5.11.16

Επιπλέον κορβέτες για το γερμανικό Ναυτικό

Την απόφαση προμήθειας επιπλέον πέντε κορβετών τύπου K130 το 2017, ώστε να αντισταθμιστούν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος των νέων πλοίων μάχης πολλαπλού ρόλου (φρεγατών) τύπου MKS 180, ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου της Γερμανίας, η προμήθεια των πέντε νέων φρεγατών έναντι κόστους 1,5 δις ευρώ αποσκοπεί την κάλυψη των νέων αναγκών ασφαλείας στη Βαλτική, στη Μεσόγειο αλλά και παγκοσμίως. Η ανακοίνωση της προμήθειας των πέντε νέων κορβετών τύπου K130 έπεται της ειδοποίησης του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας προς το κοινοβούλιο της χώρας για την ανάγκη συνέχισης των τελικών διαπραγματεύσεων για τη ναυπήγηση τεσσάρων MKS 180, που θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του προγράμματος κατά έξι μήνες.

Για τη χρηματοδότηση της προμήθειας των πέντε νέων κορβετών πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πόροι τόσο από τον προϋπολογισμό του προγράμματος MKS 180 όσο και από τη γενικότερη αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού. Εκτιμάται, ότι η προμήθεια των πέντε κορβετών δεν επηρεάζει το πρόγραμμα MKS 180 καθώς τόσο το υπουργείο Άμυνας όσο και το Ναυτικό της Γερμανίας συνεχίζουν να παραμένουν δεσμευμένα στη ναυπήγηση τεσσάρων MKS 180 με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον δύο μονάδων, αλλά θα επιτρέψει στη νέα γερμανική κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές περί τα τέλη του 2017 να επαναξιολογήσει τα δεδομένα του προγράμματος. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό οι δύο πρώτες νέες κορβέτες K130 θα παραδοθούν το 2019, ενώ οι υπόλοιπες τρεις μέχρι το 2023. Υπενθυμίζεται ότι σε υπηρεσία το Ναυτικό της Γερμανίας διαθέτει πέντε κορβέτες K130.

http://www.defence-point.gr/news/?p=164364

No comments :