυνθεί προς τα πάνω, προς τον εχθρό», δήλωσε ο επιλοχίας Ryan Dilling της 2ης Ίλης (Company B [“Battle”], που αποτελεί την πρώτη υπομονάδα που τοποθετεί το σύστημα στα άρματα της. Η τοποθέτηση των πλακιδίων ARAT δεν επηρεάζει καθόλου την κινητικότητα των M1A2SEPv2.

Η τοποθέτηση του συστήματος ARAT στην επιλαρχία γίνεται με συνεργασία του προσωπικού της με τη Διοίκηση Αρμάτων–Αυτοκίνησης και Όπλων (TACOM: Tank-automotive and Armaments Command) του Στρατού των ΗΠΑ. «Προσωπικό συντήρησης της TACOM συγκόλλησε τα στηρίγματα – βάσεις των πλακιδίων στο άρμα. Μετά τη συγκόλληση, τα πληρώματα των αρμάτων είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση τους», εξήγησε ο επίλαρχος David Campbell, αξιωματικός 3ου Γραφείου της επιλαρχίας. H επιλαρχία αποτελεί οργανική μονάδα της 3ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (3rd ABCT: Armored Brigade Combat Team), της 4ης Μεραρχίας Πεζικού (4th Infantry Division), η οποία αποτελεί και την αρχική τεθωρακισμένη ταξιαρχία που αναπτύσσεται εκ περιτροπής προς υποστήριξη της επιχείρησης Atlantic Resolve. Τα πληρώματα και το προσωπικό συντήρησης εγκαθιστούν στους πύργους και το σκάφος των αρμάτων μάχης το σύστημα πλακιδίου θωράκισης αντίδρασης Abrams ARAT (Abrams Reactive Armor Tile).

http://www.defence-point.gr/news/?p=174492

No comments :