20.1.17

Όλες οι Διευθύνσεις Όπλων εκτός Αττικής με απόφαση του Α/ΓΕΣ

Η πρώτη απόφαση του νέου Α/ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή προβλέπει ότι όλες οι Διευθύνσεις Όπλων φεύγουν από το ΥΠΕΘΑ όπου στεγάζονται και μεταφέρεται η κάθε μία σε μονάδες εκτός Αττικής! Για παράδειγμα η Διεύθυνση Πεζικού θα πάει στη Χαλκίδα,η Διεύθυνσης Τεθωρακισμένων πάει Αυλώνα κλπ. Η απόφαση θα απελευθερώσει πολλούς χώρους στο “στριμωγμένο” ΓΕΣ, αλλά θα προκαλέσει μάλλον γκρίνια σε στρατιωτικούς που είχαν πάρει μετάθεση στην Αθήνα και ξαφνικά θα βρεθούν ξανά εκτός. Η απόφαση θα υλοποιηθεί γρήγορα. Έχει τεθεί χρονικό όριο μέχρι τη 1η Μαρτίου.

http://www.militaire.gr/

Σύμφωνα με εντολή του νέου Α/ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, άμεσα, χωρίς καμία προετοιμασία και αιφνιδιαστικά, η ραχοκοκαλιά του Γενικού Επιτελείου Στρατού από 1 Μαρτίου 2017 θα λειτουργεί από μακριά, επιβεβαιώνοντας τους επικριτές του οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Αρχηγός έχει πολλές εμμονές τις οποίες τώρα θα τις πραγματοποιήσει! Έτσι η Διεύθυνση Πεζικού μεταφέρεται στην Χαλκίδα, η Διεύθυνση Τεθωρακισμένων στην Αυλώνα, η Διεύθυνση Πυροβολικού στη Ν. Πέραμο, η Διεύθυνση Μηχανικού στο Λουτράκι, η Διεύθυνση Τεχνικού στην Πάτρα κ.ο.κ. Στη συνέχεια, λόγω χώρου οι Σχολές θα αναγκαστούν να μετακινηθούν και αυτές, έτσι για παράδειγμα η Σχολή Πυροβολικού με το προσωπικό και υλικό της θα μεταφερθεί στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως στη Θήβα.
Η μετακίνηση των Διευθύνσεων είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, όμως είχε απορριφθεί καθώς τα πλεονεκτήματα ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα οφέλη. Πρακτικά υποβιβάζονται οι Διευθύνσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού και πλέον μακριά από το «επιχειρησιακό» τους κέντρο, μετασχηματίζονται από επιτελικές Διευθύνσεις σε «παράπλευρα» γραφεία, με μειωμένες δυνατότητες συμμετοχής στο σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού λόγω απόστασης. Έτσι, τμήματα τα οποία συμμετείχαν ενεργά σε κάθε επιχειρησιακό σχεδιασμό όπως των μεταθέσεων (1α γραφεία), των μελετών και προμηθειών (2α γραφεία) και του επιχειρησιακού σχεδιασμού (3α γραφεία), θα αποτελούν απόμακρα «κομμάτια» από το κέντρο των αποφάσεων, χωρίς ουσιαστικά δυνατότητα συμμετοχής ή επεμβάσεως σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τόσο σε θέματα προσωπικού (μεταθέσεις κλπ), όσο και σε θέματα μελλοντικού επιχειρησιακού σχεδιασμού (μελλοντικές προμήθειες, στρατηγικός σχεδιασμός κλπ).

Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο νέος Α/ΓΕΣ επιχειρεί έτσι να καταστεί παντοδύναμος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, καταφέρνοντας έτσι να υλοποιήσει αποφάσεις που αφορούν σε εξοπλιστικά προγράμματα και θέματα προσωπικού. Άλλες κακές γλώσσες λένε, ότι στο χώρο που θα εξοικονομηθεί στο ΓΕΣ θα μεταφερθεί από το Γουδί η ΑΣΔΥΣ και ο χώρος που είναι εγκατεστημένη σήμερα, θα παραδοθεί αλλού (κράτος ή Δήμο)! Επί του πρακτέου δεν αλλάζει τίποτα, ή μάλλον αλλάζει προς το χειρότερο, όσον αφορά στη λειτουργία του Στρατού και τη ζωή των στελεχών που θα κληθούν να μετακινηθούν τον μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι οικογενειακές τους ανάγκες και ο οικογενειακός προγραμματισμός τους. Και τούτο αποτελεί μία σημαντική παράμετρο που δεν λήφθηκε υπόψη, καθώς το προσωπικό θα πρέπει να μετακινηθεί και μάλιστα χωρίς να αποζημιωθεί, αφού οι μετακινήσεις αυτές θεωρούνται από τον κ. Α/ΓΕΣ μετασταθμεύσεις και όχι μεταθέσεις!

http://www.armynow.net/giati-adeiazei-to-ges-o-alkibiadis-stefanis/

No comments :