26/07/2013

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την υπαγωγή της ΕΚΑΜ και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων σε μία Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η πολυαναμενόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου για την αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών του υπουργείου. Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, η κατάργηση 6.700 κενών οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων. Υπενθυμίζεται ότι από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στα τέλη του 2012, ο συνολικός αριθμός του αστυνομικού προσωπικού ανέρχεται σε 54.744 άτομα (αστυνομικοί υπάλληλοι, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες) ενώ του πολιτικού προσωπικού σε 954 άτομα. Οι σημαντικότερες οργανωτικές μεταβολές είναι οι εξής:

- Ανασυγκροτείται το Αρχηγείο του Σώματος και καθορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και άνω.
- Συγκροτείται νέα ευέλικτη, καθετοποιημένη δομή στον Κλάδο Ασφάλειας και μειώνονται τα ιεραρχικά επίπεδα ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης, διαβίβασης και υλοποίησης των εντολών και να βελτιωθεί ο βαθμός αντίδρασης της ΕΛ.ΑΣ απέναντι στο έγκλημα.
- Συγκροτείται Κλάδος Αλλοδαπών & Μετανάστευσης με αντικείμενο το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των αρμοδίων για το χειρισμό των θεμάτων αυτών,
- Συγκροτείται η αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, η οποία έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων και ιδίως αδικημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
- Συγκροτείται ενιαίος Κλάδος Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών του Αρχηγείου του Σώματος, ο οποίος χειρίζεται σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο τα θέματα διοικητικής, οικονομικής και νομικής φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΕΛ.ΑΣ
- Συγκροτείται Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, στην οποία υπάγονται η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων και η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ).
- Συγκροτείται Διεύθυνση Πληροφοριών που υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ με αποστολή τη συγκέντρωση, ιδίως μέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, προς το σκοπό αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Αναβαθμίζεται το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του Κλάδου Τάξης και ανασυγκροτείται σε Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ με αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών.
- Αναβαθμίζεται η Αστυνομική Ακαδημία, καθώς καθίσταται ΝΠΔΔ και αποκτά διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Παιδείας.
- Στους Κλάδους Τάξης, Ασφαλείας και ενοποιημένου Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών προστίθεται ο Κλάδος Αλλοδαπών-Μετανάστευσης.

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε ήδη στο διαδίκτυο και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδιας καλεί τους πολίτες και τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να υποβάλουν παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και τις 5 Αυγούστου. Επιπροσθέτως, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή «παραδίδονται αυτοδικαίως» στις Υπηρεσίες Σωμάτων Ασφαλείας οι κινητές μονάδες επιτήρησης του περίφημου συστήματος C4I. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση, η γραφειοκρατία είχε καθηλώσει σε ακινησία «την κινητή μονάδα επιτήρησης (Van Mercedes Sprinter) συνολικής αξίας 2.102.554 ευρώ».

http://strategyreports.wordpress.com/

No comments :

Post a Comment