19.12.16

Η.Π.Α: Νέοι υπολογιστές αποστολής γα τα F16 και F15 της USAF

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) επέλεξε την Raytheon Company για την ανάπτυξη και παραγωγή του Νέου Εκσυγχρονισμένου Αρθρωτού Υπολογιστή Αποστολής (MMCU) για τα F16 της. Ο νέος υπολογιστής αποστολής προσφέρει δύο φορές περισσότερη από την τρέχουσα επεξεργαστική ισχύ και 40 φορές περισσότερη από την τρέχουσα μνήμη, εξοπλίζοντας τους πιλότους της USAF με υπολογιστική ισχύ παρόμοια των αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Βασισμένος σε διαθέσιμη εμπορική τεχνολογία, ο MMCU της Raytheon συνδυάζει επεξεργασία πολλών πυρήνων και κυβερνο-ασφάλεια με νέας γενιάς υψηλής ταχύτητας υπολογιστές και υψηλής ταχύτητας δίκτυα δεδομένων. Χρησιμεύει ως το θεμέλιο για τους μελλοντικούς νέους προηγμένους αισθητήρες των F-16 της USAF, συμπεριλαμβανομένων των νέας γενιάς οπλικών συστημάτων. Οι υπολογιστές Αποστολής αποτελούν την καρδιά κάθε σύγχρονης αεροπορικής μονάδας και είναι ζωτικής σημασίας για την ευκολία ολοκλήρωσης προηγμένων συστημάτων (όπλα, αισθητήρες), την αυξημένη αποτελεσματικότητα της αποστολής, επαυξημένη ανοχή σε σφάλματα, ενισχυμένη σταθερότητα του συστήματος, ευκολία μελλοντικών αναβαθμίσεων και γενικότερης επιβίωσης της εναέριας πλατφόρμας απέναντι σε τωρινές και μελλοντικές απειλές.

Η USAF αυτήν την εποχή, είναι παράλληλα και στο στάδιο αντικατάστασης κρίσιμων συστημάτων του στόλου των F15 για να μπορεί να τα έχει αξιόμαχα μέχρι και το 2040. Κεντρικό ρόλο στην ανανέωση των F-15 διαδραματίζει ο νέος υπολογιστής αποστολής ADCPII της Boeing, οι επεξεργαστές του οποίου θα μπορούν επεξεργάζονται 87 δισεκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο. Ο ADCPII χρησιμοποιεί εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία,και η ομάδα ανάπτυξης που συνέστησε η Boeing αποτελούνταν από την Honeywell Defense Avionics Systems και General Dynamics Information Systems.Έτσι, με βάση τον νέο υπολογιστή αποστολής θα γίνει ευκολότερη η ολοκλήρωση νέων συστημάτων στον “Αετό” όπως : νέο ψηφιακό σύστημα αυτοπροστασίας, ενσωμάτωση “fly-by-wire”, IRST αισθητήρα σε ατρακτίδιο, ραντάρ AESA, κράνος JHMCS και νέα όπλα κατά εναέριων και επίγειων στόχων.

http://defencenews.gr/

No comments :