19.10.17

Συμφωνία για τον διασυνοριακό επιμερισμό κόστους του αγωγού φυσικού αερίου από την Κυπριακή στην Ελληνική δημοκρατία.

ΣΧΟΛΙΟ "ΙΣΧΥΣ": ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΑΦΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙ ΑΟΖ;  ΝΟΜΙΚΑ ΑΙΟΛΗ, ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΟΧΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΦΘΕΙ Η ΑΟΖ. ΟΣΟ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΣΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΑ.

Η συμφωνία αποτελεί και απαίτηση του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. που έχει κατατάξει το έργο του αγωγού φυσικού αερίου στον κατάλογο των σημαντικότερων ενεργειακών έργων της Ένωσης, μαζί με τον ηλεκτρικό αγωγό Euroasia Interconnector. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προβλέπονται και από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό της Ε.Ε. για τον «αγωγό από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης –έργο επί του παρόντος γνωστό ως Αγωγός Ανατολικής Μεσογείου»– ζητείται η «εξάλειψη εσωτερικών σημείων συμφόρησης στην Κύπρο για να δοθεί τέλος στην απομόνωση και να καταστεί δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Η σχετική απόφαση της ΡΑΕΚ αποκαλύπτει μάλιστα και ότι το σύνολο του κόστους της επένδυσης θα αναληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Ελλάδα θα έχει μηδενικό κόστος. Αυτό  κρίνεται ως απόλυτα λογικό και φυσιολογικό, αφενός επειδή πρόκειται για έργο που εξυπηρετεί πρώτιστα την Κύπρο για εξαγωγές φυσικού αερίου από κοιτάσματά της και αφετέρου είναι αναμενόμενη σημαντική συμβολή στο κόστος υποδομών από πλευράς Ε.Ε μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από το αίτημα επένδυσης του φορέα υλοποίησης του έργου που υποβλήθηκε στις 28 Αυγούστου 2017 και όλη τη σχετική αλληλογραφία που ακολούθησε, ενώ φορέας υλοποίησης στην περίπτωση του αγωγού φυσικού αερίου είναι το υπουργείο Ενέργειας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησαν και διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο ρυθμιστικών Αρχών σχετικά με τον διασυνοριακό επιμερισμό του επενδυτικού κόστους. Έτσι, κρίθηκε πλέον και με τη βούλα των δύο Αρχών ότι ο «επιμερισμός του κόστους μεταξύ των δύο κρατών-μελών είναι εύλογος και τεκμηριωμένος και υπάρχει καθαρός θετικός αντίκτυπος από τα αποτελέσματα του έργου στα εμπλεκόμενα μέρη». 

No comments :