29/04/2020

"Γιατί δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός". ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΕΤΣΙ;

ΚΟΥΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΤΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΥΡΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΗΓΗ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ (ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΦΗ) ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

Η υγεία αποτελεί αγαθό που διαθέτει ιδιαίτερη αξιακή βαρύτητα και κατοχυρώνεται συνταγματικά τόσο ως αγαθό, όσο και ως δικαίωμα. Στο Σύνταγμα θεμελιώνεται η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέτρα για την προστασία της, ταυτόχρονα όμως, να απέχει από ενέργειες που την προσβάλουν ή περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την υγεία τους. Στην ιατρική πράξη σήµερα, για να εφαρμοστεί οιουδήποτε είδους, διαγνωστική, προληπτική, θεραπευτική παρέμβαση το πρόσωπο στο οποίο θα εφαρμοστεί, είναι ελεύθερο να συναινεί, ύστερα από ενηµέρωση του, ή να την αρνηθεί. Ο εμβολιασμός αποτελεί σημαντική προληπτική ιατρική πράξη που βοηθά στην προστασία των ανθρώπων από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Είναι ένα παρεµβατικό µέτρο, και αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη των ασθενειών και αποτελεσματικό όπλο προστασίας της δημόσιας υγείας. Η διενέργεια του εμβολιασμού δεν μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του προσώπου και εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του, ακολουθώντας την θεμελιώδη αρχή του Δικαίου και της ιατρικής δεοντολογίας, αυτή της «συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης”.

- [ΘΑ "ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ" ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΘΑ ΑΠΟΛΗΘΕΙ  ή  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ  ή  ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ]

Μέχρι σήμερα, η Σύμβαση "ΟΒΙΕΔΟΥ" Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιατρική αποτελεί το μοναδικό νομικώς δεσμευτικό κείμενο του διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της βιοϊατρικής. Ειδικότερα σύμφωνα με την Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ που ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική) και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 προβλέπεται:
“Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του.Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του”. 
Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή έγγραφη, όπως προκύπτει από την Ερμηνευτική Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση του Οβιέδο δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την παροχή της συναίνεσης.

Ακόμη και σε πρόσωπα που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω διανοητικής ανικανότητας δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν σε επέμβαση εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει. σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης κατά την ερμηνευτική έκθεση αυτής. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι πως η συναίνεση σε ιατρική πράξη δεν προϋποθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά ικανότητα του προσώπου προς συναίνεση, δηλαδή πνευματική ωριμότητα και δυνατότητα κατανόησης των συνθηκών και της σοβαρότητάς τους.

- [Η ΣΥΜΒΑΣΗ , ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΣΩΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η "ΕΛΕΥΘΕΡΗ" ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΒΑΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ]

Η ενημέρωση των πολιτών είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να απευθύνεται σε όλο τον πληθυσµό, να εξασφαλίζει την εγκυρότητα της πληροφόρησης βασιζόμενη σε αυστηρά μέτρα για την αποφυγή ανακριβών πληροφοριών που μπορεί να καλλιεργούν δυσπιστία ή και φόβο, και να διενεργείται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προς τούτο όργανο.

- [Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥΣ]

Επιπρόσθετα, στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του άρθρου 12§1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) σύμφωνα με την οποία: “Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή”
ενώ στην §3 της ίδιας διάταξης αναφέρονται περιοριστικά οι εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν απαιτείται συναίνεση
 • α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,
 • β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή
 • γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.

- [ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΣΥΝΤΡΙΠΤΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΥΤΩΝ) ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΤΣΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ή ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ]

Περαιτέρω, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε γνώμη για το ζήτημα της αντιπαράθεσης μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και προσωπικής αυτονομίας στην περίπτωση των μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων. Στην σχετική έκθεση παρατίθενται τα ακόλουθα :
» Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών οριοθετείται νοµικά από τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 του Συντάγµατος, καθώς και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 (ε) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων, η ευχέρεια του κοινού νοµοθέτη να προχωρήσει σε περιορισµούς ατοµικών ελευθεριών προσώπων που πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες εµφανίζεται ευρεία, σε κάθε όµως περίπτωση οριοθετούνται οι αρµοδιότητες του νοµοθέτη από το Σύνταγµα.

- [Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, (ΠΑΡΟΤΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ "ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ") ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ"] 

Υπάρχουν, ωστόσο, και όρια:
α) Οι παραπάνω περιορισµοί αφορούν, κατ’ αρχήν, την προσωπική ελευθερία και όχι άλλα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εγγυώνται, δηλαδή, την προστασία των άλλων από τη μετάδοση μιας ασθένειας και όχι την ίδια την αντιµετώπιση της ασθένειας ως προς τον ασθενή που τους υφίσταται. ∆εν μπορούν, εποµένως, να θεµελιώσουν και μέτρα υποχρεωτικής θεραπείας, παρακάµπτοντας τη βούληση του ασθενούς
β) Οι περιορισµοί υπόκεινται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1Σ.).Δικαιολογούνται, δηλαδή, µόνον στην έκταση που το επιβάλλει η προστασία των άλλων.
γ) Επί πλέον δεν φθάνουν να αναιρούν εντελώς την προσωπική ελευθερία. Ο «πυρήνας» αυτού του δικαιώµατος πρέπει να διατηρείται αλώβητος σε κάθε περίπτωση

Αξίζει περαιτέρω να επισημανθει ότι μόνο σε «επείγουσες καταστάσεις», δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο υποχρεωτικός εµβολιασµός, όπως προσώπων που λόγω επαγγέλµατος, αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου τόσο μόλυνσης, όσο και μετάδοσης ασθενειών, όπως π.χ. αυτών που εργαζονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας με την προυπόθεση ότι θα πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια αλλαγής καθηκόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση κυμαίνεται και η Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τον εμβολιασμό των παιδιών, όπου επισημαίνεται ότι, “αναγκαστική υποβολή σε εμβολιασμό, δεν νοείται, και δεν μπορεί να παρακαμφθεί η βούληση των γονέων για τη διενέργεια ή μη της ιατρικής αυτής πράξης, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας προστασίας της δημόσιας υγείας π.χ. σε περίπτωση μηνιγγίτιδας Δείτε εκθεση εδώ

- [ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ; ΠΑΝΤΩΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Κ.Λ.Π]

Τελος στην διάταξη του άρθρου 4§3ιιιβ του πρόσφατου νόμου 4675/2020, το οποίο προβλέπει ότι : “σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, μπορεί να επιβάλλεται δυνάμει απόφασης του υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια”

Τίθονται οι εξής προυποθέσεις για την εφαρμογή του εμβολιασμού :
 • Η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο.
 • Η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα.
 • Το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
και σαφώς με βασικά κριτήρια :
 • Tην ένταση της απειλής
 • Την αποδεδειγμένη επιστημονικά αποτελεσματικότητα του εμβολίου και τις μη παρενέργειες αυτού που να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, αλλά και την εν γένει προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου
Ως εκ τούτων, το ανωτέρω μέτρο που είναι έκτακτο και προσωρινό και αφορά μόνο συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού.

- [ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΣΤΑΝΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ. ΟΙ ΞΑΝΘΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ. Κ.Λ.Π. 
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΤΣΙ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΓΕΛΟΙΩΔΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΩ ΠΩΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΧΩ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ]  

- [ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ, ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΗ ΟΣΗ ΘΕΛΟΥΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ  ΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΕΓΝΩΣΑΝ ΝΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΞΙΟ ΛΟΓΟΥ]

- [ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. ΟΜΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ, ΣΧΟΛΙΚΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ (ΠΙΕΣΤΙΚΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ]

Εν κατακλείδι, ο εμβολιασμός είναι επέμβαση στο σώμα του ανθρώπου και δεν μπορεί να διενεργηθεί, παρά τη θέλησή του, ούτε μπορεί να επιβληθεί ως αναγκαίος όρος για την εκπλήρωση δημόσιας υποχρέωσης διότι αυτό θα αντέβαινε στην θεμελιώδη αρχή της ανθρώπινης αξίας.

- [ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΕΚΤΙΜΑΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΟΙΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΠΩΣ ΣΟΒΑΡΑ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ. ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΙΔΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΑΝΗΣΥΧΗΣΑ]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: https://isxys.blogspot.com/2020/03/blog-post_669.html

Υ.Γ: "ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ" ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ...:  https://www.facebook.com/wesley.bassett/videos/10223139802620328/

12 comments :

 1. Ευχαριστώ, πολύ ωραίο το βιντεάκι, τέτοιες γυναικάρες θέλουμε. Κι εγώ ανησυχώ μαζί σου, είναι ολοφάνερο πια οτι θα γίνει ολομέτωπη επίθεση εμβολιασμού. Αν και δεν είμαι της εκκλησίας και της θρησκείας βλέπω οτι η εκκλησία είναι ο μόνος χώρος που αντιδρά έντονα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ελπίζω να οργανωθεί μέσα απ' αυτήν κάποια αντίσταση να συνταχθώ κι εγώ..

  ReplyDelete
 2. Anonymous30/4/20 07:40

  Γκέιτς. Κέντρο για την παγκόσμια μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού.
  http://ermionh.blogspot.com/2020/04/blog-post_734.html
  Είναι τουλάχιστον ανατριχιαστική η πινακίδα του ιδρύματος γκέιτς και δεν ενδιαφέρονται ούτε καν να κρατήσουν τα προσχήματα, μας δηλώνουν ότι θα μας εξοντώσουν, γιαυτό βγαίνει το δίποδο τέρας και λέει ότι δεν έχουμε επιλογή...
  Α.Α.

  ReplyDelete
 3. Anonymous30/4/20 15:21

  Για να καταλάβουμε λίγο. Πως ακριβώς θα γνωρίζει ο εργοδότης σου το αν έκανες το εμβόλιο ή όχι ώστε να προβεί σε τυχών απόλυση? Ρωτώ διότι κι εγώ απειλήθηκα κάποτε με περιορισμό στην εργασία μου στο δημόσιο -εργάζομαι σε μολυσμένη περιοχή- αν δεν έκανα ένα συγκεκριμένο εμβόλιο, δύο είχαμε απομείνει, ο άλλος αποφάσισε να το κάνει για να ξεμπλέξει, εγώ απλά τους έγραψα και συνέχισα να πηγαίνω στην εργασία μου μέχρι που ξεχάστηκε. Πλέον όταν ο γιατρός εργασίας με ρωτά περί του θέματος λέω απλά ότι το έκανα και τέλος, δεν ασχολείται κανείς να δει αν όντως το έκανα. Θέλω να πω ότι η χώρα είναι μπουρδέλο, και όπως έχω ξανά πει θα είναι σχετικά εύκολο να το αποφύγει κάποιος, ακόμα και με πλαστή βεβαίωση ότι το έκανε, πέραν των πολλών αντιδράσεων που θα υπάρξουν. Το λοιπόν το θέμα δεν είναι το πως θα το γλιτώσουν οι ολίγοι αλλά το ότι οι πολλοί θα το κάνουν οικειοθελώς.


  12G

  ReplyDelete
 4. 12G

  ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ.

  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ..."Πως ακριβώς θα γνωρίζει ο εργοδότης σου το αν έκανες ..."
  ΘΑ ΖΗΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.

  ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ "ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ" ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.

  ReplyDelete
 5. https://www.capital.gr/diethni/3451066/gallia-i-gripi-tou-1968-mia-pandimia-pou-den-prokalese-kuma
  https://www.researchgate.net/publication/7781546_Multinational_Impact_of_the_1968_Hong_Kong_Influenza_Pandemic_Evidence_for_a_Smoldering_Pandemic

  CDEDALOS
  9 Μαΐου 2020 at 20:36

  Η ΓΡΊΠΗ ΤΟΥ 1968 Ή ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΓΚ – ΚΑΙ Η ΕΛΛΆΣ ΤΌΤΕ.
  Η επονομαζόμενη επιδημια της γρίπης- ιός τού Α ( H3N2), γενετικό παραγωγο, ξεκίνησε με θύλακα το Χονγκ και σέ ενάμιση χρόνο, σκότωσε 1.000.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από τούς οποίους 190.000 στην Ευρώπη. Και εξ αυτών οι 31.000 χιλιάδες στη Γαλλία.
  Στις ΗΠΑ 50.000.
  Αυτοί πού πέθαιναν ήσαν ηλικίας 20,30,40 ετών και άνω.
  Όμως για την επιδημία αυτήν κανείς δημοσιογραφισκος δεν έβγαλε άχνα, ούτε ανεγραψε τι συνέβη τότε στην Ελλάδα. ( Μολονότι τά ΜΜΕ μασαμποκωθηκαν με 20.000.000 σέ ενάμιση μήνα, αντί να δοθούν αυτά τά χρήματα υπέρ υγείας). Αλλά ανέγραψαν τι συνέβη με την πανώλη στην αρχαία εποχή του Θουκυδίδη κλπ. Δεν ανέγραψαν όμως πόσο επιτυχώς αντιμετώπισε την επιδημία το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967, χωρίς νά κάνει το παραμικρό LOOK DOWN- Καραντίνα. Τότε δεν σταμάτησε τίποτε και ολα λειτουργούσαν κανονικά μέρα – νύχτα. Δημόσιο, Σχολεία, εκκλησίες, καταστήματα, συγκοινωνίες, εργοστάσια, κλπ. και δεν υπήρχε τότε ούτε Σωτήρης, (20.195,86€ εισέπραξε το Φεβρουάριο. Και φυλάνε αυτόν και την οικογένειά του 8 αστυνομικοί). Ούτε Χαρδαλιάς υπήρχε πού να κυνηγά και νά προστιμαρει τον κόσμο.
  Η Γρίπη του 1968 είχε ποσοστό θνησιμότητας στην Ελλάδα 0,5% .
  Ωστόσο η Δικτατορία επέτυχε το ακατόρθωτο. Είχε τους λιγότερους ( αναλογικά με τόν πληθυσμο της) νεκρούς σέ όλη την Ευρώπη!

  ReplyDelete
 6. Anonymous15/5/20 20:54

  Εμείς που δεν φάγαμε την φόλα με τον κορωνοϊό μας χαρακτηρίζουν από επικίνδυνους εώς τρελούς! Κουρήτη τι θα γίνει με όλους αυτούς; θ'αρχίσουμε να δερνόμαστε μεταξύ μας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ...
   https://isxys.blogspot.com/2020/03/blog-post_669.html

   ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΗΔΗ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ. ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΣΤΕ , ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ.
   ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ. ΟΥΤΕ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΞΑΝΑΣΥΖΗΤΑΜΕ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ.
   ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΑΜΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ.
   ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.

   Delete
  2. Anonymous19/5/20 16:31

   "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ."

   Και αν αυτοί είναι μέλη της οικογένειάς μας ή φίλοι τότε τι κάνουμε;

   Delete
  3. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ "ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ" ΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΠΤΟΥΜΕ (ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΜΕ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ) . ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΗ.

   ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΝΝΟΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΥΠΗΡΧΕ Η "ΙΣΧΥΣ" ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ.

   ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΝ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ , ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ , ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΝ ΟΧΙ, ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΞΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ. ΑΥΤΟ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ " ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ. ΑΡΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ.

   ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΤΡΕΧΟΥΜΕ. ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΤΗΝ ΦΟΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

   Delete
 7. ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΙ...

  ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟ ΜΗΝΩΝ ΕΓΡΑΦΑ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΗΡΕΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ. ΕΓΡΑΦΑ ΠΩΣ ΑΥΘΥΟΡΜΗΤΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥ.

  ΔΙΑΒΑΖΩ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΩΝ-ΓΑΝΤΙΩΝ. ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΡΟΠΟΙΗΣΕ ΑΥΤΗ Η ΧΡΗΣΗ. ΜΠΟΡΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΘΗΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΤΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΜΕΡΩΝ, ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΟ, ΑΡΑ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΣΙΑ. ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣΚΑΣ-ΓΑΝΤΙΩΝ Κ.Λ.Π , ΒΡΕΙΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ/ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΣ.

  ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ, ΒΡΩΜΑ-ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ-ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΚΣ, ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΟΑΠΛΥΤΩΝ , ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΩΝ Κ.Λ.Π

  ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΠΑΔΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΑΠΟ ΘΗΡΑΜΑ ΣΕ ΘΗΡΕΥΤΗ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous19/5/20 11:26

   https://www.secnews.gr/223114/dimosies-kameres-parakolouthisoun-maskon/

   Delete
 8. ΕΓΩ ΛΕΕΙ Ο ΜΠΙΛ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΩ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ
  ΟΛΟΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΕΚΝΑ ΑΣΧΗΜΑ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
  Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΟΣ
  ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΧΑΖΟΜΑΡΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΕΣ
  ΤΟ ΜΟΥΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ
  ΤΡΥΠΙΟ ΓΕΦΥΡΙ;;; ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ ΚΟΛΟΕΒΡΑΙΟΙ
  ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑ
  ΜΕ ΘΕΙΚΟ ΟΞΥ

  ReplyDelete