4.2.19

Ιωάννης Μάζης: Πώς μπορεί να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών - Η λύση τώρα, είναι η ονομασία ολόκληρης της Μακεδονίας ως «Αρχαία Μακεδονία»

Το μόνιμο ερώτημα του οποίου γίνομαι συχνότατα δέκτης είναι: «Εάν η Συμφωνία κυρωθεί εις το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι δυνατόν να ακυρωθεί;».

H απάντηση, κατά την κρίση μου, είναι καταφατική. Απαιτείται σθεναρά πολιτική απόφαση από την επόμενη κυβέρνηση μέσω διευρυμένης κοινοβουλευτικής συνεργασίας και συνθέσεως από κόμματα του «δημοκρατικού τόξου». Χρειάζεται ενεργό και σύντονη διπλωματική δράση, πίστη εις τον στόχον και αξιοποίηση κάποιων σημαντικών παραλείψεων και σφαλμάτων που ενετοπίσθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαπραγματεύσεως. Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να τεθούν σοβαρά υπόψη ώστε να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Αφενός η παραβίαση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913. Αφετέρου οι παραλείψεις και τα σφάλματα προερχόμενα από το ίδιο το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, κρινόμενον βάσει της Συνθήκης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών του 1969.

Συγκεκριμένα, τα ιστορικά-διπλωματικά σημεία ακυρότητας της Συμφωνίας είναι τα εξής:

1) Η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει το Πρωτόκολλον των Αθηνών, την Ελληνο-Σερβική Συμφωνία και το Οριοθετικόν Πρακτικόν Βενιζέλου - Πάσιτς του 1913.
2) Η ύπαρξη και δημιουργία των Σκοπίων κινείται εις απολύτως αντίθετον τροχιάν από τα οριζόμενα από τη Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913. Εκ της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913, αλλά και άλλων ιστορικών γεγονότων, ουδαμώς προκύπτει η ύπαρξη κρατικής οντότητος μεταξύ των ελληνοσερβικών συνόρων υπό την επωνυμίαν «Μακεδονία». Εξάλλου, η σταλινο-τιτοϊκή πολιτική ήταν εκείνη που την εδημιούργησε αλλά ας μη μακρυγορούμε για πράγματα τα οποία είναι γνωστά τοις πάσι.
3) Τα σύνορα των Σκοπίων με την Ελλάδα δεν έχουν τη δέουσα νομική κατοχύρωση.
4) Η Ελλάδα έχει ιστορικά, εδαφικά και μειονοτικά δικαιώματα επί του Νοτίου Τμήματος των κρατογενετικού τεχνήματος Σκοπίων, το οποίο αποτελεί την αλύτρωτη, ελληνική Βόρεια Μακεδονία.
5) Η οιαδήποτε νομιμοποίηση ή αναγνώριση ή ονομασία, όπως και τα όρια των συνόρων του εκ τεχνηματικής κρατογενέσεως προκύψαντος αυτού κρατιδίου, πρέπει να καθορισθούν μέσω Βαλκανικού Συμφώνου, με την υπογραφή Σερβίας και Ελλάδος και την προσυπογραφή του από τα Σκόπια. Αλλωστε, η Βουλγαρία έσπευσε ήδη να υπογράψει Συνθήκη Φιλίας με το κρατίδιο, επιλύοντας προς όφελός της διμερή θέματα όπως το θέμα της Μακεδονικής Εθνικότητος, την οποίαν δεν αναγνωρίζει ως πραγματικώς υφισταμένην.
6) Σε επίπεδο διεθνούς δικαίου υπάρχει παραβίαση μιας σειράς άρθρων της Συνθήκης της Βιέννης του 1969. Ενδεικτικά, πρόκειται για την εξεταστέα παράβαση των Αρθρων 49 (Απάτη) και 50 (Δωροδοκία αντιπροσώπων του κράτους) στα Σκόπια. Πρόκειται για την περίπτωση της επισήμου καταγγελίας του Ρώσου ΥΠΕΞ Λαβρώφ. Η Ρωσία όμως μετέχει ως μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίον και βάσει της 845/18-06-1993, §3 αποφάσεως του Σ.Α./ΟΗΕ «...αποφασίζει να επανέλθει στην εξέταση της υποθέσεως υπό το φως του περιεχομένου της Εκθέσεως».
7) Επίσης, υπάρχει σαφής παράβαση του Αρθρου 60 και δυνατότητα εκ του Αρθρου 54. Θα συμφωνήσω απολύτως με τη νομικό Σοφία Νικολάου αναφορικώς με το ότι στο κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών αναφέρεται ρητώς ότι η ΠΓΔΜ θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018. Η ρήτρα όμως αυτή δεν ικανοποιήθηκε, διότι το 2018 παρήλθε άπρακτο ως προς την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου, μη έχον εισέτι ολοκληρώσει και κυρώσει το μέρος των συνταγματικών αλλαγών που απαιτούν οι Πρέσπες και βάσει της Συνθήκης της Βιέννης. Συμφώνως λοιπόν προς το Αρθρο 60, όπου και τίθεται το ζήτημα της «ουσιώδους παραβιάσεως», προκύπτει το δικαίωμα της Ελλάδος να θεωρήσει τη συμφωνία λήξασα ή να αναστείλει την εφαρμογή της.

Αν και ο χώρος δεν επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω σημείων, ωστόσο οποιαδήποτε πιθανή νέα διαπραγμάτευση θα πρέπει να λάβει σοβαρώς υπόψη τα ανωτέρω και να τα τοποθετήσει εις την τράπεζα των διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια. Μόνον έτσι θα υπάρξει κοινώς αποδεκτή λύση για τους λαούς των δύο πλευρών, αλλά κυρίως για τον ελληνικό λαό ο οποίος μέχρι στιγμής ουδέποτε ηρωτήθη.

Ο Ιωάννης Μάζης είναι καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

https://www.protothema.gr/blogs/ioannis-mazis/article/861246/pos-borei-na-akurothei-i-sumfonia-ton-prespon/

Η λύση τώρα αυτή δεν είναι άλλη από την ονομασία ολόκληρης της Μακεδονίας ως «Αρχαία Μακεδονία», με την άμεση κατάργηση όλων των γεωγραφικών διαχωρισμών που υπάρχουν (Δυτική, Ανατολική και Κεντρική), προτού υποβιβασθεί σε «Νότια Μακεδονία», αφού έχει πια δρομολογηθεί η Βόρεια.

Tα πλεονεκτήματα αυτής της λύσης, είναι τα εξής:

(1) Θα αποφύγουμε τον κίνδυνο να ονομαστεί η Μακεδονία «Νότια Μακεδονία», κατοχυρώνοντας την ονομασία «Αρχαία Μακεδονία» και στα αγγλικά «Ancient Macedonia», όπως στα σχέδια χαρτών. Η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» δεν είναι αυτοτελής γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι γεωγραφικός ετεροπροσδιορισμός ως προς κάτι άλλο που με λογική συνέπεια είναι η «Νότια Μακεδονία». Και δεν μπήκε τυχαία. Μπήκε σκόπιμα για να δημιουργήσει μελλοντικό γεωπολιτικό πρόβλημα και για να κάνουν πολιτικά παιχνίδια οι διεθνείς «προστάτες». Επομένως εμείς πρέπει να σπεύσουμε και να ακυρώσουμε αυτόν τον κίνδυνο, αυτό-ονομάζοντας το άλλο μέρος του ετεροπροσδιορισμού ως «Αρχαία Μακεδονία», αντί για το «Νότια Μακεδονία» το οποίο υπονοείται έμμεσα από τη Συνθήκη.

(2) Θα εκνευρίσει τους Σκοπιανούς και θα τους ωθήσει σε σπασμωδικές κινήσεις και παραβιάσεις τη Συνθήκης, κάτι που θα μας βοηθήσει στην εύκολη λύση της ή ακόμα και στην ακύρωσή της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνοι που θέλησαν να στήσουν τη «Μακεδονία του Αιγαίου» στήριξαν όλη την προπαγανδιστική τους προσπάθεια πάνω στο μύθευμα ότι, οι Σκοπιανοί είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων. Επομένως ο ιστορικά ορθός χαρακτηρισμός της Μακεδονίας μας ως «Αρχαίας Μακεδονίας» θα δημιουργήσει εκνευρισμό στην σκοπιανή ελίτ και θα την οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις.

(3) Θα έχουμε την ευχέρεια να μετονομάσουμε αντίστοιχα όλες τις ονομασίες κτιρίων (Πανεπιστήμιο, αεροδρόμιο, υπουργείο κλπ) με τον ανωτέρω επιθετικό προσδιορισμό, αλλά και προϊόντα με αυτή την ονομασία, αποφεύγοντας διεθνή σύγχυση. Διαφορετικά, πέρα από το «Νότια Μακεδονία», θα υπάρξουν και οικονομική σύγχυση και εμπορικά προβλήματα.

(4) Θα διατηρήσουμε όλα τα οφέλη του τουρισμού, αφού ολόκληρος ο πλανήτης θα γνωρίζει πως αν θέλει να δει αρχαιότητες, θα πρέπει να έρθει στην πηγή, στην «Αρχαία Μακεδονία».

(5) Θα διατηρήσουμε αλώβητη την αρχαία ελληνική ιστορία μας και θα είναι πάντα ταυτισμένη με τη συγκεκριμένη ελληνική γεωγραφική περιοχή.

(6) Δύσκολα θα επιχειρηθεί, με ενίσχυση των ξένων «προστατών», η διακινδύνευση και η αρπαγή εδαφών της Μακεδονίας μας, όταν διεθνώς θα ορίζεται πολιτιστικά ως ένας αρχαίος ελληνικός χώρος.

(7) Τέλος, το σημαντικότερο, η συγκεκριμένη ενέργεια καλύπτεται απόλυτα από τα άρθρα 3 παρ. 1 και 7 παρ. 1, 2 και 3 της υπογραφείσας Συνθήκης των Πρεσπών και έτσι κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για παραβίαση της συνθήκης

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΧΑΣΑΠΗ ΕΔΩ: https://hassapis-peter.blogspot.com/2019/01/blog-post_357.html

1 comment :

Anonymous said...

Η λύση για τη Μακεδονία
https://analyst.gr/2019/02/03/i-lisi-gia-ti-makedonia/

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ! Ντοκουμέντα και βίντεο
https://makedonikokomma.blogspot.com/2019/01/to-arthro-poy-stamataei-ta-skopia-sto-nato.html