18.10.17

Διαβιβάσθηκε στη Βουλή ποινική δικογραφία που αφορά Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών

Τι και ποιους αφορά αυτή η δικογραφία που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια της βουλής στις 5 Οκτωβρίου 2017 ;;;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ : “ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ΄, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

"Πριν προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-9-2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών."

https://justiceforgreece.wordpress.com/

No comments :