10.8.18

ΕΚΤ: Τέλος το waiver για τις ελληνικές τράπεζες

Επίσημο τέλος στην πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στο φθηνό χρήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δίνει με σημερινή της ανακοίνωση η ΕΚΤ, επικαλούμενη τη λήξη του ελληνικού προγράμματος στις 20 Αυγούστου. Όπως ήταν αναμενόμενο η ΕΚΤ θεωρεί ότι από την 21η Αυγούστου η Ελλάδα δεν πληροί τα κριτήρια για να ισχύει το waiver, η παρέκκλιση δηλαδή μέσω της οποίας οι ελληνικές τράπεζες μπορούσαν να δίνουν ελληνικούς τίτλους ως ενέχυρα για τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Το waiver αποτελούσε στην ουσία μια εξαίρεση για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, με αποτέλεσμα από την 21η Αυγούστου να ισχύει ότι ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες και οι ελληνικοί τίτλοι να παραμένουν εκτός της λίστας επιλεξιμότητας της ΕΚΤ μέχρι να αποκτήσουν επενδυτική διαβάθμιση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελλάδα να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
2. Στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
3. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία παύουν να υπόκεινται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΚΤ: https://www.liberal.gr/admin/uploads/EKT_waiver.pdf

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ:  https://isxys.blogspot.com/2018/08/ela-emergency-liquidity-assistance-625.html

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Ενώ η Ελλάδα έχει αναλάβει όλες τις δεσμεύσεις και θα συνεχίζει τις θυσίες, δεν θα παίρνει φθηνό χρήμα για να θεωρείται «έξω από τα Μνημόνια» - Στα αζήτητα τα ελληνικά ομόλογα

No comments :