2.8.17

Το μουσικό θέμα της σειράς "Game of Thrones" σε εκτέλεση με αρχαία όργανα.

Εκτελείται από ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς που συγκεντρώθηκαν στους χώρους του Αρχαίου Ευρωπού (Βόρεια Ελλάδα).
Αρχαία όργανα: λύρες, βάρβυτος, φόρμινξ, αρχαία κιθάρα και αιγυπτιακό τύμπανο Bendir.

1 comment :

Anonymous said...

Πραγματικά αξιόλογη η εκτέλεση του μουσικού θέματος της σειράς "Game of Thrones" από ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς με αρχαία ελληνικά όργανα,
αλλά και η Αμερικάνικη εκτέλεση ακόμα καλύτερη:
https://www.youtube.com/watch?v=iyeKTMBFeyE