19/04/2022

Prüm II: Το σχέδιο για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου συστήματος αναγνώρισης προσώπου στην Ε.Ε

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη αναπτύξει τις δικές τους βάσεις με φωτογραφίες πολιτών (υπόπτων, καταδίκων, αιτούντων πολιτικού ασύλου, μη αναγνωρισμένων πτωμάτων κλπ.), όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία με 30 εκατομμύρια φωτογραφίες, η Ιταλία με 17 εκατ., η Γαλλία με 6 εκατ. και η Γερμανία με 5.5 εκατ. Ειδικά για τη Γαλλία, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει δηλώσει πως το σύστημα αναγνώρισης προσώπου τους έχει βοηθήσει για να λύσουν υποθέσεις ληστειών και κακοποίησης παιδιών. Το πρώτο σχέδιο Prüm υπεγράφη από 7 κράτη - μέλη το 2005 (Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Αυστρία) με σκοπό τον διαμοιρασμό δεδομένων για την αντιμετώπιση εγκλημάτων, ενώ μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν έβαλαν την υπογραφή τους και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Oι Ευρωπαίοι νομοθέτες εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τεράστιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών για να στήσουν ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα αναγνώρισης προσώπου. Αυτή η βάση δεδομένων συζητιέται από τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές για την δημιουργία της και την ενσωμάτωση της στο σχέδιο Prüm II που αφορά τον διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ. Θα πρόκειται για την πιο εκτεταμένη βιομετρική δομή παρακολούθησης παγκοσμίως.Το σχέδιο Prüm II αναμένεται ότι θα διευρύνει πολύ περισσότερο την ποσότητα των δεδομένων που θα μπορούν να διαμοιραστούν οι αρχές και μέσα σε αυτά θα συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες και πληροφορίες για τα διπλώματα οδήγησης των πολιτών. Οι αρχές κάθε χώρας θα έχουν αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος της Europol. Η ενσωμάτωση φωτογραφιών και η δυνατότητα να αναπτυχθούν εξελιγμένοι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου είναι, ίσως, ο μεγαλύτερος στόχος του νέου σχεδίου.

Για να προλάβουν τις αναμενόμενες αντιδράσεις σχετικά με το σύστημα αναγνώρισης προσώπου, οι εμπνευστές του Prüm II τονίζουν πως το σύστημα τους δεν αφορά την σε πραγματικό χρόνο αναγνώριση προσώπου π.χ. από κάμερες ασφαλείας σε δρόμους και δημόσια μέρη. Το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του Νόμου να συγκρίνουν φωτογραφίες από κλειστά κυκλώματα κάμερας (CCTV), φωτογραφίες που δημοσιεύουν οι πολίτες στα κοινωνικά δίκτυα ή ακόμη και φωτογραφίες από τα τηλέφωνα των θυμάτων με αυτές που παίρνουν όταν πραγματοποιούν συλλήψεις υπόπτων. Σε ένα από τα έγγραφα του Prüm II αναφέρεται ότι ένα κράτος θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει φωτογραφίες με αυτές που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων άλλων κρατών προκειμένου να βρει αν υπάρχει αντιστοίχιση. Η τελική κρίση, δεν θα δίνεται αυτόματα από τον αλγόριθμο, αλλά θα υπάρχει ομάδα ανθρώπων που θα παίρνει την απόφαση για να ξεκινήσουν οι έρευνες κατά υπόπτων. Σε άλλο έγγραφο του Prüm II σημειώνεται ότι τα πρόσωπα των πολιτών δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μια ενιαία και γιγαντιαία κεντρική βάση δεδομένων, αλλά οι αρχές επιβολής του Νόμου θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός «κεντρικού router» όπου δεν θα αποθηκεύονται καθόλου δεδομένα και θα λειτουργεί απλά ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ των κρατών. Παράλληλα, με τη νέα δομή θα είναι πιο εύκολο για κάθε αστυνομική αρχή να προσθέτει επιπλέον πληροφορίες στο σύστημα για να διευκολύνονται όλοι.

Αν και το Prüm II αποτελεί σχέδιο της ΕΕ, αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνεί με την ιδέα η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων (EDPS). Όπως ανέφερε στις αρχές του προηγούμενου μήνα η αυτοματοποιημένη αναζήτησή φωτογραφιών προσώπου δεν περιορίζεται μόνο στα σοβαρά εγκλήματα, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την έρευνα οποιασδήποτε άλλης εγκληματικής ενέργειας, ακόμα και της πιο ευτελούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τεθούν σαφείς κανόνες με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων των πολιτών.

https://www.wired.com/story/europe-police-facial-recognition-prum/

1 comment :

  1. Anonymous24/4/22 16:25

    https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1222/beam-me-up-to-5g,-schottky?fbclid=IwAR1H_2kFRT7TUn3ICdubGu0cdj7RkMCfXiQzfU23VRgTFkR2eR264UaeQpQ

    ΣΤΕΝΤΩΡ

    ReplyDelete