6.10.17

Αυστραλία: Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας και ελέγχου των υποβρυχίων τύπου Collins

Το αυστραλιανό βασιλικό Ναυτικό (Royal Australian Navy) αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας και ελέγχου των υποβρυχίων τύπου Collins, αναθέτοντας για τον σκοπό αυτό, δύο ξεχωριστά συμβόλαια. Η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του υποβρυχίου ήταν απολύτως απαραίτητη, καθώς τα συστήματα που φέρει είναι απαρχαιωμένα, με αποτέλεσμα να εγείρονται φόβοι για την ασφαλή επιχειρησιακή του λειτουργία. Η βελτίωση των συστημάτων επικοινωνιών θα δώσει νέες δυνατότητες στα υποβρύχια, καθώς και αυτά ήταν πεπαλαιωμένα. Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης των νέων συστημάτων στα υποβρύχια ανατέθηκε στην εταιρία ASC, ενώ το αυστραλιανό υπουργείο Άμυνας ενέπλεξε την εταιρία SAAB Australia (θυγατρική της γνωστής σουηδικής), για να αναβαθμίσει το σύστημα ελέγχου των υποβρυχίων. Την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών ανέλαβε η αμερικανική Raytheon.

No comments :