13.3.17

Ρουμανία: Απόφαση αναβάθμισης κέντρου εκπαίδευσης μάχης

Στην υλοποίηση ενός μείζονος προγράμματος αναβάθμισης του Κέντρου Εκπαίδευσης Μάχης (CTC: Combat Training Center) «Getica» στην περιοχή Cincu, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι χερσαίες δυνάμεις της Ρουμανίας. Σήμερα το CTC διαθέτει δύο περιοχές εκπαίδευσης στο Cincu και το Cartisoara, στην κεντρική Ρουμανία. Οι δύο περιοχές είναι δικτυωμένες με αποτέλεσμα να μοιράζονται την ίδια κοινή επιχειρησιακή εικόνα (COP: Common Operational Picture) τόσο το στρατηγείο σχηματισμού επιπέδου ταξιαρχίας που εκτελεί ΤΑΑΣ (Τακτική Άσκηση Άνευ Στρατευμάτων) στην περιοχή Cincu όσο και ένα τάγμα που εκτελεί ΤΑΜΣ (Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων) στην περιοχή Cartisoara.

http://www.defence-point.gr/news/?p=173055

No comments :