2.1.19

Η εκπαίδευση S.T.E.M (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Η επανάσταση της γνώσης είχε επιπτώσεις και άλλαξε ραγδαία τις απαιτήσεις στην εκπαίδευση. Φυσικά σήμερα πλέον είναι απαραίτητες για τον καθένα βασικές γνώσεις Πληροφορικής και των τεχνολογιών της πληροφορίας. Όμως, μια άλλη πολύ σημαντική τάση είναι η ανάγκη συνδυασμένης χρήσης αυτού που στις ΗΠΑ ονόμασαν S.T.E.M (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει την συνδυασμένη χρήση γνώσεων από όλους αυτούς τους τομείς.
  • Την επιστημονική γνώση για να καταλάβουμε και να προβλέψουμε τα φαινόμενα. 
  • Την τεχνολογική γνώση που επιτρέπει να παράγουμε και να δρούμε ανταποκρινόμενοι σε κριτήρια αποτελεσματικότητας και ποιότητας.
  • Την τεχνική γνώση που εφαρμόζει επιστημονική αλλά και καθαρά εμπειρική γνώση για να κατασκευάσουμε τεχνουργήματα.
  • Την μαθηματική γνώση που δίνει τα μοντέλα και τις βάσεις για να σκεπτόμαστε σωστά.
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί εργατικό δυναμικό που όχι μόνο κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές και μαθηματικές γνώσεις, αλλά και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία και την κοινωνική ζωή.

Σήμερα τα S.T.E.M είναι προτεραιότητα στην εκπαίδευση των προηγμένων χωρών που αλλάξαν ριζικά τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα για να τα προσαρμόσουν στις νέες ανάγκες. Σημαντικές δράσεις για την διδασκαλία των S.T.E.M αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ομπάμα, κινούμενες από το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος των ΗΠΑ σε σχέση με πολλούς δείκτες:
  • Υπεροχή των φοιτητών άλλων χωρών στα S.T.E.M, όπως διαφαίνεται από διεθνείς διαγωνισμούς και στατιστικές.
  • Την διαπίστωση ότι πάνω από τα μισά πανεπιστημιακά διπλώματα στην Ιαπωνία και την Κίνα ήταν σε θετικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού, ενώ μόνο το ένα τρίτο στις ΗΠΑ.
  • Την διαπίστωση ότι τα ασιατικά και ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα παράγουν πολύ περισσοτέρους επιστήμονες μηχανικούς παρά τα αμερικανικά.
  • Τέλος, άλλες σημαντικές διαπιστώσεις είναι ότι η αγορά εργασίας στα STEM αυξάνει πολύ γρηγορότερα από τα άλλα επαγγέλματα. Και φυσικά ότι οι μισθοί σε STEM επαγγέλματα είναι σημαντικά υψηλότεροι.

Βασική ιδέα στο όραμα των STEM είναι η ολοκλήρωση των γνώσεων και η συνδυασμένη χρήση τους. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό με επαρκή κατάρτιση για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η εκπαίδευση δίνει βαρύτητα στην μάθηση μέσα από την λύση προβλημάτων (Problem-based learning). Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βάζει τους διδασκόμενους μπρος σε όχι καλώς ορισμένα προβλήματα, όπως αυτά που θα αντιμετωπίσουν στην ζωή τους και που επιδέχονται πολλαπλές λύσεις. Έτσι ο μαθητής δεν μαθαίνει παθητικά αλλά αναζητεί ενεργώς την γνώση που είναι αναγκαία για την επίλυση των προβλημάτων του.Η εφαρμογή αυτής της ιδέας απαιτεί φυσικά την κατάλληλη οργάνωση της διδασκαλίας σε μικρές ομάδες και την αποστασιοποίηση του εκπαιδευτή που παίζει ένα ρόλο διαμεσολαβητή και καθοδηγητή.

Επίσης η εκπαίδευση των STEM δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό (design). Αυτός είναι μια διαδικασία που ξεκινά από δεδομένες ανάγκες που κατ’ αρχήν μεταφράζονται σε τεχνικές απαιτήσεις. Από αυτές μηχανικοί αναπτύσσουν τα σχέδια για την κατασκευή ενός τεχνουργήματος που τις ικανοποιούν. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνεις ένας καλός σχεδιαστής είναι δύσκολο να διδαχθούν. Τέτοιες είναι η κατανόηση και ανάλυση των αναγκών και η πραγμάτωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικοοικονομικούς περιορισμούς όπως κόστος, χρηστικότητα και φυσικές ιδιότητες των υλικών. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες καλλιεργούν, επίσης, τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες ομάδες.

Σήμερα η πατρίδα μας αναζητεί τον δρόμο για μια έξοδο από το τούνελ της κρίσης, μιαν αναγέννηση. Σ’ αυτή την προσπάθεια είναι κοινή συνείδηση ότι πρέπει να απαντήσουμε θαρραλέα στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνία της γνώσης. Τόσο όσον αφορά τον εκσυχρονισμό της εκπαίδευσης όσον και την ανάπτυξη στηριγμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Ιωσήφ Σηφάκης

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: Καλώς τα γράφετε Κε Σηφάκη, πλην όμως ξεχνάτε πως στην Ελληνική Δημοκρατία και με την παρούσα διακυβέρνηση (και δυστυχώς, όχι μόνον με αυτήν), όλα αυτά θεωρούνται "ΤΕΧΝΟΦΑΣΙΣΜΟΣ" , όπως πολλάκις μας έχουν εξηγήσει επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες με χιλίαδες ψηφοφόρους - υποστηρικτές έκαστος. 
Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που στοχοποιήθηκε στις χώρες που τώρα διαπρέπουν στην εκπαίδευση S.T.E.M, στην Ελλάδα μεγαλώνει και επεκτείνεται. Οι νέες γενιές Ελλήνων είναι περισσότερο ψηφιακά αναλφάβητες από ότι οι δύο προηγούμενες, αν και με ευκολία χειρίζονται συσκευές - μικροσυσκευές (gadgets).
Όσο για την μηχανική, μηχανολογία, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έχει μείνει σε πρακτικές του '80-'90. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας μηχανικός που γνωρίζει τη χρήση μιας εφαρμογής όπως το ... AutoCad θεωρείται από τους υπόλοιπους συναδέλφους του, ως "ειδικός στους υπολογιστές". Τέτοια τα χάλια ... της συντριπτικής πλειοψηφίας των μηχανικών (πλην αυτών που ασχολούνται με τους υπολογιστές).
Η μαθηματική επιστήμη, την οποία εγώ και άλλοι θεωρούμε ως γνήσια φιλοσοφία στο θεωρητικό σκέλος της,  ευτυχώς αναπτύσσεται και νέοι Έλληνες με υψηλή ευφυία, την επιλέγουν ως βασική επιστήμη τους, όχι για την ανύπαρκτη επαγγελματική αποκατάσταση τους, αλλά για το ...γαμώτο. Όσοι επιλέγουν την εφαρμοσμένη μορφή της, εκεί δυστυχώς εμφανίζεται η ..."εθνική παράλυση" του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Πάντως, όλο και λιγότεροι νέοι Έλληνες στρέφονται στα μαθηματικά με αποτέλεσμα να εισάγονται ακατάλληλοι με βαθμούς ακόμη και πολύ κάτω του 15. Αυτό δείχνει και το μέλλον αυτής της επιστήμης στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα ανθούν μόνον οι κοινωνικές επιστήμες σε όλες τις εκφράσεις και τις εκφάνσεις τους, παρέα με τις αποκαλούμενες "ανθρωπιστικές",  υγείας και εκπαίδευσης. Όλοι οι απόφοιτοι αυτών των σχολών σήμερα, είναι παντελώς ακατάλληλοι, όχι να βοηθήσουν ή να διδάξουν άλλους, αλλά απλά να οργανώσουν τις δικές τους σκέψεις και σε αυτούς περιλαμβάνω και τους αποφοίτους νομικών και οικονομικών-λογιστικών σχολών. (οι τελευταίοι διασώζωνται εν μέρει λόγω του αυστηρού πλαισίου που ασκούν το επάγγελμα τους. Έχουν τον δηκονομικό-φορολογικό "μπούσουλα" , πρέπει κάποιος να είναι τελείως αποβλακωμένος για να τα σκατώσει).
Η ελληνική δημοκρατία χρειάζεται μια συνεχή 25ετία συνειδητής επιδίωξης πάταξης του ψηφιακού αναλφαβητισμού πριν κάν επιχειρήσει να ασχοληθεί με S.T.E.M Τα μαθηματικά και η γλώσσα (όχι σε αυτήν την άθλια τωρινή μορφή της, αλλά στην καθαρεύουσα ή ακόμη καλύτερα στην αποκαλούμενη αρχαίζουσα) έπρεπε να  είναι προαπαιτούμενα οποιασδήποτε επαγγελματικής επιστημονικής επιδίωξης. Μαζί χτίζουν την Λογική με την οποία όλοι έχουμε πάρει διαζύγιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς αυτά τα δυό μαζί δεν γίνεται να οργανώσουμε τις σκέψεις μας, ούτε να συννενοηθούμε μεταξύ μας, άρα δεν γίνεται να συμβιώσουμε πόσο μάλλον να δουλέψουμε μαζί για να φτιάξουμε την πατρίδα μας.

1 comment :

Anonymous said...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ...ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΔΕΣ,ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΚΟΥΤΟΥΚΙΑ ΣΤΡΙΒΟΝΤΑΣ ΣΤΡΙΦΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ,ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,ΔΕΙΛΑ ΔΕΙΛΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Η 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η/Υ.ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΑΥΤΑ;;;ΟΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣ ΜΠΟΥΝΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ.

-ΔΗΜΗΤΡΑ-