9.3.17

Αναγκαίος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ΕΔ

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που διαδραματίζονται στο Αιγαίο σε συνδυασμό με τις προκλητικές δηλώσεις, της γείτονος και συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, Τουρκίας, υπενθυμίζουμε ότι η ψυχραιμία, η λογική, η ετοιμότητα, η αποφασιστικότητα, η αποτελεσματικότητα στη λήψη μέτρων και η αποφυγή δηλώσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα που δυναμιτίζουν την ήδη τεταμένη κατάσταση στο χειρισμό των κρίσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία ισχυρών συμμαχιών είναι στην παρούσα χρονική περίοδο ο πλέον κατάλληλος τρόπος ενεργειών προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Επειδή δε, πολλά έχουν ακουστεί για νέα εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος οικονομικός και επιχειρησιακός μελλοντικός σχεδιασμός σε συνάρτηση με την ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας που θα δώσει ζωή στην εθνική οικονομία και στην έρευνα εφόσον συνδεθεί με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ο Τομέας Άμυνας συνιστά στο αρμόδιο υπουργείο άμεση λήψη μέτρων οικονομικού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και αξιοποίησης των ήδη υπαρχόντων μέσων του ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ, σε βάθος τουλάχιστον 5ετίας σε συνδυασμό με την άρτια εκπαίδευση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Να σημειωθεί το πρόβλημα της διαθεσιμότητας αεροσκαφών στην εκπαίδευση των νέων ιπταμένων αξιωματικών της ΠΑ.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να παρθούν άμεσα μέτρα αναβάθμισης/αξιοποίησης της εφεδρείας και κατάλληλης αναδιοργάνωσης της δομικής λειτουργίας και ιδιαίτερα σε τομείς που υπάρχει αλληλοκάλυψη παρεμφερών δράσεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) καθώς και διοίκησης στρατηγείων όπου η συντεχνία δεν επιτρέπει τον καθορισμό της θέσης με βάση τη λογική της γνώσης του αντικειμένου. Ζωντανό παράδειγμα αποτελούν οι μηχανικοί της ΠΑ προέλευσης της ΣΙ και κάποιοι δεν θέλουν επίμονα να το καταλάβουν.

http://topotami.gr/anagkeos-o-epichirisiakos-schediasmos-ton-ed/

No comments :