1.2.17

Η ελληνοαμερικανική οργάνωση AHEPA κατά του διατάγματος Τραμπ για τη μετανάστευση

«Η Αμερική είναι ένα έθνος μεταναστών. Οι πρόγονοί μας έφυγαν από πληγωμένα από τον πόλεμο κράτη για να έρθουν στην Αμερική σε αναζήτηση ειρήνης, ασφάλειας και ενός καλύτερου τρόπου ζωής, επιδιώκοντας το αμερικανικό όνειρο. Η AHEPA ιδρύθηκε από οραματιστές Έλληνες μετανάστες που ήταν αποφασισμένοι να βρουν αρμονία μεταξύ των νέων γειτόνων τους στην Αμερική και επεδίωξαν να προωθήσουν τον αμερικανικό πατριωτισμό και να είναι καλοί πολίτες. Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι ασφαλείς. Ωστόσο, πιστεύουμε πως η καλύτερη μεταναστευτική πολιτική είναι αυτή που βρίσκει την ισορροπία μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και τους κανόνες του Δικαίου. Μία ευρεία ταξιδιωτική απαγόρευση βασισμένη σε έναν έλεγχο επί της εθνικότητας ή της θρησκείας δεν είναι συνεπής με τις αμερικανικές αξίες και είναι αντιπαραγωγική για την εθνική μας ασφάλεια. Πιστεύουμε επίσης πως οι πρόσφυγες που έχουν περάσει από εκτενή έλεγχο, και οι οποίοι δεν θεωρείται ότι θα αποτελέσουν απειλή στην εθνική μας ασφάλεια, πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιδιώξουν το αμερικανικό όνειρο. Επιπλέον, αν και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δηλώσει πως η ταξιδιωτική οδηγία δεν περιλαμβάνει τους νόμιμους κατοίκους, ανησυχούμε βαθιά για τον αντίκτυπο του προεδρικού διατάγματος σε αυτούς και σε άτομα με διπλή υπηκοότητα. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την ευρεία ταξιδιωτική απαγόρευση και να διατηρήσει την Αμερική ως τον παγκόσμιο φάρο ελευθερίας και ευκαιρίας».

No comments :