9.3.17

Η Βουλγαρία είναι εναντίον μιας Ευρώπης διαφορετικών ταχυτήτων

Η Βουλγαρία δεν υποστηρίζει τα σχέδια της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας για μια Ευρώπη διαφορετικών ταχυτήτων, αποφάσισε χθες η κυβέρνηση. Σημειώνει η βουλγαρική εφημερίδα «Σέγκα» (СЕГА): «Η χώρα μας πιστεύει στη διατήρηση της ενότητας και της ακεραιότητας της Ένωσης, οι οποίες θίγονται από τη διαφοροποίηση των στόχων της ένταξης ή της μετάβασης σε κάποιου άλλου είδους ‘πολυδιάστατης’ Ευρώπης. Οι τάσεις κατακερματισμού της Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με λύσεις στις διαφορές και την επίτευξης συμφωνίας για κοινούς στόχους», σημειώνει η έκθεση του υπουργικού συμβουλίου. Το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η Βουλγαρία θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα συμμετάσχεις στη συνάντηση των κρατών και των κυβερνήσεων με το μορφότυπο ‘EU 27’, της οποίας κύριο θέμα είναι η προετοιμασία της Δήλωσης της Ρώμης σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων απορρίπτει και η ομάδα Βίσεγκραντ, λόγω του κινδύνου παγώματος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στις ανατολικές χώρες.

The Hellenic Information Team

No comments :