13/11/2020

Δορυφορικές Επικοινωνίες (SATCOM) για τα TB2 Bayraktar

Δεν είναι ακόμα γνωστό πόσα από τα εν ενεργεία ΤΒ2 έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η αναβάθμιση αυξάνει κατακόρυφα τις επιδόσεις τους, και ταυτόχρονα, περιορίζει σημαντικά τους όποιους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης τους.

Ακολουθούν μερικά από τα προβλήματα που δημιουργούνται:
  • α) Τα Τουρκικά ΜΕΑ θα μπορούν πλέον να ελέγχονται απρόσκοπτα, από αποστάσεις αρκετά πέραν του οπτικού ορίζοντα. Tα συγκεκριμένα UCAS θα μπορούν να επιχειρούν από θέσεις όπου η ΠΑ δεν θα μπορεί να πλήξει με την ίδια άνεση κι ευκολία όπως πριν (πχ από Άγκυρα).
  • β) Θα μπορούν να επιχειρούν πολύ χαμηλά προς αποφυγή έγκαιρου εντοπισμού τους από το ΣΑΕ, καθώς δεν θα απαιτείται πλέον η συνεχής διατήρηση οπτικής επαφής με τον σταθμό εδάφους. Θα μπορούν να επιχειρούν πίσω από τις εξάρσεις των νησιών του Αν. και Κεντρ. Αιγαίου απρόσκοπτα.
  • γ) Δεν θα έχουν επίσης κανέναν περιορισμό όσον αφορά την μέγιστη απόσταση ελέγχου. Πλέον, ο μόνος περιορισμός θα είναι οι ίδιες οι δυνατότητες του UCAS. Θα μπορεί να επιχειρεί δηλαδή πρακτικά, σε όλη την Ελληνική επικράτεια σχεδόν χωρίς κανέναν περιορισμό.
  • δ) Προστίθεται ένας επιπλέον τρόπος ελέγχου, κάτι που στην ουσία απομειώνει τις όποιες πιθανότητες παρεμβολής του συστήματος ελέγχου τους υπήρχαν πριν.
Να σημειώσουμε ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες μπορούν να παρεμβληθούν, είτε με τη μέθοδο του downlink, είτε με τη μέθοδο του uplink.

Ο πιο εύκολος τρόπος που μπορεί να ακολουθηθεί στην περίπτωση μας, είναι η παρεμβολή του UCAS (downlink). Ωστόσο για να γίνει κάτι τέτοιο, αφενός μεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμό καθώς και υιοθέτηση νέων τακτικών, αφετέρου δε θα πρέπει να υπάρχουν εκ των προτέρων, ακριβείς κι επαρκείς πληροφορίες επικοινωνιών (COMINT). Όλα τα παραπάνω σημαίνουν, πως ο μόνος εφικτός τρόπος επιτυχούς αντιμετώπισής τους, είναι ο συνδυασμός:
  • Επίτευξης αεροπορικής υπεροχής/κυριαρχίας σε όλο το ΘΕ, το οποίο θα αποτρέψει την αμέριστη χρήση τους.
  • Ύπαρξης ισχυρής και πολυστρωματικής Α/Α άμυνας, αφενός μεν για να εντοπίζει και να καταστρέφει τα συγκεκριμένα UCAS σε όλο το ΘΕ, αφετέρου δε για να έχει μεγάλες αντοχές σε πιθανά πλήγματα.
  • Περαιτέρω ενίσχυση/επικαιροποίηση, ή πιθανώς κι αναθεώρηση των υπαρχόντων μέτρων παθητικής προστασίας των ΕΕΔ, προκειμένου να έχουν μειωμένες απώλειες όταν η ΠΑ δεν θα έχει, έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα, την απαιτούμενη αεροπορική υπεροχή/κυριαρχία.

https://amynagr.blogspot.com/2020/11/tb2-bayraktar-satcom.html

No comments :

Post a Comment