6.3.17

Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας στην Αριστερά Νεολαία (ΕΜΙΑΝ). Τι... δεν την ξέρετε;

Κακώς, πολύ κακώς, διότι την επιχορηγείτε (θέλετε δεν θέλετε) με απόφαση του προέδρου της βουλής Βούτση με 25.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης υπέγραψε απόφαση για οικονομική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας στην Αριστερά Νεολαία (ΕΜΙΑΝ). Μετά από αίτημα της εταιρείας προς την Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής ενέκρινε την επιχορήγησή τους για το έτος 2016 με το ποσό των 25.000 ευρώ.

http://dexiextrem.blogspot.gr/2017/03/blog-post_468.html

No comments :