22.11.16

Η Γερμανία είναι εταιρεία, όχι κυρίαρχο κράτος


No comments :