21/04/2021

Κίνα: Ετήσια αύξηση 81% κατέγραψαν οι ξένες επενδύσεις το 2020

Σύμφωνα με αναφορά, της αρμόδιας αρχής οικονομικών συναλλαγών με το εξωτερικό (SAFE), η Κίνα...
 • Προσέλκυσε την προηγούμενη χρονιά, ξένες επενδύσεις 520,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση 81% από το 2019,
 • Επί τη βάσει της σταθερής οικονομικής ανάκαμψης και του βελτιωμένου επιχειρηματικού κλίματος, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην κινεζική ενδοχώρα αυξήθηκαν κατά 14% το 2020.
 • Την ίδια χρονιά, οι κινεζικές κινητές αξίες κατέγραψαν καθαρές εισροές από εξωτερικά κεφάλαια 254,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ετήσια αύξηση 73%. Οι καθαρές εισροές στα κινεζικά ομόλογα αυξήθηκαν κατά 86% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά στα 190,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αυτές στους μετοχικούς τίτλους έφτασαν στα 64,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με ετήσια αύξηση 43%.
Η ίδια αναφορά, απέδωσε τη σημαντική αύξηση των κινητών αξιών εξωτερικού της Κίνας, στις προοπτικές θετικής οικονομικής ανάπτυξης, στη συνετή οικονομική πολιτική, αλλά και στο υψηλού επιπέδου άνοιγμα της χρηματοοικονομικής αγοράς.

ΑΜΠΕ

1 comment :

 1. Anonymous21/4/21 14:31

  21 Απριλίου 2021

  Ελληνικέ λαέ!

  Με βαθείαν συνείδησιν των ευθηνών μου έναντι ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας ΠΕΡΣΙΝΑΣ αναρχικάς εκδηλώσεις TRAFFICKING μίας οργανωμένης μειοψηφίας ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΟΡΩΝΟΕΠΟΙΚΩΝ, να κυρήξω τον ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ νόμον καθ’ άπασαν την επικράτειαν προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ τάξεως.
  Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν LOCKDOWN KAI "ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ" δια να οδηγήσω την χώραν προς ομαλήν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΝ δημοσίαν ζωήν.

  Δια την Επαναστατικήν Λαική Κυβέρνηση

  Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Χώρου

  ReplyDelete