4.12.17

Ολοκλήρωση συναρμολόγησης του δορυφόρου Hellas-Sat-4

Η Lockheed Martin ολοκλήρωσε το στάδιο συναρμολόγησης του νέου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellas-Sat-4 / SaudiGeoSat-1. Ο δορυφόρος έχει μεταφερθεί στο Sunnyvale, στην Καλιφόρνια, για να περάσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές δοκιμές. Οι περιβαλλοντικές δοκιμές αποσκοπούν στην ικανότητα ομαλής λειτουργίας του δορυφόρου σε ακραίες συνθήκες. Πριν την εκτέλεση των δοκιμών, στον δορυφόρο θα τοποθετηθεί εξοπλισμός επικοινωνιών και οι συλλέκτες ηλιακής ενέργειας. Ο δορυφόρος προγραμματίζεται να μεταφερθεί στην τοποθεσία εκτόξευσης το τρίτο τρίμηνο του 2018.

ΑΜΠΕ

No comments :