11/06/2016

Αγωγός East-Med: Συμφωνία Συνεργασίας ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ και Noble

Η ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. και η Noble Energy International Ltd υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας, με σκοπό την υποστήριξη της οριστικοποίησης των δραστηριοτήτων που προηγούνται της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design - FEED) του αγωγού East-Med, και την εκτίμηση της βιωσιμότητάς του, ως μίας από τις πιθανές επιλογές εξαγωγής σημαντικού μέρους των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της περιοχής. Το έργο «Αγωγός East-Med» αποτελεί ένα Έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος και οι εν εξελίξει δραστηριότητες ανάπτυξής του υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europ eFacility - CEF).

Σύμφωνα με το «Έθνος», η ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ Α.Ε. και η EDISON, εμπλέκεται στην ανάπτυξη 3 μεγάλων αγωγών φυσικού αερίου: του αγωγού Ποσειδών, του αγωγού IGB και του αγωγού East-Med, τα οποία έχουν όλα ανεξαιρέτως χαρακτηριστεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τον Υπ´αριθ. 2016/89 Κανονισμότης Ευρωπαϊκής Επιτροπής), λόγω της συνεισφοράς τους στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης οδεύσεων και πηγών προμήθειας φυσικού αερίου. Το έργο Eastern Mediterranean (East-Med) είναι ένας υποθαλάσσιος / χερσαίος αγωγός, μήκους περίπου 1.900 χιλιομέτρων, ο οποίος συνδέει απ’ ευθείας τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης. Το Έργο, επί του παρόντος, σχεδιάζεται να μεταφέρει έως 16 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Bcm/y) ετησίως από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης (Κύπρος και Ισραήλ), καθώς και από πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο αγωγός, σε συνδυασμό με τους αγωγούς Poseidon και IGB, θα μπορεί να προμηθεύσει αέριο στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο έχει λάβει το έτος 2015 Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF), κεφάλαια αναγκαία για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων, που προηγούνται της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής (Front End Engineering Design - FEED) του έργου. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνονται οι προ της Μελέτης Εφαρμογής μελέτη, από κοινοπραξία μεγάλων μελετητικών εταιρειών (IntecSea και C&M Engineering), καθώς και από την παγκοσμίου κύρους εταιρείαοικονομικών μελετών και παροχής πληροφοριών IHS. Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι το έργο είναι τεχνικά εφικτό, διαθέτει την πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία και αποτελεί μια οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την εξαγωγή φυσικού αερίου.

http://cyprustimes.com/index.php?id=48286

No comments :

Post a Comment