5.7.18

Κατασκοπεία: Διαδικασία "S.A.D.R"

Η στρατολόγηση είναι μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και σημαντικές αποστολές για κάθε υπηρεσία πληροφοριών. Εδώ θα δούμε τη μέθοδο SADR που χρησιμοποιείται ως ακρωνύμιο εκπαιδεύσεως στη γνωστή αμερικανική υπηρεσία CIA (Central Intelligence Agency, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) τα τελευταία χρόνια.
Το SADR βγαίνει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «Spot, Assess, Develop, Recruit» (Εντοπισμός, Αξιολόγηση, Ανάπτυξη, Στρατολόγηση)
  • Spot (Εντοπισμός): Στην πρώτη φάση, ο αξιωματικός εντοπίζει ποιοι είναι εκείνοι που έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται η υπηρεσία. Έπειτα γίνεται η λεπτομερής καταγραφή τους καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων τους.
  • Assess (Αξιολόγηση): Στην δεύτερη φάση, ο αξιωματικός πληροφοριών μελετάει όλα τα στοιχεία από το προηγούμενο στάδιο ώστε να καταλήξει ποιοι είναι καταλληλότεροι για να γίνουν πράκτορες της υπηρεσίας. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και το "MICE".
  • Develop (Ανάπτυξη): Αυτή είναι η τρίτη και πιο χρονοβόρα φάση καθώς μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και αρκετά χρόνια. Σε αυτήν, οι αξιωματικοί πληροφοριών δημιουργούν μία φαινομενικά αθώα σχέση με τους υποψήφιους προς στρατολόγηση. Ο όρος «ανάπτυξη» αναφέρεται στην ανάπτυξη της σχέσης και το κτίσιμο εμπιστοσύνης και συμπάθειας ανάμεσα στον υποψήφιο και τα στελέχη της υπηρεσίας.
  • Recruit (Στρατολόγηση): Όταν θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος έχει «ρίξει την άμυνα του» και υπάρχει ισχυρή σχέση, τότε γίνεται η απόπειρα στρατολόγησης. Κατά κανόνα αρχικά είναι κάτι μικρής αξίας και ρίσκου και σταδιακά γίνεται κλιμάκωση στις πιο σημαντικές για την υπηρεσία πληροφορίες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://defensegr.wordpress.com/2018/07/04/kataskopeia-methodos-sadr/ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ. 

No comments :