2.2.17

ΧΑΝΙΑ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπαιδεύει τη Λιβύη στο ΚΕΝΑΠ

Στη δεύτερη φάση εισήλθε η εκπαίδευση στο ναυτικό δίκαιο και τις σχετικές επιχειρήσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ναυτικό και την Ακτοφυλακή της Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση της EUNAVFOR. Συγκεκριμένα η επιχείρηση που φέρει την ονομασία «Sophia» και η οποία άρχισε τον Οκτώβριο του 2016 θα συνεχιστεί στο ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής), στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προσωπικό του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Λιβύης (συνολικά 20 άτομα) θα λάβουν εκπαίδευση σε θέματα ναυτικού δικαίου, ανθρώπινων δικαιωμάτων, ισότητας και διαχείρισης των φύλων και έρευνας και διάσωσης. Εκτός του ΚΕΝΑΠ, η δεύτερη φάση που θα διαρκέσει το σύνολο του 2017, περιλαμβάνει και την αξιωματικών βαθμού πλοιάρχου και αρχιπλοιάρχου, εκπαίδευση σε διάφορες τοποθεσίες ανά τη Μεσόγειο. Αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επαύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Λιβύης στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και αγαθών, στη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και γενικά στη βελτίωση της ασφάλειας στα χωρικά ύδατα της Λιβύης.

http://www.defence-point.gr/news/?p=170399

No comments :