1.12.17

Τροποποίηση του σχεδιασμού στη «μικρή» ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης λόγω των αντιδράσεων στη Λακωνία

Στο θέμα αναφέρθηκε από το βήμα του Συνεδρίου του ΙΕΝΕ ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, ο οποίος διαβεβαίωσε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τις διασυνδέσεις των νησιών. Όπως εξήγησε, ως τις αρχές του 2018 αναμένεται να περατωθεί η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Παράλληλα, στα τέλη Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται να γίνει εντός του 2018 ώστε να ολοκληρωθούν το 2020. «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τροποποιημένη μελέτη για τη Λακωνία που δεν αλλάζει όμως το χρονοδιάγραμμα του έργου», τόνισε αναφερόμενος στις τοπικές αντιδράσεις. Όσον αφορά τη «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, σε συνάρτηση με τον Euroasia Interconnector, μπορεί να υλοποιηθεί νωρίτερα από το 2023 που προβλέπει σήμερα το χρονοδιάγραμμα του έργου.

"Σε σχέση με τις ενστάσεις μικρής μερίδας της κοινής γνώμης της Λακωνίας αναφορικά με την Φάση Ι της διασύνδεσης της Κρήτης (Πελοπόννησος-Κρήτη) που εστιάζονται στο εναέριο τμήμα της γραμμής μεταφοράς, μήκους 27,5 χλμ. που διέρχεται από τη χερσόνησο του Μαλέα, πηγές του ΑΔΜΗΕ διευκρινίζουν τα εξής: Όταν η νέα διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του Ιουνίου και ενημερώθηκε για τις αντιδράσεις, κάλεσε σε διαβούλευση εκπροσώπους των κατοίκων και διερεύνησε εξαντλητικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις που θα ελαχιστοποιούσαν το μήκος του εναερίου τμήματος επί της χερσονήσου Μαλέα. Λύσεις όπως η πλήρης υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς ή η εναλλακτική χάραξη θα οδηγούσαν σε δυο τουλάχιστον χρόνια καθυστέρηση στην ηλέκτριση της γραμμής, που προγραμματίζεται να γίνει εντός του 2020. Με δεδομένο ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης λόγω της παύσης λειτουργίας ορισμένων συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνεπεία της εφαρμογής των νέων κοινοτικών ρυθμίσεων για τις εκπομπές ρύπων στο τέλος του 2019, ο ΑΔΜΗΕ κατέληξε σε συγκεκριμένες ενέργειες τροποποίησης του σχεδιασμού του έργου, οι οποίες μεγιστοποιούν την όδευση του υπογείου τμήματος της γραμμής μεταφοράς στη Χερσόνησο του Μαλέα και βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εναερίου τμήματος.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό μήκος της εναέριας γραμμής μειώνεται κατά 3,7 χλμ., σε 23,8 χλμ. από 27,5 χλμ, που ήταν αρχικά και αντικαθίσταται από νέα υπόγεια γραμμή μεταφοράς μήκους 4,5 χλμ. περίπου. Έτσι, το υπόγειο τμήμα της γραμμής μεταφοράς στη Πελοπόννησο αυξάνεται σε 14 χλμ, ενώ καταργούνται 10 ιστοί και ένας πυλώνας, μειώνοντας σημαντικά την όχληση για τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται περαιτέρω με την τοποθέτηση των πυλώνων σε μεγάλη απόσταση από τις ορεινές κοινότητες και οικισμούς. Επιπροσθέτως, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην αντικατάσταση 15 πυλώνων με ισάριθμους ιστούς όπου ήταν τεχνικά εφικτό, κάτι που οδηγεί σε καλύτερο οπτικά αποτέλεσμα και μικρότερη κατάληψη χώρου. Με τις ενέργειες αυτές, ο ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν αδιαφορεί για τις θέσεις μέρους των πολιτών της Λακωνίας. Προτεραιότητα του ωστόσο, αναγκαστικά παραμένει η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου που είναι απολύτως απαραίτητο για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας καθώς θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ρύπανσης από τους συμβατικούς σταθμούς. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του έργου το 2020 θα οδηγήσει άμεσα σε περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς του ρεύματος των καταναλωτών όλης της χώρας της τάξης των 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή σε μείωση κατά 50% των ΥΚΩ που χρεώνονται λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης και ανέρχονται σήμερα σε 300 εκατ. ευρώ."

https://energypress.gr/

No comments :