04/08/2017

14 θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με μηνιαίο μισθό 2500 ευρώ και κριτήριο την πρόταση ιδεών!

Ιστορικό προηγούμενο δεν έχει η ανακοίνωση της προκήρυξης για την πρόσληψη δεκατεσσάρων ατόμων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες θα έχουν χρονική διάρκεια τέσσερα χρόνια και μηνιαίο μισθό από 2000 έως 2500 ευρώ. Το οξύμωρο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι ότι για την επιλογή των ατόμων δεν υπάρχουν αντικειμενικά μοριοδοτούμενα κριτήρια, τα οποία θα κατατάσσουν τους υποψήφιους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, αλλά ως μοναδικό κριτήριο επιλογής θα είναι η πρόταση ιδεών, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 στο Τμήμα της Κεντρικής Γραμματείας, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αξιολογήσεις των προτάσεων ιδεών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από την αντιπρόεδρο του Ιδρύματος κυρία Γκοντίνου Χρυσάνθης, η οποία είναι και νύφη της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανούς Φωτίου.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις με μηνιαίο μισθό 2500 μπορούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης http://www.inedivim.gr

http://fimotro.gr/

No comments :

Post a Comment