25.1.20

Η κλιματική κρίση, το Νταβός και το "διάβημα των 820"

Πρόσφατα διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Οικονομικό Συνέδριο στο Νταβός της Ελβετίας. Σε αυτό συμμετείχαν πολιτικοί ηγέτες και επιστήμονες από πολλές χώρες. Στο συνέδριο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την αποκαλούμενη κλιματική κρίση. Με αφορμή το συγκεκριμένο συνέδριο, 820 επιστήμονες από 35 χώρες (μεταξύ αυτών και από Ελλάδα) απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Συνεδρίου του Νταβός Borge Brende, με την οποία διακηρύττουν ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή τους οι 820 επιστήμονες αναφέρουν ότι, παρά την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης, τα τελευταία περίπου 150 χρόνια έφεραν μια άνευ προηγουμένου βελτίωση της ποιότητας και της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής παντού στον πλανήτη μας. Για παράδειγμα, η φτώχεια δεν ήταν ποτέ σε τόσο χαμηλό επίπεδο όσο σήμερα. Και τα στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι – χάρη σε έξυπνες πολιτικές προσαρμογής – ο αριθμός των θανάτων από φυσικές καταστροφές έχει μειωθεί δραστικά. Δεν υπάρχει πλανητική έκτακτη ανάγκη, κλιματική ή οτιδήποτε.

Η κλιματική κρίση υπάρχει μόνο στα (θεωρητικά) μοντέλα των υπολογιστών. Η ανθρώπινη κοινότητα των επιστημόνων μπορεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί για το καλύτερο για όλους, σε πολλαπλά μέτωπα – όπως και για καλύτερη κατανόηση του κλίματος και γνώση της προσαρμογής στις αλλαγές. Μια ολέθρια συνέπεια του τεχνητού πανικού που επάγεται από τα κλιματικά μοντέλα είναι η εγκατάλειψη βασικών στοιχείων των επιτυχημένων, αξιόπιστων και χαμηλού κόστους ενεργειακών συστημάτων μας. Αυτά αποτελούν τη βάση για την ποιότητα και τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Η ενεργειακή απορρύθμιση θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε οικονομική ύφεση και αύξηση της φτώχειας, ιδιαίτερα σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ. Ως εκ τούτου, ο λεγόμενος «μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» είναι μια ανεύθυνη πολιτική. Το θεμέλιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι η προσαρμογή στην εξέλιξη του κλίματος.

Παρά την έντονη πολιτική ρητορική, οι επιστήμονες προσκάλεσαν όλους τους ηγέτες να αποδεχθούν την πραγματικότητα ότι δεν υπάρχει έκτακτη κλιματική ανάγκη. Υπάρχει επαρκής χρόνος για να αξιοποιηθεί η επιστημονική πρόοδος ώστε να συνεχιστεί η βελτίωση της κοινωνίας. Οι επιστήμονες προσκάλεσαν τους παγκόσμιους ηγέτες να οργανώσουν μία από κοινού εποικοδομητική, ανοιχτή συνάντηση μεταξύ παγκόσμιας κλάσης επιστημόνων και από τις δύο πλευρές της συζήτησης για το κλίμα. Σύμφωνα με τους 820 επιστήμονες που συνυπέγραψαν την επιστολή, ένα τέτοιο γεγονός θα είναι σύμφωνο με την αρχαία ακλόνητη αρχή ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ακούγονται ολόπλευρα: Audiatur et altera pars («Θα πρέπει να ακουστεί και η άλλη πλευρά»).

Σ. Καμενόπουλος

No comments :