9.2.17

Η Ουγγαρία δίνει σπίτι στις οικογένειες που θα κάνουν 3 παιδιά. - Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΣΠΙΤΙΑ KAI ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ... Ανακοίνωση του Συνδέσμου Πολυτέκνων Χίου

Οι κυβερνήσεις στην χώρα μας μισούν την ελληνική οικογένεια. Μισούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα και αδιαφορούν για το μέλλον αυτής της χώρας. Στην πραγματικότητα κάνουν ό,τι μπορούν για να αφανίσουν τον ελληνικό λαό. Έναν λαό ο οποίος έχει αφεθεί στην απάθεια, στην ηττοπάθεια και στην αυτοκτονική διάθεση. Αλλά δεν είναι όλοι σαν τα μούτρα τους (μας).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μείωσης του πληθυσμού, η ουγγρική κυβέρνηση, από τις αρχές του 2016 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη χορήγηση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού για αγορά μονοκατοικίας για όλα τα νεαρά ζευγάρια που θα συμφωνούσαν να κάνουν τουλάχιστον τρία παιδιά. Το πρόγραμμα σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις γεννήσεις των Ούγγρων, ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο κτίριο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας υπό την παρουσία του Υπουργού του Γραφείου του Πρωθυπουργού, János Lázár. Το πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση από το κράτος ενός πακέτου βοήθειας ύψους 10 εκατομμυρίων φιορινιών Ουγγαρίας (HUF) σε όλα τα ζευγάρια που θα συμφωνήσουν να κάνουν τρία παιδιά μέσα σε δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οδηγό Ακινήτων, η μέση τιμή για μία μονοκατοικία στην Ουγγαρία είναι 9,3 εκατομμύρια HUF. Ο υπουργός Lázár ανέφερε ότι η επιχορήγηση αποτελεί μέρος της επέκτασης του προγράμματος της κυβέρνησης "οικογενειακό επίδομα πρώτης κατοικίας".  Εκτός από την μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση, οι οικογένειες που θα συμφωνήσουν να έχουν τρία παιδιά μπορούν επίσης να επιλεχθούν για ένα επιπλέον δάνειο ύψους 10 εκατομμυρίων HUF για μια περίοδο είκοσι πέντε ετών, με τόκο που δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από 3 τοις εκατό. «Προκειμένου η πρώτη κατοικία να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής, κατά την αγορά ενός νέου σπιτιού, η ενίσχυση θα αυξηθεί σε 2,6 εκατομμύρια HUF στην περίπτωση των δύο παιδιών», πρόσθεσε ο Lázár. Ο Υπουργός είπε, επίσης, ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το "οικογενειακό επίδομα πρώτης κατοικίας" στο παρελθόν ή για επίδομα κοινωνικής πολιτικής, που ήταν διαθέσιμο νωρίτερα, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ποσού μειωμένου κατά τις επιχορηγήσεις που έχουν ήδη λάβει. «Στην περίπτωση της αγοράς των νέων κατοικιών, οι περιορισμοί σχετικά με το μέγιστο αριθμό των τετραγωνικών μέτρων έχουν καταργηθεί, μεταξύ των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για την οικονομική ενίσχυση, ακόμη και στην περίπτωση ενός μόνο παιδιού. Το ανώτατο όριο ηλικίας επιλεξιμότητας για την ενίσχυση εξακολουθεί να παραμένει 40 χρόνια». Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι ο ΦΠΑ για την αγορά νέων κατοικιών θα μειωθεί από 27 τοις εκατό στο 5.

Η ουγγρική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2015, γεννήθηκαν 76.531 παιδιά στην Ουγγαρία, αριθμός που αντιστοιχεί στο μισό τοις εκατό περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των θανάτων για την ίδια περίοδο ήταν 109.822, πράγμα που σημαίνει ότι σε πραγματικούς όρους, ο πληθυσμός συνεχίζει να μειώνεται, αν και με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό, τι πριν. Αυτό μεταφράζεται σε 9,3 γεννήσεις ζώντων νεογνών και 13,4 θανάτους ανά χίλιους κατοίκους.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / από εδώ

ΣΧΟΛΙΟ "ΙΣΧΥΣ": Οι Έλληνες πολύτεκνοι αποκλείονται από το Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης  το οποίο όμως λαμβάνουν κανονικά οι αλλοδαποί εισβολείς. Αυτό δεν είναι ρατσισμός; Διαβάστε την ανακοίνωση του Συνδέσμου Πολυτέκνων Χίου που ακολουθεί .

Το ΔΣ του Συλλόγου, έχοντας υπόψιν :
1)Το ΦΕΚ Β128/24-1-2017: Υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης το έτος 2017
2) την απάντηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΑ, στην ερώτηση αν το οικογενειακό επίδομα περιλαμβάνεται στο υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος το οποίο κατά λέξη αναφέρει:«Όλα τα επιδόματα πρόνοιας περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος εκτός απ το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος»
3) Τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα, πολύτεκνων οικογενειών

Συμπεραίνουμε ότι :
α) Πολύτεκνες οικογένειες και ειδικά άνεργες ή και άστεγες, απορρίπτονται από το πρόγραμμα του ΚΕΑ, λόγω εισοδήματος. Διότι στο δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, προσμετρά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών, ως εισόδημα.(Σε αυτό το σημείο θυμίζουμε ότι μεγάλος αριθμός Πολύτεκνων Οικογενειών το 2016, έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος στην γ΄ και δ΄ δόση )
β) Η προσμέτρηση των Οικογενειακών Επιδομάτων, των πολύτεκνων οικογενειών, είναι ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ, διότι σύμφωνα :
1) με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ΙΑ2 ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ, όπου αναφέρεται ότι : «Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου» και
2) με τις διατάξεις ν.4254/2014 ορίζεται ότι το από 1.1.2013 «ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος».

Άρα, καλούμε δημόσια :
1) τον πρωθυπουργό Κύριο Αλέξιο Τσίπρα και
2) την Αναπληρώτρια Υπουργό Κυρία Θεανώ Φωτίου ,
Να προβούν στην τροποποίηση του ΦΕΚ Β 128 / 24-1-2017 και την εξαίρεση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων, από τα εισοδηματικά κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζουν οι παραπάνω νόμοι.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1, 2, και 5 του συντάγματος ορίζονται τα ακόλουθα:
'Αρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους
2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.
5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους

1 comment :

XXXX. said...

"Οι κυβερνήσεις στην χώρα μας μισούν την ελληνική οικογένεια. Μισούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα και αδιαφορούν για το μέλλον αυτής της χώρας. Στην πραγματικότητα κάνουν ό,τι μπορούν για να αφανίσουν τον ελληνικό λαό"

ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ...ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΟΤΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ,ΠΟΥ ΒΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟ 8% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,ΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ (ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ),ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ΚΡΑΤΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ"....ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Δ-Ε-Ν ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ....ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ" ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΕΝΑ ΑΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΓΗΓΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΦΥΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ.!!!

ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;;;ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ "ΚΡΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΑ" ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΟΙΚΟΥΝ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ" ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ,ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣΧΕΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ....ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.!!ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο GAP;; ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ;;ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ;;ΤΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ;;ΜΗΠΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ;;Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΣ,ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ Δ-Ε-Ν ΑΦΗΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ,ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΗΓΕΤΗ...ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΗΓΕΤΗ....ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΑΖΕΣ.!!ΟΙ ΜΑΖΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΑΜΑ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΓΩ-ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΥ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.....ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΘΕΙ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ,ΣΕ ΒΛΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΤΑΚΗΔΕΣ....ΠΟΥ ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ,ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ....ΣΥΝΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΟΥ....ΟΙ ΜΑΖΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .....ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΞΗΣ.....ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΙ!!!ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ "ΦΑΓΑΜΕ".

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΑΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΑΝΕΣΕΙΣ,ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!!ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΣΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ,ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΧΑΣΟΥΝ!ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ "ΘΗΡΙΟΥ".Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ....ΑΛΛΑ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΑ ΛΗΞΟΥΝ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΗΤΑΝ ΠΛΑΣΤΕΣ.....ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΕΕΣ....Η ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΔΕΕΑ...ΔΗΛΑΔΗ ΕΛΛΗΝΑΣ....ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΑ ΝΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ....ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΤΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΑ ΘΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.!

ΧΧΧΧ.