12/12/2010

ΧM-25 To όπλο που αλλάζει τους κανόνες της μάχης πεζικού

Ο Αμερικανικός Στρατός έχει ήδη δοκιμάσει το Αφγανιστάν ένα φορητό όπλο που κυριολεκτικά αλλάζει τους κανόνες της μάχης πεζικού, ειδικά σε αστικό περιβάλλον. Στην σημερινή πειραματική μορφή του XM-25 CDTE (Counter Defilade Target Engagement) έχει προωθηθεί σε μονάδες στο Αφγανιστάν από τον περασμένο Νοέμβριο, έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπόλους και σύμφωνα με τον US Army έχει επίσης πάρει και το βάπτισμα του πυρός. Το Μ25 CDTE βάλει ειδικά βομβίδια High Explosive Airburst (HEAB) που μπορούν να προγραμματιστούν πριν την βολή ώστε να εκτελέσουν συγκεκριμένο προφίλ τροχιάς στην συνέχεια. Έτσι για παράδειγμα για την προσβολή στόχων υπό κάλυψη, ο χειριστής του M25 προγραμματίζει το βομβίδιο να εκραγεί στον αέρα, μόλις περάσει πάνω από τα κεφάλια του εχθρικού προσωπικού, που δεν είναι απαραίτητο να είναι καν ορατό. Σε άλλη περίπτωση, για την αντιμετώπιση ελεύθερων σκοπευτών που δρουν μέσα σε κατοικημένη περιοχή και βάλουν από παράθυρο κτιρίου, το βομβίδιο του CDTE προγραμματίζεται να μπει μέσα από στο δωμάτιο και μετά να εκραγεί. Ο Αμερικανικός Στρατός σκοπεύει να αποκτήσει 12.500 CDTE ώστε κάθε ομάδα πεζικού να μεταφέρει από ένα από το 2014. Στο μεταξύ έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα έξη βομβίδια για διαφορετικές χρήσεις, ενώ άλλα βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή δοκιμή: διατρητικό –εκρηκτικό (high explosive shaped charge armor piercing), μη φονικό εναέριας έκρηξης, (less than lethal-airburst), διάνοιξης πόρτας (door breeching), εκρηκτικό με εναέρια έκρηξη (High Explosive – airburst, HEAB), μη φονικό (less than lethal –blunt) και 25mm εκπαιδευτικό.

ΠΗΓΗ: defencepoint

No comments :

Post a Comment