6.11.16

Διάλυση έξι γαλλικών υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης SSBN

Την ανάθεση σύμβασης από τη γαλλική αρχή αμυντικών προμηθειών (DGA: Direction Générale de l’aArmement) για τη διάλυση των παροπλισμένων πυρηνοκίνητων υποβρυχίων βαλλιστικών βλημάτων (SSBN) τύπου Redoutable, ανακοίνωσε ο γαλλικός όμιλος DCNS. Η DCNS θα εκτελέσει τα καθήκοντα του κυρίου αναδόχου ενώ υποκατασκευαστές θα αναλάβουν τη λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ρύπανσης, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αφαίρεση του αμίαντου. Υπενθυμίζεται, ότι τα έξι υποβρύχια του τύπου ναυπηγήθηκαν μεταξύ των ετών 1964 και 1982 και ότι σε υπηρεσία αντικαταστάθηκαν από τα τέσσερα υποβρύχια του τύπου Triomphant που εισήλθαν σε υπηρεσία μεταξύ των ετών 1997 και 2010. Με βάση τους όρους της σύμβασης η DCNS θα διαλύσει τα πέντε από τα έξι υποβρύχια του τύπου καθώς το πρώτο, το FS Redoutable (απεικονίζεται στη συνημμένη φωτογραφία) από τον Μάιο του 2002 αποτελεί έκθεμα, στο ναυτικό μουσείο της Cite de la Mer, στη Γαλλία. Οι εργασίες θα αρχίσουν το 2018 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2027 καθώς απαιτείται μεγάλη προετοιμασία για την ασφαλή εκτέλεση τους. Σημειώνεται, ότι στα πυρηνοκίνητα υποβρύχια που αποσύρονται από την υπηρεσία εκτελούνται δύο διακριτές διαδικασίες: η πρώτη αφορά την αφαίρεση του πυρηνικού αντιδραστήρα και η δεύτερη που έπεται, τη διάλυση του σκάφους. Σε όλα τα υποβρύχια τύπου Redoutable έχουν ήδη αφαιρεθεί οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στις εγκαταστάσεις της DGA στο Χερβούργο.

http://www.defence-point.gr/news/?p=164430

No comments :