7.1.17

Εσωτερικό δανεισμό κατά 675 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ των προυπολογισμένων για το 2015 καταγγέλλει το Ελεγκτικό Συνέδριο...

Εμπλεκόμενοι, εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Δείτε την έκθεσή του (σελίδες 17 και 18): http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9808948.pdf

«Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισµός) παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, κατά € 675.088.655.321,21, (614,54%) ανερχόµενα συνολικά σε €771.074.655.321,21. Η σηµαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ελληνικό Δηµόσιο, δια του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.), προέβη, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονοµικού έτους, σε (µη προβλεφθείσα στον προϋπολογισµό) σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς µε τους φορείς που µετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων», του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συµφωνίες επαναγοράς αποτελούν χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, που χρησιµοποιείται από τη διοίκηση προκειµένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί βραχυπρόθεσµο εσωτερικό δανεισµό, στον οποίο µετέχουν οι φορείς του Δηµοσίου και δεν προσµετράται στο επίσηµο χρέος. Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όµως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%). Εν προκειµένω, πάντως, δεν προκύπτουν µε ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συµµετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. Ως προς το πρώτο ζήτηµα µε το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον ΟΔΔΗΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συµµετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και εποµένως στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, αλλά µε την 1648/13-09-2016 απαντητική του επιστολή ο ΟΔΔΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση.»

Τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου που συνέταξαν της Εκθέση στις 16 Νοεμβρίου 2016 είναι:
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Χρυσούλα Καραµαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασηµίνα Σαντοριναίου, Ευαγγελία – Ελισάβετ Koυλουµπίνη, Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Γεωργία Τζοµάκα, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος Κρέπης και Ειρήνη Κατσικέρη, Σύµβουλοι.

http://lobbystas.gr/

ΣΧΟΛΙΟ "ΙΣΧΥΣ": ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ "ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ" ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΕΜΙΣΑΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΝ ΣΟΦΟ ΛΑΟ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΛΑ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΒΑΖΕΤΕ... ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΠΗΓΕ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ... ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ. ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΠΗΓΕ.

No comments :