24.1.17

Μ.Χατζησάββας: Νικολάκη Πόσοι ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Βρίσκονται Και Κυκλοφορούν Σήμερα Ελεύθερα Στην Χώρα Μας Με Ληγμένη Την Θεώρηση Εισόδου-βραχείας Διαμονής (VISA Schengen) Τους;

No comments :