2.11.16

Βιβλίο: Sniper Training and Employment

Αυτό είναι ένα τεχνικό εγχειρίδιο εκπαιδεύσεως που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και πωλείται σε όλο το κόσμο. Για την ακρίβεια, είναι το τεχνικό εγχειρίδιο υπ’ αριθμόν TC23-14 το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από το US Armorment. Παρότι το βιβλίο είναι από το 1989 έχει κάποιες βασικές αρχές που δεν έχουν αλλάξει μέχρι και σήμερα. Στα Ελληνικά ο τίτλος μπορεί να μεταφραστεί ως «Εκπαίδευση και Χρήση Ελεύθερου Σκοπευτή». Αν ασχολείστε με τις βολές μεγάλων αποστάσεων ή/και σας ενδιαφέρει ο ρόλος του ελεύθερου σκοπευτή είναι ένα εξαιρετικά διδακτικό βιβλίο. Ασφαλώς, είναι στην Αγγλική γλώσσα αλλά είναι απλά γραμμένο ώστε να είναι εύκολα κατανοητό ακόμα και με μέτρια γνώση της γλώσσας. Ενδεικτικά, παραθέτουμε στη συνέχεια τα περιεχόμενα του βιβλίου μεταφρασμένα στα Ελληνικά ώστε να έχετε μία εικόνα του τι μπορεί να βρείτε μέσα σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο εκπαιδεύσεως.

Πρόλογος
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1-1. Ιστορική Αναδρομή
1-2. Αποστολή
1-3. Οργάνωση
1-4. Επιλογή Προσωπικού

Κεφάλαιο 2: Εξοπλισμός
Μέρος Ι: Τυφέκια Ελεύθερου Σκοπευτή
2-1. Σύστημα Τυφεκίου Ελεύθερου Σκοπευτή Μ21
2-2. Σύστημα Τυφεκίου Ελεύθερου Σκοπευτή Μ24
Μέρος ΙΙ: Διόπτρες Σκόπευσης Ελεύθερου Σκοπευτή
2-3. Διόπτρα Αυτόματης Εστίασης
2-4. Διόπτρα Leupold M3A
Μέρος ΙII: Πυρομαχικά
2-5. Ειδικά Βλήματα
2-6. Αβολίδοτα Βλήματα
Μέρος ΙV: Εξοπλισμός Οπτικής Παρατήρησης
2-7. Τηλεσκόπιο Παρατήρησης
2-8. Κυάλια
2-9. Διόπτρα Νυχτερινής Σκόπευσης
2-10. Σύστημα Νυχτερινής Παρατήρησης (AN/PVS-5)
Μέρος V: Ρουχισμός και Επιπρόσθετος Εξοπλισμός
2-11. Παραλλαγή
2-12. Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Κεφάλαιο 3: Σκοποβολή Ελεύθερου Σκοπευτή
3-1. Χρήση των Θεμελιωδών Αρχών Σκοποβολής
3-2. Συνέχιση Βολής
3-3. Αναγνώριση Βολής
3-4. Ρύθμιση Τυφεκίου
3-5. Λαμβάνοντας Υπ’όψιν Κλιματικές Μεταβολές
3-6. Βολή Μίας Σφαίρας
3-7. Αναβολή Λόγω Υψομέτρου ή Ανέμου
3-8. Βολές Προς Κινούμενους Στόχους

Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Πεδίου Μάχης
4-1. Παραλλαγή
4-2. Κάλυψη και Απόκρυψη
4-3. Μετακίνηση και Πλοήγηση στο Έδαφος
4-4. Επιλογή και Κατάληψη Θέσεων Ελεύθερου Σκοπευτή
4-5. Κατασκευή Θέσεων Ελεύθερου Σκοπευτή
4-6. Παρατήρηση και Επιλογή Στόχου
4-7. Εγγραφή Πληροφοριών
4-8. Υπολογισμός Απόστασης

Κεφάλαιο 5: Χρήση Ελεύθερου Σκοπευτή
5-1. Ομάδες Ελεύθερων Σκοπευτών
5-2. Επιθετική Χρήση
5-3. Αμυντική Χρήση
5-4. Χρήση Εναλλαγής
5-5. Χρήση σε Κατοικημένους Τόπους
5-6. Επιχειρήσεις Καταπολέμησης Ελεύθερων Σκοπευτών
Παράρτημα Α: Ασκήσεις Εκπαιδεύσεως Μάχης
Παράρτημα Β: Πρόγραμμα Συντήρησης Ελεύθερων Σκοπευτών
Παράρτημα Γ: Κάρτα Καταγραφής Ελεύθερου Σκοπευτή
Παράρτημα Δ: Μετρήσεις
Παράρτημα Ε: Πίνακες Αναφοράς
Παράρτημα Ζ: Διαταγές Περιπόλου Ελεύθερων Σκοπευτών
Παράρτημα Η: Φόρμες

Γλωσσάριο, Βιβλιογραφία, Περιεχόμενα

Όπως ίσως να γνωρίζετε ήδη, οι ελεύθεροι σκοπευτές δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία. Ενδεικτικά, το σχολείο ελεύθερων σκοπευτών του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού για τις ομάδες SEAL εκπαιδεύει τους ελεύθερους σκοπευτές να δρουν ως μονάδες όταν τα περισσότερα σχολεία του στρατού εκπαιδεύουν ζευγάρια ελεύθερων σκοπευτών. Το ίδιο ισχύει σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και το γράφουμε ώστε να μην έχετε υπερβολικές προσδοκίες από αυτό το βιβλίο. Το τεχνικό αυτό εγχειρίδιο είχε σχεδιαστεί για τους ελεύθερους σκοπευτές του πεζικού από τον Αμερικανικό στρατό και άρα αντικατοπτρίζει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, όπως πχ. το κεφάλαιο «Εξοπλισμός», είναι αρκετά παρωχημένο για τα περισσότερα σύγχρονα σχολεία ελεύθερων σκοπευτών. Από την άλλη, θέματα όπως τεχνικές και τρόποι χρήσης ελεύθερων σκοπευτών, παρότι έχουν εξελιχθεί πολύ από τότε, συμπεριλαμβάνουν και όσα αναφέρονται σε αυτό το μικρό τεχνικό εγχειρίδιο. Περιέχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που σε συνδυασμό με κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να είναι καλές πρακτικές τόσο στους επαγγελματίες του χώρου όσο και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με βολές μεγάλων αποστάσεων όπως πχ. κυνηγοί (ένα παράδειγμα είναι το κυνήγι μεγάλων αποστάσεων σε οργανωμένες λέσχες στη Νότια Αφρική όπου οι κυνηγοί κάνουν βολές σε αποστάσεις άνω των 1200 μέτρων).

https://defensegr.wordpress.com/

No comments :