7.7.18

ΟΑΣΘ: Πώς τα 868 ευρώ βασικός μισθός γίνονται 4370 !!!

Μισθολόγιο Διοικητικού Υπαλλήλου του ΟΑΣΘ:
Βασικός μισθός: 868,36
Χρονοεπίδομα: 781.52
Επίδομα «ειδικών συνθηκών»: 296,98
Επίδομα ανθυγιεινής Εργασίας: 247,48
Επίδομα συζύγου: 235,93
Επίδομα τέκνων: 589,83
Επιστημονικό Επίδομα: 329,98
Επίδομα θέσεως: 113,42
Επίδομα Η/Υ: 247,48
Επίδομα πτυχίου ξένης γλώσσας: 49,5
«Ειδικό επίδομα»: 164,99
ΕΠ 2%: 34,37
ΑΤΑ: 70,57
Επίδομα εξομάλυνσης: 340,49

Σύνολο μικτών αποδοχών: 4.370,9

Την χρεοκοπία του ΟΑΣΘ την πληρώσαμε οι φορολογούμενοι, όπως άλλωστε και την ελλειμματική λειτουργία του, έμμεσα και άμεσα.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Οι «χρυσοί» μισθοί των εργαζoμένων του ΟΑΣΘ

No comments :