19/06/2016

Η άσκηση GORDIAN KNOT 2016

"Το Ελληνικό Στρατηγείο Ταχείας Αναπτύξεως της Συμμαχίας (NRDC-GR) διεξήγαγε την άσκηση «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2016» (GORDIAN KNOT 2016) από 08 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2016, άσκηση η οποία αποτελεί την κύρια ετήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα του NRDC-GR. Συνιστά στάδιο μίας σημαντικής προσπάθειας Διοίκησης και Προσωπικού για την αναβάθμιση της δομής του Στρατηγείου σε Διακλαδικό Στρατηγείο Δυνάμεων με σκοπό την προετοιμασία και εκπαίδευση του προσωπικού για την δυνατότητα ανάληψης αποστολής στο πλαίσιο μελλοντικών αποφάσεων της Ηγεσίας."

No comments :

Post a Comment