16.11.16

Σχέδιο επτά παρεμβάσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη

Επτά τομείς παρέμβασης, τις προτεραιότητες για τον κάθε τομέα, τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης, καθώς και μέτρα και δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στο Δημόσιο περιλαμβάνει η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (ΕΨΣ) που εκπόνησε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στο αρχικό αυτό κείμενο που αποτυπώνει το σύνολο της στρατηγικής για τον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς (NGA) δεν περιλαμβάνεται η χρηματοοικονομική διάσταση της υλοποίησης των αναγκαίων έργων, κάτι που σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΓΓΨΠ θα περιληφθεί στο επόμενο κείμενο που θα είναι το πλάνο δράσης. Σημειώνεται ότι το σύνολο της χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια που κατευθύνεται απευθείας σε αμιγώς έργα ΤΠΕ είναι της τάξης του 1 δισ. ευρώ (κυρίως στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο και στο Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης), ωστόσο κονδύλια που άπτονται έργων ΤΠΕ υπάρχουν σε αρκετές άλλες δράσεις και σε διαφορετικά προγράμματα στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής περιόδου.

Η εκπόνηση της ΕΨΣ αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και ως εκ τούτου μέχρι το τέλος του μήνα θα αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίαρχο θέμα στην ανάπτυξη της χώρας ως προς τις ΤΠΕ (όπως βεβαίως και σε πολλούς άλλους τομείς) είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην πολιτική, με συνέπεια κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός να αλλάζει και ο σχεδιασμός που, δυστυχώς, μέχρι τώρα ουδέποτε έχει φθάσει σε σημείο υλοποίησης. Στην παρούσα φάση η αγορά των ΤΠΕ έχει μεγάλες προσδοκίες, μια και ικανοποιήθηκε ένα από τα βασικά αιτήματά της να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές αρμοδιότητες σε έναν φορέα, όπως έγινε με το νέο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον οποίο έχει τεθεί επικεφαλής ο Νίκος Παππάς. Στην εισαγωγή του προς διαβούλευση κειμένου επισημαίνεται ότι η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο αναφοράς για τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε η χώρα με ορίζοντα το 2021 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη.  Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με το σύστημα δεικτών που καθιέρωσε η Ε.Ε. για τη μέτρηση των επιδόσεων των χωρών - μελών σε πέντε μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων ΤΠΕ (Digital Economy & Society Index - DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών - μελών της Ε.Ε.

Οι παρεμβάσεις, που αφορούν στην αλλαγή του τρόπου προμηθειών υπηρεσιών ΤΠΕ στο Δημόσιο, περιλαμβάνουν:
- Σχεδιασμό και υλοποίηση μικρότερων έργων ΤΠΕ,
- εστίαση στην παραγωγή αποτελεσμάτων,
- υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και τεχνολογιών,
- υλοποίηση έργων ΤΠΕ μέσω μεθόδων ευέλικτης ανάπτυξης,
- υιοθέτηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων,
- δημιουργία ανεξάρτητων υλικοτεχνικών υποδομών και αποθετηρίου εφαρμογών ΤΠΕ,
- ουσιαστική προώθηση λύσεων ανοιχτού λογισμικού.

Υποδομές, απασχόληση, ασφάλεια. Οι επτά τομείς παρέμβασης της ΕΨΣ είναι:
1. Ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας νέας γενιάς
2. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας
3. Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης
4. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες
5. Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου
6. Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας
7. Ενίσχυση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

http://www.naftemporiki.gr/

No comments :