23.12.16

Τα αιτήματα άρσης απορρήτου που δέχθηκε το Facebook από την Ελληνική Δημοκρατία

Οι πληροφορίες που συνήθως ζητούνται συμπεριλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση και τα αρχεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναλλαγών που σχετίζονται με το εν λόγω άτομο. Ωστόσο, το Facebook δεν είχε την υποχρέωση να παρέχει το περιεχόμενο των επικοινωνιών του ατόμου. Η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση διαφάνειας, ζήτησε δεδομένα για 398 χρήστες του Faceboοk και τα 84 από αυτά τα αιτήματα χαρακτηρίστηκαν επείγοντα. Από τα 398 αιτήματα που έλαβε το Faceboοk, εξυπηρέτησε τα 326.

Δείτε αναλυτικά: https://govtrequests.facebook.com/country/Greece/2016-H1/

No comments :