22.6.17

Ο συνολικός Ελληνογεννής πληθυσμός ήταν 150.000.000

Ο συνολικός Ελληνογενής πληθυσμός κατά την αρχαιότητα, της Μικράς Ασίας, της Κριμαίας, της Χερσονήσου του Αίμου (ή άλλως πως "Βαλκανικής Χερσονήσου" ή "Ελληνικής Χερσονήσου"), καθώς και της Νότιας Ιταλίας καί Σικελίας, και της τότε Γαλατίας περί την Μασσαλία, όπως καί της Βορείου Αφρικής, (της Αιγύπτου και της Κυρηναϊκής) και της Παλαιστίνης, υπερέβαινε τα εκατόν πενήντα εκατομμύρια - 150.000.000 με το ένα τρίτο να κατοικεί επί της Μικράς Ασίας.

http://ermionh.blogspot.gr/2017/06/150000000.html

No comments :