7.2.17

Κατάργηση των τελών περιαγωγής εντός ΕΕ

Ως τελευταίο βήμα προς την κατάργηση των τελών περιαγωγής έως τις 15 Ιουνίου 2017, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συμφώνησαν σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των αγορών περιαγωγής χονδρικής. 3,2 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό φωνητικής κλήσης και 1 λεπτό του ευρώ ανά μήνυμα SMS από την 15 Ιουνίου 2017, και σταδιακή μείωση επί μία 5ετία των ορίων για δεδομένα, που μειώνονται από 7,7 ευρώ ανά GB από την 15 Ιουνίου 2017, σε 2,5 ευρώ ανά GΒ από την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι συμφωνηθείσες τιμές χονδρικής κάνουν την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού («roam-like-at-home») βιώσιμη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ανάκτηση του κόστους και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών αγορών περιαγωγής χονδρικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει πλέον να εγκρίνουν και επίσημα τη συμφωνία.

ΑΜΠΕ

No comments :