22.11.16

Η Γερμανία είναι εταιρεία, όχι κυρίαρχο κράτος


No comments :

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF