3.1.19

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο ...Παιδείας(;;;)

1. To Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καταργείται και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, οι οποίοι, δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας καταργείται και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

3. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
γ) Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
δ) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
η) Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας,
θ) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Το Γενικό Τμήμα καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.

4. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Φυτών,
β) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων, με έδρα την Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
δ) Γενικό, με έδρα την Αθήνα,
ε) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών των Ζώων,
στ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής.
ζ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων και Διατροφής.

5. Οι σπουδαστές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου εισάγονται στα ανωτέρω Τμήματα ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων ως εξής:
Α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής καλλιτεχνικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων. Τα μαθήματα αυτά βαθμολογούνται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα. Για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση» και «Μουσική Αντίληψη» με τους εξής συντελεστές:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» ανάγεται στο 30% της τελικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου ανάγεται στο 10% της τελικής βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο καλλιτεχνικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%)

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ  ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΡΟΥΝ ΤΟΛΜΗΡΑ ΛΟΓΩ ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΛΩΣΕΩΝ. ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΠΛΑ ΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΥΝ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΛΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ , ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΝΑΝ ...ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ. "ΠΡΑΣΙΝΕΣ"  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ. ΟΥΤΕ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ - ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΑΥΚΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΛΕΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ ΩΣΤΕ ΝΩΡΙΣ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ή ΟΧΙ.  ΑΥΤΗ Η ΣΤΡΕΒΛΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ (ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΣΑΚΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΣΜΟΣ ΤΩΝ "ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ" ΕΧΕΙ ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΟΠΟΥ ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 500 ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΜΕ.

ΕΙΝΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΗΚΩΝΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ (ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ). ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΑΛΛΟ 50% ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΩΛΟΧΑΡΤΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ... 

ΓΡΑΦΑΜΕ ΩΣ ΙΣΧΥΣ: "ΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ, ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ (π.χ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕΙ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΕΙ) ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ. ΔΗΛ ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ. ΟΙ ΜΕΝ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ 3 ΕΤΗ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ 6. ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ 3-4 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  (ΦΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ) ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18 ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΦΟΣΟΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΕ. ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΙ."

1 comment :

Anonymous said...

Δηλαδή μπήκες σε ΤΕΙ και τελειώνεις ΑΕΙ!!!!
Η ταφόπλακα της παιδείας μπήκε όταν έκαναν πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη και χωριό, ώστε όλοι να έχουν πτυχίο...
Τώρα όλοι θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις και όλοι θα έχουν πτυχίο και όλοι θα γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι!!!
Ελλάς το μεγαλείο σου... Να δω ποιός θα δουλεύει για να πληρώνονται όλοι αυτοί οι κηφήνες...
Α.Α.