16.11.16

Χαμηλή διαθεσιμότητα μέσων για τη Ναυτική γαλλική Αεροπορία

Εξαιρετικά ανησυχητικά σε σχέση με τις διαθεσιμότητες αλλά και το κατά περίπτωση κόστος ετήσιας συντήρησης των αεροσκαφών που επιχειρεί το Ναυτικό της Γαλλίας περιέχονται στην έγγραφη απάντηση που το υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας κατέθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην απάντηση:

> Η διαθεσιμότητα του στόλου των μέσης ηλικίας 7,1 ετών (τα τέλη του 2015), 39 μαχητικών Rafale M (Marine), κατά το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 53,6%, αυξημένη σε σχέση με το 46,6% του προηγουμένου χρόνου. Το δε κόστος συντήρησης για το 2015 ανήλθε σε 158,9 εκατ. ευρώ (στατιστικός μέσος όρος: 4,074 εκατ. ευρώ ανά μονάδα).
> Η διαθεσιμότητα του στόλου των μέσης ηλικίας 46,5 ετών (τα τέλη του 2015), 21 μαχητικών Super Étendard Modernisé, κατά το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 46,5%, αυξημένη σε σχέση με το 26,8% του προηγουμένου χρόνου. Το δε κόστος συντήρησης για το 2015 ανήλθε σε 18,8 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2016 τα εν λόγω μαχητικά αποσύρθηκαν από την υπηρεσία (στατιστικός μέσος όρος: 895.000 ευρώ ανά μονάδα).
> Η διαθεσιμότητα του στόλου των μέσης ηλικίας 15,9 ετών (τα τέλη του 2015), τριών αεροσκαφών εναέριας έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-2C Hawkeye, κατά το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 32,3%, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 24,7% του προηγουμένου χρόνου. Το δε κόστος συντήρησης για το 2015 ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ (στατιστικός μέσος όρος: 10 εκατ. ευρώ ανά μονάδα).
> Η διαθεσιμότητα του στόλου των μέσης ηλικίας 26,2 ετών (τα τέλη του 2015), 23 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Ataliantique 2, κατά το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 26,2%, ελάχιστα αυξημένη σε σχέση με το 25,9% του προηγουμένου χρόνου. Το δε κόστος συντήρησης για το 2015 ανήλθε σε 117,3 εκατ. ευρώ (στατιστικός μέσος όρος: 5,1 εκατ. ευρώ ανά μονάδα).
> Η διαθεσιμότητα του στόλου των μέσης ηλικίας 25,56 ετών (τα τέλη του 2015) πέντε αεροσκαφών ναυτικής επιτήρησης Falcon 200 Gardian, κατά το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 69%, αυξημένο σε σχέση με το 65% του προηγουμένου χρόνου. Το δε κόστος συντήρησης για το 2015 ανήλθε σε 25,6 εκατ. ευρώ (στατιστικός μέσος όρος: 5,12 εκατ. ευρώ ανά μονάδα).

Όπως διαπιστώνεται από τα ανωτέρω τον υψηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας επιτυγχάνουν τα πέντε Falcon 200 Gardian, ενώ το κόστος συντήρησης του συνόλου των 91 συνολικά αεροσκαφών για το 2015 ανήλθε σε 350,6 εκατ. ευρώ (στατιστικός μέσος όρος: 3,85 εκατ. ευρώ ανά μονάδα).

http://www.defence-point.gr/news/?p=165130

No comments :