28.3.17

Πρώτη επίσημη χρήση της αλβανικής γλώσσας στην Οχρίδα

Στο Ταμείο Συντάξεων και Ασφάλισης Αναπηρίας στην Οχρίδα (Αχρίδα) αναρτήθηκε ο πίνακας ενημέρωσης και στα αλβανικά. Η πράξη αυτή αντιμετωπίσθηκε με δυσφορία και προξένησε σωματικές συγκρούσεις μεταξύ Αλβανών και Σλάβων, όπως γράφει η εφημερίδα ‘Koha’. Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί οι υπηρεσίες του αναφερόμενου Ταμείου προσπάθησε να αναρτήσει στον πίνακα ενημέρωσης για τους πολίτες και στην αλβανική γλώσσα. Αυτό προκάλεσε εξέγερση από ορισμένα άτομα που έσπασαν τον πίνακα ανακοινώσεων και κατέληξε στην πρώτη πραγματική μάχη μεταξύ των εθνοτήτων, στη δημόσια αυτή υπηρεσία της Οχρίδας. 

The Hellenic Information Team

No comments :