14.1.17

«Παιχνίδι με μυστικά κονδύλια. Οι συναλλαγές αστυνομικών-ποινικών και οι 100 περίεργοι πληροφοριοδότες».

Ν.Ι.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Παιχνίδι με μυστικά κονδύλια. Οι συναλλαγές αστυνομικών-ποινικών και οι 100 περίεργοι πληροφοριοδότες».

Εκατοντάδες περίεργοι πληροφοριο­δότες της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ, αλλά και «ωφελιμιστές» αξιωματικοί εξα­φανίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τα μυστικά κονδύ­λια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη! Άνθρωποι πωλούν υπαρκτές και ανύπαρκτες πληροφορίες στην ΕΛ.ΑΣ. για τους «Πυρήνες», τον Βασίλη Παλαιοκώστα, τον Χριστόδουλο Ξηρό και άλλους κατα­ζητούμενους. Από την άλλη πλευρά, διοικητές αστυνο­μικών τμημάτων κρατούν για τον εαυ­τό τους ή μοιράζονται με ιδιώτες τα λεγόμε­να «έξοδα ασφαλείας» που προορίζονται για την αμοιβή των πληροφοριοδοτών.

Παιχνίδια πληροφοριών, «άτυπες συμφωνίες», υποσχέ­σεις ελευθερίας για επικίνδυνους κακοποι­ούς, σκηνοθεσία εγκλημάτων και παράνομες συναλλαγές που μένουν στο σκοτάδι σοβαρών αστυνομικών ενεργειών. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι η ΕΛ.ΑΣ., η ΕΥΠ αλλά και άλλες υπηρεσίες (από το Λι­μενικό έως το ΣΔΟΕ) χειρίζονται ποσά που υπερβαίνουν τα 20-25 εκατ. ευρώ για αμοι­βή περισσότερων από 100 μόνιμων ή και πε­ριστασιακών πληροφοριοδοτών για υποθέ­σεις δολοφονιών, εκβιασμών, λαθρεμπορίας όπλων, ναρκωτικών και τσιγάρων, για οικο­νομικά εγκλήματα κ.λπ. Όμως πολλοί πιστεύ­ουν ότι σε ποσοστό 70%-80% η διαχείριση αυτών των ποσών είναι προβληματική, ενώ ένα μεγάλο μέρος από το παιχνίδι των πλη­ροφοριών είναι «στημένο». Μάλιστα, έχουν υπάρξει έρευνες σε βάρος αστυνομικών για «υφαρπαγή» των μυστικών κονδυλίων, αλλά και καταγγελίες και μηνύσεις από ιδιώτες ότι δεν πήραν λεφτά που είχαν συμφωνήσει.

ΑΜΟΙΒΕΣ.
Προ μερικών μηνών δόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. αμοιβή 1 εκατ. ευρώ σε ιδιώτη που έδειξε το καταφύγιο του πρώην μέλους της «17Ν» Χριστόδουλου Ξηρού στην Ανάβυσσο λίγο πριν αυτός ανατινάξει τις Φυλακές Κορυδαλλού στο πλαίσιο του σχε­δίου «Γοργοπόταμος».
Κρίσιμη πληροφορία για ένα παλιό κρησφύγετο του Νίκου Μαζιώτη, χωρίς όμως οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση, είχε δώσει και ένα σημαντικό άτο­μο από τον επιστημονικό χώρο.
Σημαντικές πληροφορίες για την προέλευση όπλων τρο­μοκρατικών οργανώσεων αλλά και για τους δράστες της απαγωγής του εφοπλι­στή Περικλή Παναγόπουλου φέρεται να είχε δώ­σει επιχειρηματίας από την Πελοπόννησο. Όμως φαίνεται ότι οι αστυνομικοί δεν αποδέχθηκαν τον ρόλο του και μίλησαν για δικές τους επιτυχίες. Με αποτέλεσμα ο επι­χειρηματίας να αρχίσει να μοιράζει εξώδι­κα και αγωγές, στις οποίες ανέφερε, απευ­θυνόμενος στους αστυνομικούς, ότι «εσείς οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι πήρατε βρα­βεία και δεν ξέρω τι άλλο, εγώ καταστράφη­κα. Διότι, για να κερδίσω την εμπιστοσύνη της σπείρας, έκανα αυτό που έκανα και που εσείς γνωρίζετε. Γιατί πίστευα ότι θα κρατή­σετε τη συμφωνία που είχαμε κάνει για τα 3 εκατ. ευρώ». Μια αμοιβή που φαίνεται να ζητά με δικαστικό τρόπο.
Σε θέματα περίεργης διά­θεσης των κονδυλίων για την τρομοκρατία, χαρα­κτηριστική είναι και η περίπτωση της περιβόητης πληροφοριοδότριας της Λουίζης Ριανκούρ (συζύγου στρατιωτικού), στην οποία η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε μεγάλο χρηματικό ποσό για την πλη­ροφορία που υποτίθεται ότι παρείχε για την πραγματική ιστορία με τα μέλη της «17Ν» που είχαν εμφανιστεί στον ομώνυμο δρό­μο των Αμπελοκήπων τον Μάρτιο του 1992. Σύμφωνα με όσα ακολούθησαν, άλλη ήταν η πηγή της πληροφορίας, όμως δημιουρ­γήθηκε εκ των υστέρων η «πληροφοριοδότρια», για να μοιραστεί η αμοιβή στους αστυ­νομικούς.
Έτσι, φροντίζουν να μετατρέψουν την έρευνά τους σε... χρήμα, παρουσιάζο­ντας πληροφοριοδότες της δικής τους επιλο­γής, για να αναφέρουν οι ιδιώτες το κρίσι­μο στοιχείο. Έτσι ώστε να εισπράξουν μέσω του «ψευδοπληροφοριοδότη», που είναι δημιούργημά τους, την αμοιβή.

ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ.
Ακόμη, σειρά πληροφορι­ών δίνουν και κακοποιοί, με κύριο στόχο όχι τα χρήματα, αλλά άλλου είδους ευεργε­σίες από τους αστυνομικούς. Έτσι, λοιπόν, μόνιμο... ακαταδίωκτο εξασφάλισαν Έλληνες κι Αλβανοί ποινικοί που σχετίζονταν με τη «μαφία της Ηλιούπολης», κυκλώμα­τα σωματεμπορίας και ομάδες «μπράβων» για να δώσουν πληροφορίες για περιπτώ­σεις από τη δράση του Κώστα Πάσσαρη μέ­χρι το «συνδικάτο των εκτελεστών» και από τους «νονούς της νύχτας» μέχρι τις κινήσεις του Αλκέτ Ριζάι, του Βασίλη Παλαιοκώστα και άλλων ποινικών.
Κάθε χρόνο η ΕΛ.ΑΣ. δίνει σε ανακριτές και δικαστές της έδρας -με βάση σχετική διάτα­ξη του νόμου- περίπου 40 έως 60 έγγραφα πιστοποίησης ότι ισάριθμοι ποινικοί έχουν δώσει πληροφορίες για υποθέσεις ναρκωτι­κών, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής με­ταχείρισης με βάση σχετικούς νόμους του 2006. Όμως έχει εκτιμηθεί ότι ένα ποσοστό 20%-30% αυτών των πιστοποιητικών «πληροφοριοδοσίας» είναι ύποπτο, ενώ έχουν γίνει τρεις μεγάλες έρευνες από δικαστές για τη διαδικασία. Χωρίς όμως αποτέλεσμα.
  • Επειδή, το όλο σύστημα είναι διάτρητο και εικάζεται βάσιμα ότι μεγάλα ποσά καταλήγουν σε τσέπες απατεώνων, εντός και εκτός των δημόσιων υπηρεσιών.
  • Επειδή, τα ποσά που διατίθενται δεν υπόκεινται ουσιαστικά σε κάποια αξιόπιστη διαδικασία ώστε να πιάνουν τόπο.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
  • 1ον Ποιο είναι το σύστημα και ποιες οι δικλείδες ασφαλείας, που διέπει τις σχέσεις κρατικών υπηρεσιών-πληροφοριοδοτών;
  • 2ον Έχουν παρατηρηθεί κρούσματα κακής διαχείρισης την τελευταία 15ετία; Πόσα, ποια και ποιοι, ενδεχομένως, εμπλέκονται;
  • 3ον Έχουν γίνει, κατά καιρούς, έρευνες για τον ίδιο λόγο; Πόσες, πότε και ποια τα πορίσματα;
  • 4ον Εμπιστεύεσθε τον υπάρχοντα τρόπο διαχείρισης των «μυστικών κονδυλίων»; Αν όχι, τι προτίθεσθε να πράξετε;
http://patrinanea.blogspot.gr/2017/01/blog-post_165.html

No comments :