23.1.17

Καστοριά: Στην Κρεπενή, αποκαλύφθηκαν τρεις νεκροπόλεις με πλούσια κτερίσματα.

Η πρώτη ανάγεται στην πρώιμη εποχή του σιδήρου(8ος και 7ος αιώνας π.Χ) η δεύτερη στην αρχαϊκή εποχή (6ος αιώνας π.Χ) και η τρίτη, στην ελληνιστική περίοδο( 4ος αιώνας π.Χ). Έχουμε μια διαχρονία με αυτές τις νεκροπόλεις η οποία μας δίνει τα απόλυτα στοιχεία ότι τουλάχιστον πάντα η παραλίμνια περιοχή της λίμνης είχε μια διαχρονική κατοίκηση. Ήδη και από περιηγητές του 19ου αιώνα, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τότε ακόμα αρχαιότητες που ήταν ορατές. Βέβαια, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον ίσως είναι ότι κατοικούνταν η περιοχή από την περίοδο της 6ης χιλιετίας (φαίνεται αυτό από τον λιμναίο νεολιθικό οικισμό) και τώρα φτάνουμε με απόλυτα ευρήματα, δηλαδή τεκμηριωμένα αρχαιολογικά και μέχρι τουλάχιστον στον 4ου αιώνα στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Βέβαια, στην ίδια περιοχή, έχουμε ευρήματα των βυζαντινών χρόνων. Είναι λοιπόν δεδομένη πλέον μια διαχρονία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ίδια τα ευρήματα τα οποία μας παραπέμπουν στο ότι υπάρχει ένα οικιστικό σύνολο και για τις τρεις νεκροπόλεις. Πολύ κοντά τους πρέπει να υπήρχε ένα οικιστικό σύνολο για την καθεμία. Άρα, βλέπετε ότι έμμεσα τα ευρήματα διηγούνται, αφηγούνται, ή δημιουργούν, επιμηκύνουν, εμπλουτίζουν το πάζλ των δεδομένων που έχουμε τις περιοχές.

Επιστημονικά τα ευρήματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Επεκτείνουν τα δεδομένα της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά και τις τρεις περιόδους κυρίως αυτή των αρχαϊκών χρόνων για τους αρχαϊκούς χρόνους και τους πρώιμους ελληνιστικούς, της Κεντρικής Μακεδονίας, ή άλλων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας πχ., της Κοζάνης και της Φλώρινας. Είναι δεδομένο ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και όσο μελετώνται θα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Παρατηρήσεις που κάνω επί του υλικού δείχνουν ότι έχουμε και τοπικά εργαστήρια παραγωγής αντικειμένων, είτε αυτά είναι κεραμικά, τα οποία μιμούνται πρότυπα εισαγωγών είτε από την Κόρινθο, είτε από άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά εμπλουτίζεται και αυτό το στοιχείο και για τους ελληνιστικούς χρόνους. Κάτι τρέχει στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ένας δεδομένος χώρος δηλαδή πια, όπου έχουμε μια εντοπιότητα εργαστηρίων παραγωγής και βέβαια συνδημιουργίας με τους υπόλοιπους χώρους είτε είναι το βασίλειο των Μακεδόνων, είτε παλαιότερες περίοδοι των απαρχών της πόλεως κράτους. Είναι καινούργια δεδομένα όμως. Μας επιτρέπουν τα ευρήματα της Κρεπενής, ν’ αρχίσουμε να τα συζητάμε. Κάτι που το φανταζόμασταν, το υποψιαζόμασταν, το έχουμε όμως πια», υπογράμμισε η κ. Στρατούλη και κατέληξε τονίζοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση είτε από πλευράς Πολιτείαςείτε ακόμη και από χορηγίες για τη συνέχιση των ανασκαφών.

https://fouit.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ:

No comments :