7.8.18

Μη-Νευτώνιο Υγρό (Non-Newtonian fluid)

Υγρό που συμπεριφέρεται σαν ρευστό όταν του ασκούνται μικρές δυνάμεις, ενώ όταν οι δυνάμεις είναι μεγαλύτερες αντιδρά σαν στερεό. Το υγρό αυτό ανήκει στην κατηγορία των μη νευτώνειων ρευστών. Στα ρευστά της κατηγορίας αυτής, το ιξώδες τους (δηλ. το πόσο παχύρρευστα είναι) εξαρτάται από τις δυνάμεις που τους ασκούνται. Αντίθετα, στα “κανονικά” (νευτώνεια) ρευστά το ιξώδες δεν επηρεάζεται από εξωτερικές δυνάμεις.

No comments :